Archive for December 15th, 2013

Flere fotgjengere truffet av løpsk buss i Oslo

Vitner på stedet sier at bussen har revet med seg mye på veien, blant annet to trafikklys og et juletresalg, før den har stoppet på en parkeringsplass.

Juletrær lå strødd, og bussen bommet så vidt på et stort tre før den krasjet inn i noen parkerte biler.

Løpsk

– Det har vært en kollisjon mellom en buss og en personbil. De dro til et annet sted for å skrive skademelding. Bussen ble tømt for passasjerer, sier operasjonsleder Sissel Hansen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Innsatsleder på stedet, Jan Einar Nicolaisen, bekrefter ovenfor Dagbladet at bussjaføren var i bussen da ulykken skjedde.

- Akkurat hvorfor bussen har fortsatt og tydeligvis mistet kontrollen det vet vi ikke akkurat nå. Sjaføren er ikke avhørt ennå, sier han.

Både Hansen og Nicolaisen kan bekrefte at én person mistet livet i ulykken.

- Det ser ut som om den har begynt å rulle. Bussen skjente over i feil kjørebane og opp på et fortau. Én er omkommet og tre personer er kjørt til legevakta med lettere skader, sier Hansen.

Feil side av veien

Dagbladet har snakket med et øyenvitne som var passasjer i en annen buss da han ble vitne til at 31-bussen braste inn i flere fotgjengere.

- Bussen hadde veldig høy fart. Den kjørte på feil side av veien nedover i bilsporet ved parkeringsplassen overfor Kiwi-butikken. Den meide inn i flere fotgjengere ved juletreutsalget der, sier øyenvitnet til Dagbladet.

Trondheimsveien er nå åpnet for kollektivtrafikk i begge retninger. Veien er også åpnet for vanlig trafikk nedover.

- Forferdelig døgn

Gry Isberg i Ruter forteller til Dagbladet at de ennå ikke har oversikt over hva det er som har skjedd, men at de har fått bekreftet fra politiet at én person har omkommet, og to personer er hardt skadd og fraktet til sykehus.

- Det er uklart for meg hva som har skjedd. Vi jobber på spreng med å finne ut av hendelsesforløpet, og hva som har ført til denne hendelsen, sier hun.

Dette kommer kort tid etter at to personer mistet livet i natt i en bussulykke på Rommen i Oslo.

- Det har vært et forferdelig døgn, sier Isberg.

Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

- Da var det bare å løpe for livet

SKREMT: Anette Knudsen var blant menneskene som måtte komme seg vekk fra den løpske bussen på Carl Berner. Video: Trym Mogen

Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

- Bussen fortsatte nedover veien og gjennom et juletrefelt

Innsatsleder Jan Einar Nicolaisen bekrefter at det bare var sjaføren som var i bussen da ulykken skjedde. Video: Trym Mogen.

Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

- Robertas (28) har seg selv å takke for at han jobbet for 27 kroner i timen


(Dagbladet): – Jeg drømte om et bedre liv i Norge. I stedet endte det opp som et mareritt, sier Robertas Eidukaitis (28).

For tre år siden var han én av flere tusen litauere som kom til Norge etter at finanskrisen hadde rammet hjemlandet. Med bare tusen kroner i lomma kom 25-åringen til Norge for å skape seg et bedre liv.

Visste ingenting om Norge

Eidukaitis snakket ikke norsk og visste ingenting om det norske samfunnet. Arbeidsgiveren i Litauen hadde akkurat gått konkurs og moren hadde mistet jobben som lærer. Dermed måtte Eidukaitis avbryte studiene som bygningsingeniør. Han hadde ikke lengre råd til å finansiere studiene. Den unge mannen skulle forsørge moren med pengene han skulle tjene i Norge.

- Jeg visste ingenting om Norge. Det eneste jeg visste var at jeg ønsket et bedre liv, sier 28-åringen i dag.

27 kroner i timen

20. oktober 2010 inngikk han en kontrakt med en nordmann for å pusse opp en 120 kvadratmeter stor leilighet på Stovner. Arbeidet skulle være ferdig etter 40 dager. To litauiske kollegaer skulle være med på arbeidet, og rehabiliteringsarbeidet omfattet blant annet fjerne av gammel parkett og legging av nytt laminatgulv i de fleste rom, tapetsering og maling av vegger og tak, nye listverk, dører, bygge nytt kjøkken og vaskerom og utskiftning av to bad. Prisen for det omfattende arbeidet skulle være 65 000 kroner.

- Huseieren sa at det var godt betalt. At det var mye penger, forteller Eidukaitis i dag. Men arbeidet ble langt mer omfattende enn det Eidukaitis først trodde, og arbeidet endte med å ta 120 dager og hele 2 382 arbeidstimer.

Det betydde at Eidukaitis og hans to litauiske kollegaer skulle få 27 kroner i timen. Til sammenlikning er den lovpålagte minstelønnen innen byggebransjen i dag 174 kroner for faglærte, og 156,6 kroner for ufaglærte uten bransjeerfaring.

Ti timer seks dager i uka

Eidukaitis forteller at de i gjennomsnittet jobbet mer enn ti timer om dagen seks dager i uka. Den sjuende gikk han med avisen. Det var pengene fra avisjobben han levde av.

- Jeg jobbet til og med på julaften. Da jeg forsøkte å avslutte tidligere den dagen, klagde en bekjent til huseieren, forteller Eidukaitis.

For på tross av at 65 000 kroner for det omfattende arbeidet var ekstraordinært lite betalt for det omfattende arbeidet, betalte huseieren bare ut 58 000 kroner av den avtale betalingen.

Dermed ville ikke de to andre litauerne jobber lengre, og Eidukaitis ble stående alene med arbeidet.

Saken endte seinere opp i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og i dommene kan man lese om hvordan Eidukaitis stadig fikk nye arbeidsoppgaver.

«Mot stadige løfter om betaling utførte Eidukaitis ytterligere arbeid i håp om å få betalt», skriver Oslo tingrett.

- Jeg var desperat

- Jeg var desperat og trengte pengene. Jeg var redd for at han ikke vil gi meg noe hvis jeg gikk min vei, forteller litaueren. Eidukaitis ble satt til å blant annet bygge møbler, vaske en bekjents leilighet, tømme søppel og kjører venner og huseieren til butikken.

Etter at Eidkuaitis hadde krevd pengene i lang tid, endte saken opp i Oslo tingrett, for deretter å bli anket av huseieren til Borgarting lagmannsrett.

Ville kostet 500 000 kroner

En eier av et snekkerfirma, som var huseierens vitne, sa under rettsforhandlingene at han ville tatt 500 000 kroner for arbeidet.

Også en takstmann bekreftet dette estimatet under rettsforhandlingene. I tillegg uttalte en byggmester at et tidsbruk på nærmere 2000 timer ville vært normalt, noe som med en normal timespris ville kostet 900 000 kroner. Likevel fikk ikke Eidukaitis medhold i lagmannsretten.

- Independent contractor

På tross av at Eidkuaitis aldri har vært næringsdrivende, og at han selv trodde han var ansatt hos huseieren, har både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkludert med at Eidukaitis ikke kan regnes for å være ansatt. Dette på grunn av kontrakten, som Eidkuaitis hadde funnet på nettet, hvor Eidukaitis er beskrevet som «independent contractor».

Dermed mener begge domstolene at det er fritt fram å betale mindre enn den lovpålagte minstelønnen.

«Lagmannsretten kan ikke se det annerledes enn at Eidukaitis i utgangspunktet må bære risikoen for sin egen priskalkyle og sitt anslag over hvor mye tid og arbeid som ville gå med», skriver retten.

- Profesjonell håndverker

Huseierens advokat, Knut Walle-Hansen, mener dommen er korrekt.

- Eidukaitis kom til min klient med et tilbud om oppussing. Han var en profesjonell håndverker, som viste fram sine tidligere prosjekter på iPad. Han presenterte en kontrakt på engelsk, som var meget klar, der han tok på seg ansvaret som selvstendig oppdragstaker. Alt dette er grundig dokumentert i lagmannsretten, sier Walle-Hansen. Han mener at Eidukaitis var arbeidsgiver, siden han arbeidet sammen med i alt fire personer som også var litauere og engasjert av Eidkuaitis.

- Min klient er innvandrer i første generasjon, og måtte bruke tid på å sette seg inn i kontrakten som ble presentert. Han er forbruker, og har en god beskyttelse i lovverket mot profesjonelle håndverkere. Lagmannsrettens dom viser dette, sier Walle-Hansen.

Svart arbeid

Lagmannsretten legger til grunn at arbeidet var svart arbeid, og at verken huseieren eller Eidkuaitis hadde intensjoner om å betale merverdiavgift. Dermed mener de at det er naturlig at lønnen er lavere enn for de som jobber hvitt.

«Det må dessuten kunne legges til grunn at prisene for håndverkstjenester på dette markedet er lavere enn for de som arbeider på lovlig måte», skriver lagmannsretten.

Resultatet ble dermed at Eidukaitis ble dømt til å betale saksomkostningene, som ifølge retten utgjør 168 998 kroner. Så etter å ha pusset opp en hel leilighet i over 120 dager, sju dager i uka, har Eidukaitis endt opp med å skylde flere hundre tusener kroner, hvis man regner med hans egen advokatregning.

- Ingen sak å omgå loven

- Dette betyr at lagmannsretten mener det greit at Robertas jobber for 27 kroner i timen, sier Eidkuaitis advokat Bjørn Ketil Myrset.

Lagmannsrettens dommer, Einar Kaspersen, sier til Dagbladet at han ikke ønsker å kommentere saken ut over det som står i dommen.

Advokat Myrset har nå anket saken til Høyesterett. Han reagerer på at lagmannsretten mener at betalingen ikke er «tilstrekkelig urimelig for Robertas Eidukaitis som arbeidsledig litauer», som Myrset formulerer det.

«Dersom lagmannsrettens rettsanvendelse skulle være riktig, ville det ikke være noen sak å omgå loven og dermed betale langt under den fastsatte minstelønnen på byggeplasser», skriver Myrset.

Jobber dag og natt

Etter Eidukaitis sluttet hos huseieren har han jobbet dag og natt, blant annet som avisbud for Aftenposten, samtidig som han studerer norsk. Hvis han taper i Høyesterett vil han i tillegg bli gjeldsslave.

- Det eneste jeg kan gjøre er å fortsette å jobbe, lærer meg norsk, og forsøke å finne meg en plass i det norske samfunnet, sier Eidukaitis.

Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

LO: Det er jo synd på fyren


(Dagbladet): – Dessverre er ikke dette en ukjent problemstilling for oss, sier rådgiver i Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling, Jonas Bals, til Dagbladet. Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor.

Tidligere i dag skrev Dagbladet om Robertas Eidukaitis (28), som 20. oktober 2010 inngikk en kontrakt med en nordmann for å pusse opp en 120 kvadratmeter stor leilighet på Stovner.

27 kroner i timen

Arbeidet skulle være ferdig etter 40 dager. To litauiske kollegaer skulle være med på arbeidet, og rehabiliteringsarbeidet omfattet blant annet fjerne av gammel parkett og legging av nytt laminatgulv i de fleste rom, tapetsering og maling av vegger og tak, nye listverk, dører, bygge nytt kjøkken og vaskerom og utskiftning av to bad. Prisen for det omfattende arbeidet skulle være 65 000 kroner. Men arbeidet ble langt mer omfattende enn det Eidukaitis først trodde, og arbeidet endte med å ta 120 dager og hele 2 382 arbeidstimer.

Det betydde at Eidukaitis og hans to litauiske kollegaer skulle få 27 kroner i timen. Til sammenlikning er den lovpålagte minstelønnen innen byggebransjen i dag 174 kroner for faglærte, og 156,6 kroner for ufaglærte uten bransjeerfaring.

Men litaueren har seg selv å takke for den lave lønnen, slår Lagmannsretten fast i en ny dom.

- Ikke ansatt

På tross av at Eidkuaitis aldri har vært næringsdrivende, og at han selv trodde han var ansatt hos huseieren, har både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkludert med at Eidukaitis ikke kan regnes for å være ansatt. Dette på grunn av kontrakten, som Eidkuaitis hadde funnet på nettet, hvor Eidukaitis er beskrevet som «independent contractor».

Dermed mener begge domstolene at det er fritt fram å betale mindre enn den lovpålagte minstelønnen.

«Lagmannsretten kan ikke se det annerledes enn at Eidukaitis i utgangspunktet må bære risikoen for sin egen priskalkyle og sitt anslag over hvor mye tid og arbeid som ville gå med», skriver retten.

Flere med samme problem

Jonas Bals fra Fellesforbundet sier at de har bistått flere utenlandske medlemmer som har havnet i liknende problemer. 

- LO har vunnet flere viktige saker for latviske og polske arbeidere både i tingretten og lagmannsretten. Det er like fullt et juridisk grenseland, og i vårt informasjonsmateriell på ulike språk advarer vi derfor utenlandske arbeidere mot å la seg registrere som selvstendige, sier Bals, som syntes det er vanskelig å vite om dommen er riktig eller feil.

- Synd på fyren

- Det synes ganske klart at huseieren skulle betalt langt mer enn han har gjort, men det er, såvidt jeg kan se, ikke fordi han skulle betalt minstelønn. For Eidukaitis har utvilsomt stilt seg i en vanskelig situasjon, særlig med tanke på de to han selv hyret inn og fremmet krav på vegne av, sier Bals. Han etterlyser nå at lovverket må bli enda tydeligere.

- Jeg synes jo veldig synd på fyren, og han har åpenbart blitt behandla skikkelig dårlig, men såvidt jeg kan se – med min begrensede juridiske kunnskap – så betyr ikke denne dommen at minstelønnen er satt ut av kraft, sier Bals.

Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

Advarer om trafikkkaos på Østlandet

 • Hvor store overgrep kan man se før man protesterer?

  Jeg er blitt beskyldt for å være Palestina-patriot, jo, det er riktig, men jeg er også Israel-patriot. Jeg ønsker fred og frihet for begge parter. (561 innlegg) Les mer

 • Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

  Mann siktet for voldtekt av tenåringsjente på hotellrom i Bodø


  Mannen i 30-årene som er siktet for å ha voldtatt en tenåringsjente natt til søndag, nekter straffskyld.

  NTB får opplyst at den fornærmede jenta er i slutten av i tenårene og eldre enn 16 år. Det var en venninne av jenta som meldte fra om hendelsen, som skal ha skjedd på et nachspiel på et hotellrom i Bodø sentrum. Politiet rykket ut og pågrep mannen.

  Den siktede ble avhørt søndag ettermiddag. Han benekter at det skjedde noe ulovlig, skriver NRK.

  – Han har forklart seg for politiet og erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Finn Ove Smith.

  Både siktede og fornærmede kommer fra Bodø, men politiet kjenner foreløpig ikke til om det er en forbindelse mellom de to.

  (NTB)

  Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

  New York invadert av 30 000 drita fulle julenisser


  (Dagbladet): I går ble New York nok en gang invadert av feststemte og godt berusede mennesker i nisse-kostymer.

  Den årlige «SantaCon» gikk av stabelen, og heller ikke i år gikk det ubemerket hen.

  Varierte kostymer

  Fenomenet tar plass i en rekke byer over hele verden, men har flest deltakere i New York. Både i fjor og i år ble antallet deltakere beregnet til 30 000.

  Kostymene begrenser seg heller ikke til den klassiske hvitskjeggete mannen med raust magemål. Alt fra pepperkakehus, via juletrær, til nissens små hjelpere tok over gatene på Manhattan lørdag.

  Selv om flertallet av de utkledde høytidsmenneskene var opptatt med å opparbeide seg en promille på nivå med konstanen pi, var det også noen som beholdt juleånden og delte ut gaver til små barn som krysset deres vei.

  For de små som fortsatt tror på Rudolfs matfar, kan den 14. desember i verdensmetropolen være en traumatisk opplevelse.

  - Tolereres ikke

  Naturlig nok faller ikke denne tradisjonen i like god jord hos alle.

  New York Times beskriver begivenheten som en «bar-til-bar-runde som begynner med lystig lag, og ender i en uklar og sprit-marinert tåke».

  Myndighetene, her representert ved politiløytnant John Cocchi, sendte følgende brev til bareiere i Hell’s Kitchen – et distrikt hvor julestemningen ble ekstra intens året i forveien.

  - Det å ha tusenvis av fulle festgjengere ranglende gatelangs mens de urinerer, forsøpler, kaster opp og vandaliserer vil ikke bli tolerert i vårt nabolag.

  Støtter opp

  Likevel er det ikke bare negativ omtale for de beduggede nissene, og støtten kommer fra uventet hold – byens politimester Raymond W. Kelly.

  - Dette er et arrangement vi støtter opp om. Det er sånne ting som gjør New York til New York, sier han.

  Lederen for organiseringskomiteen, som bare vil bli omtalt som Mr. Santa, peker på at det kommer noe godt ut av sirkuset.

  - For hver bar som ikke vil ha besøk av oss, er det dusinvis med åpne dører. Alle sjenkestedene på ruta vår har lovet å donere en prosentandel av inntektene til veldedige formål. I fjor ble det samlet opp 280 000 kroner, sier han.

  Han sier også at hver nisse har ansvaret for seg selv, og gjør det klart at politiets forsøk på å holde ting i kontrollerte former kan bli vanskelig.

  - Ingen kontrollerer SantaCon.

  Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

  - Hadde han ikke vært med på «Farmen», hadde vi ikke vært sammen

  (Dagbladet): – Da han kom hjem fra «Farmen» var han blitt mer voksen og moden. Før det var han ungkar og spellemann og ikke akkurat det man kan kalle verdens beste kjæreste, sier Røbergs kjæreste Solfrid Dale til Dagbladet.

  I kveld er det finale av «Farmen», der Røberg (24) skal kjempe mot Morten Heggdal (44) og Jarle Tangerås (25) om den gjeve vinnerpokalen.

  - Ungkar og spellemann

  I tillegg til å kjempe om tittelen, en bil og ei hytte, høstet Magnus mange livserfaringer unger innspillingen. Han lærte nemlig at det var viktig å ta vare på kjæresten og barna hennes.

  - Før jeg kom til «Farmen» var jeg kanskje litt for mye ungkar og spellemann, og behandlet ikke kjæresten min på den måten jeg burde, sier Røberg.

  Fra festgutt til familiegutt

  Røberg og Dale møttes på audition til det populære programmet. Og kjæresten er klar på at hadde det ikke vært for «Farmen» ville hun ikke ha holdt ut med Magnus.

  - Han har funnet ut at det finnes mer ved livet enn å drikke, feste og være fyllesjuk hele søndagen. Det tror jeg er veldig viktig. Hadde han ikke vært med på «Farmen», hadde vi ikke vært sammen den dag i dag. Det kan jeg si med hånda på hjertet at jeg vet, sier hun, og legger til:

  - Da hadde jeg pakka koffertene mine og reist for lenge siden.

  Takker Frode

  Mya av æren for at han i dag fortsatt er sammen med Solfrid levner Røberg sin gode venn og «Farmen»-kollega Frode Fagermo.

  - Når du er der inne får du tid til å tenke gjennom ting. Måten Frode snakket om sin familie på, og alt det de betydde for ham ga en fin følelse. Desto lengre tid det gikk, jo mer tenkte jeg at jeg skal satse 110 prosent på de der hjemme, sier Røberg.

  Fagermo sier han også raskt ble glad i Magnus.

  - Av og til treffer du mennesker du instinktivt kommer godt over ens med og deler verdier med. Sånn var det med Magnus. Jeg ble glad i han med en gang.

  På Farmen-gården dannet Fagermo og Røberg raskt et trekløver med Morten Heggdal, som også er å se i finalen i kveld.

  - Frode og Magnus er blitt to av mine beste venner, men båndene mellom Frode og Magnus ble nok enda sterkere enn mellom meg og dem, sier Heggdal.

  Reservepappa

  I dag er forholdet mellom Røberg og Dale veldig godt, og han er også blitt reservepappa for kjærestens to barn på fem og sju år.

  - Han er veldig flink med barna. De forguder han over alt på jord. I helgene når vi har fri med begge ungene er det Magnus som er mest populær. Jeg er ikke god nok lengre, sier Dale, og ler.

  Røberg er veldig bevisst ansvaret han har for barna.

  - Det er overveldende. Nå må du faktisk skjerpe deg, for du har en unge med deg som du har ansvaret for. Men det er ufattelig moro, sier Røberg.

  - Magnus er veldig barnslig selv, og det passer bra. Dattera mi er veldig lik Magnus, så de kan krangle så busta fyker. Men de er verdens beste venner, sier Dale.  

  Hvem håper du vinner kveldens «Farmen»-finale i kveld? Si din mening i kommentarfeltet eller gi din stemme til høyre!

  Sunday, December 15th, 2013 Bil No Comments

  NRK beklager rumpeglippen


  (Dagbladet): Lillebror Johannes Thingnes Bø er i storform om dagen, og vant også dagens jaktstart i Frankrike i overlegen stil. Det etter at han tok sin første seier i verdenscupen lørdag.

  Etter utklassingsseieren i dag, var kameramannen på området selvfølgelig tett på nordmannen, litt for tett på.

  Det var da Bø skulle skifte tøy at flere hundre tusen norske tv-seerne fikk et glimt av den bare baken til 20-åringen. Seansen varte bare i ett lite sekund, før kameramannen tilsynelatende oppdaget tabben, og vendte kameraet bort.

  Hovedpersonen ville ikke snakke om episoden da Dagbladet tok kontakt i ettermiddag.

  - Det får NRK svare på. Det er de som tar bildene. Jeg gidder ikke å kommentere det, sier Bø til Dagbladet.

  NRK legger seg flat

  Redaksjonssjef i NRK, Sjur Moelven, legger seg helt flat etter glippen.

  - Uansett kjønn så skal det ikke skje. Jeg kan bare beklage på vegne av seerne og håpe på at de som produserte denne helga har lært leksa si, sier Molven.

  Det er den franske produsenten i Annecy-Le Grand Bornand som står bak produksjonen.

  - Det er ikke så mye NRK kan gjøre med det. Det er en internasjonal produksjon. Det er ikke vi som kontrollerer det som filmes. Det er synd at slikt skjer, og det er beklagelig. Det ville nok ikke skjedd om det var NRK som filmet, sier Sjur Molven til Dagbladet, som tror det skyldes mangel på rutine.

  - Det skal ikke skje. Det handler kanskje om mangel på kompetanse. Kameramannen hadde ikke trengt å følge ham så tett i den sonen hvor utøverne skifter, sier Molven.

  Vurderer klage

  Det er helt normalt at skiutøvere skifter i en gitt sone etter løp. Normalt holder personene som filmer seg langt unna dette området. Nå skal NRK vurdere om de skal gi produksjonsselskapet en tilbakemelding etter glippen.

  - Vi tar nok en runde på dette i morgen. Dette er noe utøverne misliker. Vi er veldig glad i våre idrettshelter, men å se en persons private områder er noe alle kunne vært foruten, sier Molven.

   
  December 2013
  M T W T F S S
  « Nov   Jan »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  

  Recent Comments