Archive for August 29th, 2014

- Utbruddet begynte forsiktig og utviklet seg

(Dagbladet): I over ei uke har man fryktet et større vulkanutbrudd på Island.

Hvert døgn er det blitt registert mer enn tusen jordskjelv ved vulkanen Bardarbunda. Veier er blitt stengt og mennesker evakuert.

I natt ble det registert et utbrudd. Advarselen for luftfarten er hevet til rødt, men ingen vulkansk aske er blitt oppdaget, opplyser islandske myndigheter, ifølge Reuters.

Stort utbrudd

På Papa New Guniea er situasjonen den motsatte. Der har nemlig vulkanen Tavurvur våknet til liv og hatt et voldsomt utbrudd.

Lava og aske er blitt slunget opp i luften – noe som igjen har hatt konsekvenser for flytrafikken i området.

Australske myndigheter har utstedt advarsel mot å fly over området, og flere av rutene til flyselskapet Qantas er omdirigert for å unngå askeskyen som fredag steg høyt over vulkanen, melder NTB.

Ifølge australske myndigheter har flere lokalsamfunn rundt Mount Tavurvur blitt evakuert etter vulkanens voldsomme utbrudd, i Rabaul-distriktet på East New Britain Island. Andre har fått ordre om å holde seg innendørs, for å unngå asken fra vulkanen, melder ABC News.

Utbrudd også i fjor

- Utbruddet begynte forsiktig og utviklet seg sakte til et strombolsk utbrudd som slynger ut glødende materiale fulgt av høye smell og langvarig buldring, opplyser det lokale vulkanobservatoriet i byen Rabaul.

Tavuvur hadde sitt forrige utbrudd i fjor.

 I 1994 førte et stort vulkanutbrudd til at hele landsbyen Rabaul ble ødelagt. Utbruddet den gangen skjedde samtidig som at en annen, nærliggende vulkan, Mount Vulkan, hadde utbrudd.

Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

Sender Telemark-kompani til Latvia

 • «Uheldig muslimdominans å ha Hadeda Taquia som leder i justiskomitéen»

  Dette er en kommentar som Frp-politiker Ulf Leirstein synes Hadia Tajik må tåle. (1599 innlegg) Les mer

 • Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  - Mine kritikere tegner et falskt bilde av virkelighet. Det de sier, er usant og feil

  (Dagbladet): Uenigheten om Arbeidsminister Robert Erikssons (Frp) forslag til privatiserig av Nav-tiltak, er i ferd med å utvikle seg til et veritabelt bikkjeslagsmål.

  Først ble Frp-statsrådens forslag til anbudsutsetting av attføringstiltak for Nav-brukere regelrett slaktet fra alle hold i høringsrunden.

  Deretter gikk både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti løs på Eriksson-forslaget.

  Nå slår arbeidsministeren tilbake:

  - Det bildet som er forsøkt tegnet i media av denne saken, er ikke så svart-hvitt, sier Robert Eriksson (Frp) til Dagbladet.

  - Kritikerne sier at dette forslaget vil ramme de svakeste. At det åpner for multinasjonale selskaper, og at tjenestene blir dyrere. Det er feil, det er usant, og de som hevder det må slutte å bruke slike argumenter i et forsøk på å tegne et usant bilde av virkeligheten. Det er Nav som bestemmer hvem som skal ha tiltak, ikke attføringsbedriftene. Nav vil fortsatt sette kvalitet foran pris, selv om vi foreslår å ønske flere aktører velkommen.

  Styrer mot innføring 1. januar

  I høringsnotatet skriver statsråden at han tar sikte på å iverksette forslaget 1. januar 2015.

  - Du har fått massiv motstand under høringsrunden. Kommer du forsatt til å innføre dette fra 1. januar neste år?

  - Tidspunktet for når en eventuell forskriftsendring vil tre i kraft, vil vi komme tilbake til.

  - Men du har allerede skrevet i høringsnotatet at du tar sikte på 1. januar 2015.

  - Med det forbehold at jeg ikke har konkludert, er dette datoen vi legger opp til i høringsutkastet.

  - Har det framkommet noe i høringsuttalelsene som gjør at du ikke lenger ser for deg innføring 1. januar?

  - Det er ingenting av det som har kommet frem i høringsrunden, som tilsier at vi skal iverksette på en annen dato enn det som foreslås i høringa.  

  - Ikke anbud for de svakeste

  Eriksson er klar på at det eksisterer en misforståelse:

  - Den svakeste gruppa skal ikke ut på anbud. De med Downs syndrom og andre med vedtak om varig tilrettelagt oppfølging i arbeidslivet, skal ikke konkurranseutsettes, slår arbeidsministeren fast.

  Om lag 9000 personer er i varig tilrettelagt arbeid. De omfattes altså ikke av Erikssons forslag.

  - Det er kun avklaring- og  oppfølgingstjenester av personer som skal tilbake i det ordinære arbeidslivet, som skal anbudsutsettes.

  Han peker på at anbudsutsetting av slike tjenester allerede gjelder for om lag 5000 personer i dag.

  - Godt utredet

  - Det eneste jeg forslår, er at to likelydende tiltak om avklaringstjenester blir slått sammen til ett, og at to likelydende tiltak om oppfølging blir slått sammen til ett, sier Eriksson.

  - Det viktigste for meg, og det har det bestandig vært i arbeidslivspolitikken, er at vi må legge til rette for at flere av dem som står utenfor arbeidslivet, kommer inn. Det er en gedigen sløsing av menneskelige ressurser når vi ikke får brukt hver enkelts talent i arbeidsmarkedet.

  For å klare den jobben bedre, ønsker Frp-statsråden å åpne for at flere private kan tilby disse tjenestene.

  Han fnyser av påstandene om at saken er for dårlig forberedt av departementet, og viser til at saken har vært under arbeid i en årrekke. Tidligere arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) sendte det samme forslaget til forskriftsendring ut på høring i 2008. Siden har temaet arbeidsrettede tiltak vært behandlet i en 300-siders lang utredning.

  - Så vil jeg si: Jeg er veldig for attføringsbedriftene, som gjør en fantastisk god jobb. De er dominerende aktører på dette feltet, og fungerer som en motor for å få folk tilbake i arbeid. Det vil de fortsatt være med denne endringen, de vinner anbud i dag, og kommer til å fortsette med det, fordi de leverer godt, sier Eriksson.

  Opprettholder kritikken

  Ap-representant i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Fredric Holen Bjørdal, kommer med skarp kritikk av Eriksson i Dagbladet i dag. Han tar Erikssons motangrep med ro:

  - Jeg føler meg ikke truffet av kritikken. Det han sier, endrer ikke min oppfatning av dette. Det virker som et forsøk på å ro seg unna og vri oppmerksomheten en annen vei.

  Bjørdal står på at han mener saken hører hjemme i stortingsmeldingen som kommer til høsten.

  - Eriksson presiserer at en stor andel av den svakeste brukerne ikke blir omfattet av anbudsutsettingen.

  - Det er mulig at det han foreslår ikke rammer alle, men Ap mener uansett at det er ille nok. Jeg vil snu på det, og si: Heldigvis er det ikke alle i den svake gruppa som blir omfattet av denne privatiseringsiveren. Men vi vet ikke hvem han vil ta for seg neste gang. Og dersom han skal fortsette denne tradisjonen med å endre viktige elementer i arbeidslivet med forskiriftsendringer, så er det et brudd med måten dette vanligvis blir gjort på.

  - Men da Dag Terje Andersen var arbeidsminister, foreslo han nøyaktig det samme – også det som en forskriftsendring.

  - Det er ikke en helt rett fremstilling. Andersen sendte det på høring, men saken ble stoppet av samme minister. Og så ble det løftet inn i en stortingsmelding om hele feltet fordi vi mente det var riktig. Vi forsto det han ikke har forstått: Dette er for viktig til ikke å bli sett i sammenheng med resten av arbeidslivsfeltet, sier Bjørdal.

  Til signalet fra Eriksson om at endringene uansett blir iversatt fra 1. januar 2015, sier han:

  - Det viser at høringen var en skinnprosess.

  - Det blir dyrere

  Direktør i Attføringsbedriftene i NHO, Johan-Martin Leikvoll, mener det Eriksson sier ikke er riktig.

  - Det er dokumentert av Brofoss-utvalget at anbudsutsetting av tjenestene til de med moderat behov, gjør at det blir dobbelt så dyrt, tross at de er lettere å få tilbake i jobb.

  - Det er riktig at de som har vedtak om varig tilrettelagt arbeid ikke blir konkurranseutsatt. Men tiltaket om arbeid med bistand, som nå skal slås sammen med oppfølgingstiltak, er for personer som har omfattende bistandsbehov for å komme tilbake i jobb – det er en svak gruppe. Det samme gjelder de som er på avklaringstiltak. Hvis han mener at dette er folk som i utgangspunktet er lett å få i jobb, så trenger de jo ikke bistand. Det faller på sin egen logiske urimelighet, sier Leikvoll.

  Leikvoll sier han arbeidsministeren i praksis kommer til å slå sammen tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne.

  - Det dreier seg om mennesker med omfattende bistandsbehov, eksempelvis tidligere rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser. Og denne gruppa slås sammen med gruppa med ordinært bistandsbehov. Det er hele poenget. Når man har anbudsutsatt disse tiltakene i lands som Nederland, Danmark, Storbritannia og Tyskland, så har det ført til at nettopp den gruppa som har lang vei å gå inni arbeidslivet, får enda lenger vei, sier Leikvoll, og legger til:

  - Hovedgrunnen til at vi har problemer med disse tjenestene i dag, er at myndighetene ikke forstår at dette er personer med betydelig bistandsbehov.

  Leikvoll er fortsatt like kritisk til prosessen.

  - Statsråden har en arrogant holdning til hørnigsinstituttet. I uttalelsene er det kommet en rekke nye argumenter, eksempelvis at saken må ses i sammen heng med resten av arbeidslivsfeltet, og inngå i stortingsmeldinga til høsten.

  - Samtidig har statsminister Erna Solberg lovet at endringer i arbeidsmiljøloven skal tas på det dypeste alvor. Det ser tydeligvis ut til at personer med nedsatt arbeidsevne ikke betyr like mye for statsråden. Jeg har fremdeles vanskelig for å tro at han faktisk kommer til å gjennomføre dette forslaget, sier Leikvoll.

  Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  Latterliggjør magiker etter svevestunt

  (Dagbladet): Magikeren Steven Frayne (31), bedre kjent som Dynamo har tidligere fortalt til Dagbladet at han aldri kommer til å avsløre triksene sine. Men under et stunt i London onsdag kan det se ut til at han gjorde nettopp det – om enn høyst ufrivillig.

  Tilfeldig forbipasserende fikk seg et overraskende syn da en mann tilsynelatende svevde mellom tårnene i skyskraperen The Shard, 310 meter over bakken.

  - Man kan vel trygt kalle dette historiens høyeste svev, skrøt han på sin Facebook-side etterpå.

  Avslørt av tilskuere

  Mange skuelystne dro fram mobilen og knipset bilder av det spektakulære stuntet, som raskt spredde seg i sosiale medier.

  Men all oppmerksomheten skulle vise seg å slå svært negativt ut for den populære magikeren.

  For på flere av bildene var vaierne Dynamo var festet til godt synlig.

  Sånt får Twitter til å koke, og flere moret seg på tryllekunstnerens bekostning.

  - Eh, ikke så mye til sveveillusjon hvis man kan se vaierne, skriver en bruker.

  En annen hevder at folk kunne se magikeren bli heist ned fra et helikopter, og at han ble løsnet fra festene etterpå.

  Avisa The Telegraph kommenterer på sedvanlig tørt britisk vis at fansen ble skuffet over at magikeren ikke kan fly på ordentlig.

  - Alt kommer for en dag

  Om det hele var en glipp eller om Dynamo i god magikerstil får fadesen til å forsvinne, er likevel uvisst. Selv brøt han tausheten i går.

  - Elsker spekulasjonen rundt gårsdagens Shard-svev – selv om ting ikke alltid er slik de ser ut. Alt vil komme for en dag, skriver han på Twitter.

  Han møtte også kritikerne med en god porsjon humor. «Skal se denne i kveld,» skrev han og la ut et bilde av seg selv glisende med en DVD av tv-serien «The Wire» i hånda.

  Dynamo regnes som en av verdens fremste magikere, og har blant annet forbløffet fotballspilleren Rio Ferdinand.

  I noen av illusjonene sine har han tilsynelatende forsvunnet i løse lufta, gått på elva Themsen og gått tvers igjennom en glassvegg. Ofte gjennomfører han stuntene sine i store folkemengder.

  - Improviserer

  Dagbladet har tidligere spurt Dynamo om han noen gang er blitt avslørt når illusjonene utføres i full offentlighet.

  - Nei, det har aldri skjedd, enkelt og greit fordi jeg improviserer så mye. Så når noe går galt og jeg ikke klarer det jeg prøver på, så vil uansett publikum bli like imponert av noe helt annet. Det blir som en komiker som mislykkes med en vits, da vender en dyktig komiker det til noe enda morsommere, svarte han.

  Så gjenstår det å se om de synlige vaierne var et velplassert PR-triks, eller om selv Dynamo rett og slett ikke kan fly på ordentlig. 

  Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  Latterliggjør Riise og Hangeland

  (Dagbladet): Verken Brede Hangeland eller John Arne Riise var ønsket med videre av Fulham-manager Felix Magath etter nedrykket i mai.

  De to tidligere landslagsprofilene har begge gått hardt ut mot tyskeren. Riise raste mot Magath under TV 2s Premier League-sending mandag denne uken.

  - Under Martin Jol og René Meulensteen hadde vi et system og en visjon. Alt det vi hadde jobbet med de siste fem årene ble bare kastet vekk. Fulham hadde egne systemer, men alt ble bare skylt ned i do, sa Riise.

  - Lå på bunnen

  Under en pressekonferanse i dag ble Magath konfrontert med uttalelsene.

  - Jeg har vært her siden slutten av februar. Før jeg kom hit spilte John Arne Riise og Brede Hangeland her. Uten min støtte var de på bunnen av ligaen. Jeg har aldri vært manager i Fulham før, og jeg har aldri vært trener i det norske fotballforbundet, sier Fulham-manageren ifølge TV 2.

  Fulham-manageren fortsatte med kritikken i retningen av den norske duoen.

  - Jeg er ikke ansvarlig for at det norske landslaget ikke er så suksessfullt og for at de ikke spilte det siste VM- og EM-sluttspillet. De spilte ikke der. Jeg vet ikke hvorfor, for de har gode spillere. De må ha en veldig dårlig manager. Det er ingen god forklaring når de har så gode spillere, men jeg var aldri manager for Norge og jeg var ikke Fulham-manager før i februar.

  - Kjenner du Raul?

  Riise og Hangeland er langt fra de første spillerne som i ettertid har vært kritiske mot Magaths tøffe lederstil. Det kom fram på pressekonferansen. Da svarte Magath med å trekke fram spillere han har trent tidligere.

  - Gjør meg en tjeneste. Hvorfor tar du ikke opp telefonen din og ringer Raul? Kjenner du Raul, sa Magath til journalisten som spurte.

  - Jeg kjenner ham ikke personlig, svarte han.

  - Han var en spansk spiller som hadde veldig stor suksess, og den mestscorende i Champions League noensinne. Spør ham. Eller om han er for gammel for deg, så ring Rakitic. Han er ikke så gammel, og spiller nå i Barcelona. Han spilte for meg for noen år siden. Spør han. Hvorfor spør du spillere som ikke har noen suksess. John Arne Riise var suksessfull for Liverpool for ti år siden, det husker jeg, sier Magath.

  Skrekkstart

  Magath er klar på at han ikke kan lastes for klubbens nedrykk fra den øverste divisjonen, siden Fulham lå sist da han tok over.

  - Om Fulham var på førsteplass, da jeg kom inn og vi gikk ned, da kunne du spurt meg. Du spør meg om John Arne Riise og Brede Hangeland som var en del av laget før jeg overtok. Hvorfor vurderer ikke du det? Uten mitt arbeid og min påvirkning, var Riise og Hangeland på bunnen av tabellen. Jeg hadde ingenting med det å gjøre.

  Fulham tar i mot Ole Gunnar Solskjærs Cardiff på Craven Cottage i morgen. Sesongåpningen har vært skrekkelig for Magath og Fulham som har tapt sine fire første kamper, og har målforskjell på minus 7.

  Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  Trekker linjer til «tantene i Sveits»: Veldig pinlig, Fabian!

 • - Det er ikke halshogging, men livet i leiren som tiltrekker

  Fremmedkrigere sender bilder og videoer om at de bader, spiser kake og lever i full harmoni. (816 innlegg) Les mer

 • Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  «Kjære alle sammen. Jeg har dummet meg ut.»

  OSLO/GAUSDAL (Dagbladet):- Jeg skulle ønske jeg ikke hadde stolt på at dette var i orden, når jeg ser hva som er tilfelle, sier Oslos ordfører Fabian Stang (Høyre) til Dagbladet. I juli fikk den populære ordføreren en lokal mann til å beise hytta på Skeikampen i Gausdal kommune i Oppland. Stang betalte 42 000 kroner for jobben. Pengene ble ifølge Stang satt inn på beiserens konto.

  Fabian Stang sier til Dagbladet fredag formiddag at han nå går i gang med å rydde opp i saken, etter at Dagbladet la fram informasjonen for ham. Deretter valgte Stang å beklage sin opptreden på sin Facebook-side.

  Ikke gyldig kvittering

  Dagbladet kan avdekke at Stang trolig har brutt en rekke lover og regler da han hyret inn malehjelpen. Stang innrømmer at han ikke sjekket mannens ansettelseforhold, arbeidsvilkår, han skrev heller ikke kontrakt, og har heller ikke en gyldig kvittering. Siden mannen ikke er ansatt som håndverker eller er næringdrivende betyr det at det er Stang som etter loven har arbeidsgiveransvaret.

  Stang opplyser at han totalt betalte 42 000 kroner for maletjenesten, som Stang betalte 29. juli etter at han fikk totalsummen på sms.

  Å ikke skrive kontrakt når man har arbeidsgiveransavaret kan få store konsekvenser. Uten kontrakt risikerer oppdragsgiver å bli ansvarlig hvis den ansatte skader seg mens han jobber.

  Regnes som arbeidsgiver

  Ifølge skattemyndighetene er dette et lovbrudd. Problemet ligger i at personen som utførte arbeidet ikke er næringsdrivende og at summen overstiger 6000 kroner. Den som kjøper tjenesten er da arbeidsgiver etter skattebetalerloven og skal sende lønns- og trekkoppgave. Arbeidsgiver skal, etter ligningsloven, også sørge for at den som utfører arbeidet betaler skatt ved å trekke skatt for vedkommende.

  Det skal også innrapporteres lønns- og trekkoppgaver dagen etter at utbetalingen har funnet sted. Dette gjorde ikke Fabian Stang.

  Hytta heter Solstuen 2 og ble ifølge eiendomsregisteret oppført i 1960. Den er på 108 kvadratmeter og har innlagt strøm, vann og kloakk. Hytta har fire rom, ett bad og ett vannklosett.

  Hytta ligger sørvestvendt til ved foten av Skeikampen skianlegg. Fra boblebadet på verandaen kan ordføreren se ut over hele Gausdal og områdene rundt. Et par hundre meter unna ligger golfbanen som skryter av å være Norges høyest beliggende.

  Da Dagbladet besøkte hytta i dag var den fortsatt så svart og nybeiset at man så speilingen av himmelen i tømmerveggene. Alle vegger, vinduer, vindskier og rekkverk bærer preg av å være ny-beiset.

  Fabian Stang sier han nå vil oppfylle de krav loven setter.

  - Skulle ikke ha stolt på mannen

  - For meg var det helt opplagt at han drev en virksomhet. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde stolt på at dette var i orden, når jeg ser hva som er tilfelle. Han må ha skjønt at jeg la til grunn at alt foregikk på en gyldig måte. Jeg kommer til å sende lønns- og trekkoppgave i dag, sier Fabian Stang.

  Oslo-ordfører Fabian Stang sier han trodde han hadde sitt på det tørre da han kontaktet en person som han hadde fått anbefalt til å beise hytta si på Skeikampen i Gausdal kommune i Oppland.

  - Jeg var hellig overbevist om at dette var en registrert håndverker som drev virksomhet på vanlig måte. Om det var et AS eller et enkeltmannsforetak hadde jeg ingen tanker om, men jeg hadde opplevd at han har drevet virksomhet i området. Det er en kar som har jobbet for naboen og malt deres hytte i fjor, sier Fabian Stang til Dagbladet.

  Mannen som beiset Stangs hytte er ikke håndverker, men ordinær lønnsmottaker i kommunal virksomhet. Han står ikke registrert med noe firma.

  Lover å rydde opp

  Ordføreren sier at han har varslet likningsmyndighetene etter at Dagbladet hadde vært i kontakt med ham om saken i går.

  Stang har innsett at dersom personen som beiset hytta hans ikke skulle betale inn skatt innen 30. april neste år, så ville han ha gjort seg skyldig i kjøp av svart arbeidskraft.

  - Jeg har i dag, for sikkerhets skyld, betalt skatten hans, i fall han ikke skulle betale den inn selv, sier Stang.

  Nå vil ordføreren heller trekke skatt for arbeideren og sende lønns- og trekkoppgave, slik arbeidsgiveransvaret etter loven tilsier. Mannen som har utført arbeidet på ordførerhytta sier han hadde planer om å føre opp det han tjente på beisejobben på selvangivelsen.

  - Til vanlig er jeg en helt vanlig, dødelig lønnsmottaker i kommunen. Noe firma har jeg ikke registrert og er derfor ikke momspliktig. Jeg har fått noen kroner for jobben, og dette skal jeg oppgi, uttalte han til Dagbladet i går.

  Mannen sier han har kjent til Fabian Stang siden han «kom til Skei» for mange år siden, og at beisejobben er for en vennetjeneste å regne. Stang sier til Dagbladet at hans kjennskap til mannen er svært begrenset og at han var overbevist om at han drev virksomhet som registrert håndverker.

  - Nå får de styre dette på ordførerkontoret. Dette vil jeg ikke si noe mer om. Fabian får styre saken, sier mannen i dag.

  - Stang sier at han hadde inntrykk av at av at du drev med vaktmestertjenester. Hvor mye har du egentlig jobbet som håndtverker?

  - Nei, som jeg sier så får Fabian styre dette nå. Jeg vil ikke uttale meg noe mer.

  Vaktmesterlapp

  Det ble ikke inngått noen skriftlig kontrakt før beisingen av hytta startet, og Fabian Stang har aldri mottatt noen regning fra mannen for arbeidet han har utført. Arbeideren sier papirarbeidet vil bli gjort når Stang «kommer oppover til høsten».

  - Jeg har en lapp hvor det står «X mulig vaktmester Skei», med et telefonnummer. Han har jeg kontaktet, han har utført arbeidet, han har sendt meg kostnadsoppsett på SMS og jeg har overført penger til oppgitt konto. Jeg fikk en tekstmelding med oversikt over hva det kostet. Og så har jeg betalt alt av maling og sånt noe etter regninger, sier Fabian Stang.

  Ordføreren opplyser om at han betalte for arbeidet 29. juli og at arbeidet ble utført i løpet av denne måneden.
  Han vedgår at han ikke har kjent regelverket godt nok.

  - Jeg har jo tidligere hatt arbeidsgiveransvar i advokatfirma, men jeg har aldri tidligere vært borti håndverkere som ikke er registrert, sier Stang.

  - Har du som ordfører et ekstra ansvar for å påse at lover og regler blir fulgt?

  - Nei. Alle har et ansvar for å følge loven. Det er bra at vi har strenge regler. Jeg har handlet i god tro, men det er alltid leit når man havner i en slik situasjon. Derfor vil jeg nå sørge for at loven blir fulgt, sier Fabian Stang.

  Arbeidstilsynet legger ikke skjul på at Stang kunnet risikert å ende opp med regninga dersom det skjedde en ulykke under arbeidet på hytta.

  - Dersom man leier inn for eksempel nabogutten til å male huset – uten at han er i et malerfirma eller er selvstendig næringsdrivende, så blir du som privatperson arbeidsgiver med alt det innebærer av arbeidskontrakt, HMS-ansvar, sikkerhetsopplæring, verneutstyr osv. Også annet regelverk om yrkesskadeforsikring kommer inn her, sier leder for svartjenesten i Arbeidstilsynet, Birgit Espejord Jensen.

  La ut beklagelse på Facebook

  Etter at Dagbladet konfronterte Stang med hyttebeisingen torsdag og fredag la ordføreren ut følgende melding på Facebook:

  Kjære alle sammen. Jeg har dummet meg ut.
  Jeg engasjerte i sommer en anbefalt håndverker for å få hjelp til å beise hytta. Etter at arbeidet var utført betalte jeg, i god tro, det mottatte krav på 42.000,- til oppgitt bankkonto. I går ble jeg gjort oppmerksom på at den aktuelle håndverkeren ikke er registrert som næringsdrivende. Det medfører at jeg skulle ha sendt inn lønns- og trekkoppgave til det lokale kemnerkontoret og skatt skulle vært trukket fra det utbetalte beløpet. Derfor har jeg i dag sendt inn de nødvendige oppgaver og har betalt inn alt av skatter og avgifter i henhold til reglene for oppgjør for private arbeidsgivere.

  Skatten er et spleiselag, og jeg betaler min skatt med glede. På ingen måte har jeg ment å unndra skatt og er svært lei meg for det som har skjedd. Jeg har lært meg en lekse og neste gang tar jeg nok malerkosten fatt selv – hvis ikke skal jeg sørge for at alt av papirer er i orden!

  Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  Sjakkekspert: FIDE har en plan. Uten Magnus Carlsen

 • - Det er ikke halshogging, men livet i leiren som tiltrekker

  Fremmedkrigere sender bilder og videoer om at de bader, spiser kake og lever i full harmoni. (816 innlegg) Les mer

 • Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  - Møtte veggen og ble utbrent

  • Oppvokst i Harstad, bor i Oslo sammen med skuespiller og lege Anders Danielsen Lie.

  • Signert av Team Models, Norge, og Women Management, New York.

  • Vært modell for blant andre: Chanel, Gucci, Versace, Lanvin, Mulberry, Zara, Alexander Wang, Hermès, Balenciaga, Armani. Avbildet i amerikanske, franske, britiske, japanske, italienske og spanske Vogue, W, Numero, Harper’s Bazaar, med mer.

  • Er nå å se på forsida av italienske Vogues 50-årsutgave, og i norske Stella.

  Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments

  Har tapt 500 mill. på vann

  (Finansavisen): For å ta det positive først: Voss Production, som driver tapperivirksomheten for Voss-flaskevann, tapte noe mindre enn året før. Bortsett fra det, er det ikke mange lyspunkter å finne, skriver Finansavisen.

  Selv om vannet renner mer eller mindre gratis ut av kilden på Iveland i Aust-Agder og selges for over 100 kroner flasken på enkelte restauranter, har det ikke vært mulig for selskapet å tjene penger.

  Voss Productions har tapt penger hvert eneste år siden oppstarten i 1999. Bare de siste seks årene har selskapet et akkumulert tap på snaut 350 millioner kroner. Siden starten i 1999 snakker vi om et akkumulert tap på 500 millioner kroner.

  I løpet av Voss Productions levetid har selskapet pådratt seg en enorm gjeld. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet en samlet gjeld på 782 millioner kroner, som i all hovedsak er til egne aksjonærer, skriver Finansavisen.

  Den bokførte egenkapitalen i Voss Production er på minus 425 millioner kroner, og da har selskapet endog bokført en utsatt skattefordel på over 80 millioner kroner. Selskapets revisor mener den utsatte skattefordelen ikke bør bokføres med grunnlag i usikkerhet om selskapets fremtidige utvikling.

  Tar man hensyn til revisors bemerkning er den negative egenkapitalen på over en halv milliard kroner.

  Voss Production utgjør hovedvirksomheten i konsernet Voss of Norway ASA. Selskapets ledelse har ikke returnert Finansavisens henvendelser.

  Flere nyheter

  Mattilsynet mener Voss villeder om vann
  Mattilsynet ber Voss-vann bytte navn
  Voss-vann blir dagligdags, også i USA

  Friday, August 29th, 2014 Bil No Comments
   

  Recent Comments