Archive for January 11th, 2017

Offentlig ansatte er jobbtapere:Kan tape millioner i pensjon

- Jeg forsto ingenting da jeg fikk en beregning fra pensjonskassa om at jeg ikke får en krone utbetalt i tjenestepensjon. Da jeg ble 67, begynte jeg å ta ut alderspensjon fra folketrygden, og har hatt lønn ved siden av. Jeg tenkte ikke noe mer over dette, sier Evensen. Han var ikke var klar over at det straffet seg økonomisk å jobbe lenge.

- Jeg har vært tvunget til å betale inn 2 prosent av lønna til pensjonsordningen i alle år. Selv dette får jeg ikke tilbake. Jeg taper rett og slett pensjon livet ut. Dette føles som et ran, sier han.


TAPER: Steinar Evensen (72) vil gjerne fortsette i jobben som maskinfører så lenge som mulig, men han har tapt mye pensjon på å fortsette i jobb ut over 67 år. Foto: Jacques Hvistendahl. 
Vis mer

Drammensmannen har vært i arbeidslivet siden han var 15 år. Han ble først utdannet pølsemaker, deretter anleggsmaskinfører. Siden 1985 har han jobbet i offentlig sektor og er ansatt i det kommunale firmaet Drammen Drift.

- Det var ikke aktuelt å gå av med AFP, jeg syntes det var altfor tidlig å skulle slutte i jobb som 62-åring. Jeg blir så lenge arbeidsgiveren gjerne vil ha meg. I medarbeidersamtalen før jul ble jeg spurt om jeg ville fortsette, og det sa jeg ja til, forteller 72-åringen.

Han trives godt på arbeidsplassen og vil jobbe så lenge helsa holder.

- Jobben holder meg i gang. Jeg må opp om morgenen og følge med litt. Dessuten er det moro, sier han.

Likevel føles det urettferdig at han har tapt pensjon på å følge myndighetenes oppfordring om å stå lenger i jobb.

- I kommunesektoren har vi jo gjerne litt lavere lønn fordi pensjonsordningene er gode. Men det hjelper ikke hvis man taper på å jobbe lenge.

Kan tape millioner i pensjon

Pensjonsekspert Steinar Fuglevaag forteller at Steinar Evensen er en av mange.

- Mange oppgående og kompetente mennesker har vondt for å skjønne hva det å jobbe ut over 67 år faktisk kan medføre. Etter hvert som folk jobber lenger, vil nok noen bli veldig overrasket over at pensjonen som de trodde skulle komme, blir samordnet bort, sier Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet.

Etter at pensjonsreformen trådte i kraft i 2011, får offentlig ansatte med full opptjening i pensjonsordningen, mindre fra selve tjenestepensjonsordningen jo lenger de jobber og fortsetter med ordinær lønn etter fylte 67 år.

Riktignok får de effekt av å jobbe noe for å kompensere for økt levealder, men deretter medfører fortsatt arbeid redusert tjenestepensjon.

Årsaken er at det gjøres fradrag for folketrygdens alderspensjon som om denne var tatt ut samtidig med tjenestepensjonen, tidligst ved fylte 67 år.

- Dersom man jobber til fylte 70 år, forutsettes det at vedkommende også har ventet med å ta ut alderspensjonen fra folketrygden til fylte 70 år, sier Alexandra Plahte, uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Steenberg & Plahte.

66 prosent i pensjon

Som hovedregel får man 66 prosent i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon.

Med utsatt uttak blir årlig pensjon fra Nav høyere, og man trenger mindre pensjon fra tjenestepensjonsordningen for å nå nivået på 66 prosent.

- Satt på spissen kan ansatte med lave inntektsnivåer, hvis de bare jobber lenge nok i offentlig sektor, risikere å bare sitte igjen med pensjon fra folketrygden – ikke noe fra tjenestepensjonen, sier Plahte.

- Reglene for offentlig tjenestepensjon bryter med andre ord med prinsippet i pensjonsreformen om at det alltid skal lønne seg pensjonsmessig og økonomisk å jobbe, sier hun.

Enkelte tror at de ved å stoppe uttak av alderspensjonen fra Nav unngår reduksjon av den offentlige tjenestepensjonen, påpeker hun.

- Det er imidlertid ikke uttaket av fleksibel alderspensjon som sådan som er utfordringen, men regelverket for hvordan offentlig tjenestepensjon er tilpasset folketrygdens nye fleksibilitet, sier Plahte.

Offentlig ansatte er – som alle andre – omfattet av reglene om fleksibel alderspensjon fra Nav.

Færre år igjen

Hvor mye den årlige alderspensjonen utgjør, avhenger av når man starter pensjonsuttaket og hva som er antatt levealder for den enkelte generasjonen.

Offentlig ansatte kunne også før pensjonsreformen kombinere fortsatt arbeid med uttak av alderspensjon fra Nav. Tjenestepensjon ble først utbetalt når man fratrådte sin stilling.

- Det ble imidlertid da gjort fradrag for den folketrygd man faktisk mottok, sier Plahte.

- Smalhans

- Paradokset er at folk til en viss grad har tatt politikernes mas om å jobbe lenger på alvor, og gjør nettopp det. Og så opplever de at de både får mindre pensjon enn forventet, ikke opptjener mer med å jobbe lenger – og i tillegg har betalt 2 prosent av egen lønn i 40 år uten å få noe tilbake, sier Steinar Fuglevaag.

Regjeringen burde ha lagt til rette for at samordning skjer på en måte som gir mer pensjon til dem som jobber lenger enn det dagens regler medfører, mener han.

- De som mener å oppfylle myndighetenes ønske om å jobbe lenger, faktisk får mindre i pensjon enn forventet. Så kan man si at de i en periode får i pose og sekk, lønn og pensjon samtidig, men dersom du ikke vet konsekvensen av dette, blir det smalhans når du slutter, sier Fuglevaag.

Levealdersjustering

Offentlig ansatte har lite å tjene på å jobbe utover 62 år, påpeker Birger Myhr, daglig leder i Pensjonseksperten.

- Fortsetter du i samme stilling etter 62, forblir du også medlem i den samme tjenestepensjonsordningen. Det er selvsagt positivt dersom du ennå ikke har 30 års medlemskap. Men mitt inntrykk er at de fleste i offentlig sektor har full opptjening når de kommer opp i den alderen. Det eneste du dermed oppnår ved å fortsette i jobb, er å miste pensjonsopptjening, sier Myhr.

For hvert år du jobber etter 62 år, mister du ett år med AFP. Det skjer både fra 62-65 år og fra 65-67 år.

- Den eneste perioden du ikke taper pensjon på å jobbe, er fra 67 år og fram til forholdstallet er 1. Dette skyldes at man får muligheten til å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe litt ekstra. For dem som blir 67 år i 2017, dreier dette seg om åtte måneder, sier Myhr.

Står du i jobb utover denne perioden, begynner du å tape offentlig tjenestepensjon. Og jo lenger du er i arbeid, desto mindre blir pensjonen.

Man taper ikke bare pensjon i det året man jobber, men også i alle påfølgende år. Dette er altså et varig tap.

- Avhengig av lønnsnivå vil du ved 70-72 år sitte igjen med null i tjenestepensjon. Dette kan dreie seg om mye penger. Du har kanskje vært yrkesaktiv i 40 år og får verken AFP eller offentlig tjenestepensjon. Du får heller ikke tilbake egenandelen på 2 prosent av lønna som du har betalt inn til pensjonsordningen gjennom hele karrieren. Totalt kan dette dreie seg om flere hundre tusen kroner årlig i tapt pensjon, sier Myhr.

FAKTABOKS 2:

Dette kan du gjøre:

Gå over på pensjonistlønn. I praksis innebærer det at du begynner å ta ut pensjon som om du ikke jobber i det hele tatt. Du jobber for spesielle lønnsbetingelser, en lavere timelønn enn før. Lønna kommer på toppen uten at pensjonen avkortes. For sykepleiere utgjør pensjonistlønn f.eks 191 kr. per time, pluss tillegg til overtid, nattarbeid osv.

Gå over i privat sektor. Du kan ta ut full pensjon fra offentlig sektor og motta lønn fra privat sektor uten at pensjonen avkortes.

Jobb enda lenger. Når du har tapt all tjenestepensjonen din, er det igjen lønnsomt å jobbe. Du er imidlertid ikke garantert å få jobbe ut over 70-72 år.

Kilde: Birger Myhr

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

Fullt værkaos i Sverige – i morgen treffer det Norge: – Flere busser har blåst av veien

(Dagbladet): Kraftig snøvær og sterk vind har rammet store deler av Sverige i dag. Ferjer, fly og tog er innstilt, det er kaos på veiene, og flere steder ber politiet folk om å holde seg inne, på grunn av at vinden kan rive av løse takplater.

- Platene blåses mot en parkeringsplass og mot biler, og det fører til materielle skader, sier Andreas Karlsson, indre befal i redningstjenesten i Halmstad til Hallands Nyheter.

Uværet i Sverige kommer fra Danmark og har kommet inn over den sydlige vestkysten av Sverige, og er på vei mot Island.

Uvær ventet i morgen

I morgen ventes det at ekstremværet «Vidar» treffer norskekysten på Vestlandet sør for Stad. Det er ventet at vannstanden blir mellom 65 og 60 centimeter høyere enn det som er oppgitt i tidevannstabellen, ifølge Meterologisk institutt sitt ekstremvarsel.

Pålandsvind føre til høye bølger, med signifikant bølgehøyde mellom 6 og 8 meter ytterst på kysten.

- Det er litt av det samme som vi venter vil skje på Vestlandet i morgen, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Frode Hassel til Dagbladet.

Meteorologen kan fortelle at det i tillegg kan bli både snø og sterk vind i fjellet.

- Det er muligheter for mye vind i høyfjellet, og stiv kuling i Langfjellene. Enkelte utsatte steder vil det også bli sterk kuling, sier Hassel.

Ifølge meteorologen vil det på vestsiden av fjellet bli nedbør i form av snøbyger, på østsiden vil det bli mindre nedbør, og det kan bli problematisk på fjellovergangene.

Strømbrudd og flere ulykker

I Sverige har det verste uværet rast allerede i dag.

Rundt klokka ett i dag fikk politiet sør i Sverige melding om et tjuetalls ulykker i løpet av bare en time. Flere av ulykkene var av svært alvorlig karakter, og flere personer ble skadet og fraktet til sykehus med ambulanse, skriver Expressen. Tilsammen har det vært har det vært rundt 40 rapporterte ulykker på veiene.


KRAFTIG VIND: Passasjerene i bussen som blåste av veien ble hentet av en mindre buss. Minst to dobbeltdekkerbusser i Skåne-området blåste av veien onsdag ettermiddag. Foto: Johan Nilsson / TT
Vis mer

Flere busser har også regelrett blåst av veien, og lastebiler har kjørt seg fast i den våte snøen, skriver avisa. Blant annet blåste to dobbeltdekkerbusser av Europavei 22 ved Fogdarp.

- Den gled av veien og havnet i grøfta, så det er bra at bussene er ganske nye, og flaks det gikk bra med alle, sier en av passasjerene som satt på bussen til Expressen.

Over 3000 husstander skal ifølge Aftonbladet være uten strøm, i tillegg har Sturup flyplass i Malmø vært uten strøm siden klokka 16.

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

I går stusset Eirik da han fikk fem helt like brev fra Canal Digital. I dag fikk han 40 nye

(Dagbladet): Eirik Felle (25) fra Kristiansand har vært kunde hos Canal Digital i over to år, og er mildt sagt overrasket over at internett- og tv-leverandøren regelrett har fylt opp postkassa hans med vinduskonvolutter to dager på rad.

- Jeg ble først litt redd da jeg så at jeg hadde fått fem brev fra Canal Digital, sier Felle.

- Jeg visste jo ikke hva det kunne være.

De fem første brevene viste seg alle å inneholde en bekreftelse på bestilling av bredbånd, samt et angrerettskjema vedrørende hans nettavtale med nettleverandøren. Men det var ikke enden på historien.

Sprengfylte postkassa

Onsdag sendte Felle sin datter for å hente posten, og dattera hentet intet mindre enn 40 nye brev fra Canal Digital, adressert til kunden i Kristiansand.


EID AV TELENOR: Canal Digital er hundre prosent eid av Telenor, og tilbyr digital TV over bredbåndsnettet og bredbånd. Distrubutøren har hovedkontor på Fornebu. Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX
Vis mer

- Jeg har ikke åpnet noen av de 40 brevene jeg fikk i dag ennå, men jeg regner med at de inneholder det samme som brevene i går, sier Felle, som for sikkerhets skyld åpner en av dagens konvolutter for å dobbeltsjekke når han snakker med Dagbladet.

Konvolutten inneholder det samme – en bekreftelse på bestilling av bredbånd og et angrerettskjema.

Varslet Canal Digital

25-åringen har varslet Canal Digital om det som ser ut til å være en feil på deres Facebook-sider.

Han skriver:

«I går stusset jeg fælt når jeg fikk 5 brev fra dere som var helt like. I dag fikk jeg ikke mindre enn 40 brev! Dere skal hvertfall ha for at dere definitivt ikke er noen grønt flagg bedrift. Og jeg som hadde et nyttårsforsett om å bli mer miljøvennlig.»

- Hva skal du gjøre med alle brevene?

- Jeg gidder ikke å klage noe mer, så jeg tror jeg skal la datteren min få leke med dem. Det er moro for henne å få ordentlige brev i postkassa, sier han, og legger til at det blir spennende å hente posten i morgen.

Kanskje kommer det enda flere brev.

Ikke bare «brev-Felle»


FIKK 22 BREV: Vetle V. Steffensen mottok også mange brev fra Canal Digital denne uka. Foto: Vetle V. Steffensen (Bildet er hentet med tillatelse)
Vis mer

Foreløpig har ikke mannen fra Kristiansand fått noe svar på hvorfor han har fått postkassa full. Og han er ikke den eneste som har mottatt mange brev fra Canal Digital.

Flere kunder melder om fulle postkasser til selskapets kundeservice på Facebook.

Dagbladet har vært i kontakt med Canal Digital sin pressekontakt Caroline Runde, som ikke kjenner til hva som har skjedd.

På sine Facebook-sider skriver Canal Digital sin kundeservice at:

«Det kan virke som noen av oss har vært i overkant ivrig med å sende angrerettskjema. Er enig i at det holder med ett eksemplar».

Vetle V. Steffensen skriver i Canal Digital sin Facebook-gruppe:

«Hvorfor har det seg slik at jeg har mottatt 22 angrerettskjema på en usb-adapter? Hvis dere vil ha den tilbake så skal dere få den tilbake… Men neste gang holder det sikkert med ett brev, eller en e-post for den saks skyld.»

Til Dagbladet kan Steffensen informere om at han har fått to nye brev også i dag.

Heidi Løke har fått tilbud fra norsk klubb

Storhamar gjorde på sin side kort prosess med nestjumbo Gjerpen og vant 45-30 i en real målfest. Malene Aambakk scoret 15 mål på 16 skudd, mens Kamilla Sundmoen tross 12 scoringer spilte annenfiolin.

Hamarklubben bekreftet for øvrig onsdag at den har gitt landslagsstjerne Heidi Løke et kontraktforslag.

- Hun har fått et tilbud. Det blir veldig spennende å se om det går i orden. Hun virker veldig positiv til å komme hit, sa trener Arne Senstad til Hamar Arbeiderblad.

Györ-spilleren er gravid og har besluttet at hun etter fødselen vil spille for en norsk klubb igjen. Fra før spiller hennes lillesøster Lise i Storhamar.

Storhamar er etter onsdagens seier på 5.-plass, tre poeng bak 2.-plasserte Byåsen.

Larvik-seier

Larvik avgjorde bortekampen mot Vipers Kristiansand før pause og har tre poengs luke på tabelltopp i eliteserien håndball etter onsdagens 29-25-seier.

Noen timer tidligere var nemlig Byåsen klart best i oppgjøret mellom Norges to deltakere i EHF-cupens gruppespill. 28-21-seieren over Glassverket sendte laget forbi motstanderen til 2.-plass.

Både Byåsen og Glassverket er tre poeng bak Larvik, som også har en kamp mindre spilt. Vipers på fjerdeplass er ytterligere poenget bak.

- I dag var de ikke i nærheten. Jeg er veldig fornøyd. I første omgang viste vi at vårt toppnivå er høyere, og det var vår kamp fra begynnelse til slutt, sa Larvik-trener Tor Odvar Moen til Eurosport Norge.

Larvik tok sin niende seier på like mange seriekamper denne sesongen, etter å ha kjørt over Vipers i første omgang. Hadde det ikke vært for en kjemperedning i sluttsekundet, ville Larvik ha scoret dobbelt så mange mål som motstanderen.

Med 15-8 til gjestene var kampen avgjort, men Vipers reiste seg og vant 2. omgang 17-14.

- Vi ødela for oss selv i første omgang. Da hadde vi fire tekniske feil ute på banen, og det går ikke mot Larvik. Vi hadde også misser alene med keeper som førte til kontringer mot. Men vi reiste oss i annen omgang, konkluderte Vipers-trener Kenneth Gabrielsen.

Tomac avgjorde

I Trondheim var det jevnt i 40 minutter. Etter hjemmeledelse 12-11 til pause bet Glassverket seg fast og hang med til 14-14 vel åtte minutter ut i annen omgang. Flere viktige scoringer av kaptein Teodora Tomac bidro til å sende Byåsen foran for godt.

Glassverket kom aldri igjen à jour, og mot slutten sa hjemmelaget takk for følget på vei mot sjumålsseier.

Tomac og Marit Røsberg Jacobsen imponerte begge med fem scoringer på like mange avslutninger. Gjestenes Line Bjørnsen og Birna Berg Haraldsdottir var kampens mestscorende med seks mål hver.

Glassverket ville med seier i Trondheim ha toppet eliteserietabellen et par timer. I stedet falt laget til tredjeplass.

(NTB)

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

Natalie Portman: Ashton Kutcher fikk betalt tre ganger så mye som meg

(Dagbladet): Det var i et lengre intervju i februarutgaven av magasinet Marie Claire at stjernen åpnet seg om forskjellsbehandlingen i Hollywood.

Filmskuespilleren, som i disse dager er aktuell i rollen som Jackie Kennedy i filmen «Jackie», ble et kjent skuespillernavn allerede som 13-åring da hun spilte i actionfilmen «Léon». Senere har hun spilt i filmer regissert av Woody Allen og Tim Burton. Ikke minst har hun høstet oppmerksomhet for sin rolle i de tre første episodene av «Star Wars».

I 2011 vant hun Oscar for sin hovedrolle i Darren Aronofskys «Black Swan».

I 2015 debuterte hun også som spillefilmregissør med filmen «A Tale of Love and Darkness», en film som handler om en ukrainsk jøde som har overlevd Holocaust.

Mindre lønn til kvinner

Til tross for prestasjoner på lerretet og i regissørstolen har Portman, som flere andre Hollywood-kvinner, fått oppleve forskjellsbehandlingen i filmbyen.

Ifølge USMagazine forteller Portman til Marie Claire om at hun selv har fått mindre betalt enn en av sine mannlige motspillere.

- Aschton Kutcher fikk betalt tre ganger så mye som meg i «No Strings Attached». Jeg visste det og gikk med på det. Jeg ble ikke forbannet som jeg skulle ha blitt. Vi får høy lønn, så det er vanskelig å klage, men misforholdet er galskap, sier hun.

Forlangte kvinnelig regissør

Da Portman takket ja til rollen som høyesterettsadvokat Ruth Bader Ginsburg, i filmen «On the Basis of Sex», som ifølge Vanity Fair handlet om Bader Ginsburgs kamp for likestilling, insisterte Portman på at filmen skulle regisseres av en kvinne.

- Jeg tror ikke kvinner og menn har mer eller mindre kompetanse, men vi må være klare på at kvinner ikke har de samme mulighetene. Vi må bidra til å finne løsningene, ikke til å opprettholde problemet, sier Portman til Marie Claire.

Dømmes etter hårfarge og pengesnakk

Portmann er ikke den første som har åpnet munnen om forskjellsbehandlingen i Hollywood. Skuespiller Olivia Wilde, kjent fra blant annet HBO-serien «Vinyl» har tidligere gått ut og sagt at Hollywood dømmer ut fra hårfarge.

- I de første årene av min karriere var jeg veldig blond, og så farget jeg håret brunt for en rolle. Da fikk jeg plutselig helt andre jobbtilbud. Når jeg var blond, så var jeg alltid den «pene jenta» eller hun «sexy jenta», og det var stor sett i sånne dølle filmer, har hun tidligere uttalt.

Også skuespiller Meryl Streep er blant dem som gjentatte ganger har tatt til ordet for et mer kvinnevennlig Hollywood.

«Feminazi»

Også Emma Watson, mest kjent som Hermine i «Harry Potter»-filmene og nå aktuell som Belle i filmen «Beauty and the beast», har heller ikke vært redd for å snakke om lønnsgapet i Hollywood. Til People har Watson uttalt at kvinner blir stemplet som «vanskelige» eller som en «diva» hvis de snakker om penger.

- Men det er en vilje nå til å si: Greit. Kall meg «diva», kall meg «feminazi», kall meg «vanskelig» (…), kall meg hva du vil, det kommer ikke til å stoppe meg fra å prøve å gjøre det som er rett, og sikre at det som er rett skjer, sier Watson.

Ifølge magasinet Forbes liste fra 2015, hvor de sammenligner skuespillernes lønn befinner det seg bare menn på lista over de mest overbetalte skuespillerne. Mens det på lista over flest underbetalte skuespillere er mest kvinner å finne.

Jennifer Lawrence, som for øvrig befant seg på en åttende plass på lista i 2015 over de mest underbetalte stjernene, skrev da et åpent brev der hun tok opp lønnsproblematikken.

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

Ullevålseter på annenplass i Africa Race

Pål Andes Ullevålseter kjørte inn til 2.-plass på onsdagens etappe i Africa Race, men tapte nesten åtte minutter til sammenlagtleder Gev Sella.

Dermed ligger nordmannen 44.05 minutter bak den 18 år gamle israelske føreren som i Africa Race representerer Sør-Afrika. De to var i en klasse for seg på etappen, og Ullevålseter var over 20 minutter foran neste mann, Paolo Ceci fra Italia.

Onsdagens etappe gikk fra Azougui til Akjoujt i Mauritania, og fartsprøven var på drøye 390 kilometer.

(NTB)

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

Islandsk stjerne mister håndball-VM

De islandske håndballherrene må klare seg uten viktige Aron Palmarsson i kampen for medalje under VM i Frankrike.

Palmarsson har i lengre tid håpet å kunne spille mesterskapet til tross for problemer med hofter og lyske, men onsdag var han tvunget til å melde avbud.

Det er et hardt slag for et islandsk lag som allerede er uten flere nøkkelspillere i det nært forestående sluttspillet. Alexander Petersson, Snorri Gudjonsson og Róbert Gunnarsson er alle uaktuelle på grunn av skader.

Island møter Spania, Slovenia, Makedonia, Tunisia og Angola i gruppespillet.

(NTB)

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

NÅ: Trump kommenterer rapporten som hevder Russland har info de kan bruke som pressmidler

(Dagbladet): Nyheten om at Russland skal ha kompromitterende personlig informasjon om USAs kommende president Donald Trump, slo ned som et lynnedslag i natt.

Flere medier, deriblant CNN, omtalte et to sider langt sammendrag av det som skal være en 35 sider lang rapport om den angivelige ukjente og kompromitterende informasjonen om Trump.

Klokka 17.00 kalte han inn til pressekonferanse om nyheten og de angivelig lekkede dokumentene.

Da Trump ankom rommet, ble han applaudert opp på scenen, før en av personene i Trump-apparatet tok mikrofonen og kalte omtalen av rapporten for «uansvarlig journalistikk».

- Det er et trist og patetisk forsøk på å generere klikk, sa talspersonen før USAs kommende visepresident, Mike Pence, tok mikrofonen.

Også Pence kritiserte pressen, særlig CNN og BuzzFeed, for å publisere og/eller omtale den angivelige rapporten.

Sammendraget CNN baserte sin sak på i natt, skal ha blitt overlevert til både Trump selv og Barack Obama i forrige uke.

Omtrent samtidig publiserte BuzzFeed det de hevder er den 35 sider lange rapporten i helhet, men påpekte samtidig at informasjonen i dokumentene ikke lar seg verifisere – og kan hende aldri lar seg verifisere. Den kompromitterende informasjonen skal både være av finansiell og personlig art.

I natt svarte Trump på nyheten med en rekke Twitter-meldingen. I kjent stil begynte han tiraden slik, med store bokstaver: «Falske nyheter. En fullstendig politisk heksejakt».

Seinere på dagen skrev Trump at han aldri har hatt finansielle bindinger til Russland i noen som helst form. Han kommenterte ikke påstandene i rapporten av særs personlig karakter.

Dagbladet oppdaterer saken.

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

Sagosen har fått mer muskler før VM-starten

Sander Sagosen er mer trimmet enn noen gang. Torsdag starter håndball-VM med en trøndersk muskelbunt som norsk nøkkelmann mot Polen.

Det er ikke vanskelig å se at han har lagt om litt i hverdagen. Sagosen har aldri vært bedre trent.

Danmark-proffen er ikke lettere, men det er mer krefter enn før.

- Han sier selv at han er kvitt valpefettet, spøker landslagssjef Christian Berge til NTB om Sagosen.

- Det handler nok litt om hva man putter i seg, legger han til.

Sagosen har under et halvt år igjen av tiden i Aalborg. Til sommeren reiser han til Paris St. Germain (PSG). Den franske klubben kommer til å få en superseriøs spiller i troppen.

- Jeg arbeider hele tiden for å bli mer “fit”, men har ikke blitt noe lettere siden EM. Det er blitt mer muskler, sier Sagosen til NTB.

Favoritt

VM-starten går mot et nesten nykomponert Polen. Polakkene har bare med seg fire av 15 spillere som deltok i Rio de Janeiro-OL.

Det gjør at Norge går på banen som snau favoritt. Det er et snaut år siden de norske gutta ødela hjemme-EM for Polen. Det skjedde med seier i Krakow.

Brasil, tittelforsvarer Frankrike, Japan og Russland er også med i puljen. De fire beste går videre til åttedelsfinalen 21. januar.

Nesten

De norske gutta kom til EM-. semifinalen i fjor. Der ble det hårfint tap for Tyskland. Bronsekampen ga nederlag mot Kroatia.

Etter det røk Norge ut av både OL- og VM-kvalifiseringen (Slovenia).

Men et frikort fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF) fikset norsk VM-plass. Det mesterskapet starter med forventninger på Norge.

Og det er bare å innstille seg på jevne kamper og spenning.

(NTB)

Wednesday, January 11th, 2017 Bil No Comments

Full forvirring rundt «Skam-Chris» i ny musikkvideo

(Dagbladet): I fjor ble det mye oppstyr etter at artist Astrid Smeplass og Thomas Hayes, kjent som den populære karakteren «William» fra suksesserien «Skam», viste seg offentlig flere ganger.

De måtte til slutt ut for å avvise ryktene om at de to var blitt et par.

Nå er det imidlertid forvirring rundt «Astrid S» og en annen av de populære gutta fra NRK-serien.

Det har nemlig gjennom sosiale medier de siste dagene blitt kjent at det norske stjerneskuddet og «Skam-Chris», Herman Tømmeraas, har vært til stede sammen under innspillingen av ny musikkvideo.

Det er i musikkvideoen til nykommeren Fanny Andersen at de to har deltatt. Videoen ble laget for debutsingelen «Kids» som ble utgitt i november 2016.

- Store deler av videoen ble spilt inn i Nadderudhallen i Bærum, i tillegg til at noen klipp er fra en leilighet på Solli Plass i Oslo, avslører Espen Drivenes, Andersens manager, overfor Dagbladet.

Vennskapelig støtte

Drivenes hevder videre at Astrid Smeplass og Herman Tømmeraas kun var med på settet som en vennskapelig støtte.

Dagbladet tok kontakt med Smeplass sin manager, Halvor Marstrander, for å høre hva han har å si om saken.

- De tre er definisjonen på god, norsk og herlig ungdom som støtter hverandre, og det er fint, svarer Marstrander.

Han forteller at de kun var inne i hallen i omtrent fire minutter for å avlevere et håndkle.

Dagbladet har ikke lykkes i å få kontakt med Tømmeraas.

Sjekk ut oppdateringene fra sosiale medier her:

@fanny_andersen spiller inn sin første musikkvideo ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

Et bilde publisert av astrid s (@astridsofficial) søndag 08. Jan.. 2017 PST

 
January 2017
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Comments