Archive for May 18th, 2014

SISTE: Boko Haram er klare til å løslate halvparten av jentene

The Telegraph skriver i dag i en artikkel merket «eksklusiv» at islamistgruppa Boko Haram under forhandlinger med Nigerias regjering har gått bort fra sitt krav om løslatelse av toppledere i organisasjonen.

Samtidig skriver avisa at det ifølge en kilde forhandles om å løslate andre fengslede medlemmer av islamistgruppa.

Til gjengjeld for dette skal Boko Haram være innstilt på å begynne løslaten av opptil halvparten av de over 200 kidnappede skolejentene de kommende dagene.

- Utvekslingssamtaler

Kildene som forteller dette, skal stå Boko Haram nær.

Det er nå omtrent en måned siden jentene ble kidnappet. Den siste uka skal en ikke navngitt muslimsk prest ifølge Telegraph ha forhandlet med regjeringens representanter, og fått assistanse av en medhjelper til en av Boko Harams grunnleggere.

Den nigerianske regjeringen har signalisert sterk uvilje til å forhandle om utveksling av skolejentene mot fengslede medlemmer av gruppen.

Ifølge Telegraph sier en av avisas kilder at det likevel forhandles om  nettopp dette.

- Prinsippavtale

- I motsetning til den nigerianske regjeringens offentlige avvisning av en utvekslingsavtale, finner det sted noen samtaler «på bakken», siteres kilden i artikkelen.

- En prinsipp-avtale ble nådd for to eller tre dager siden om å begynne en løslatelse av noen fanger, sier kilden også til The Telegraph.

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

Føler Coop driver en svertekampanje

(Dagbladet): I et intervju med NRK gjort i dag formiddag sier daglig leder Lars Christian Engen og styreleder Grethe Helen Engen i Nye Høyder at de føler at Coop driver en svertekampanje mot selskapet.

- Det er vel en bevisst mediestrategi fra Coop, som bruker en hærskare av advokater og First House for å plante usanne rykter om Nye Høyder for å gjøre det slik at vi ser ut som en grådig avtalepartner. Her framsettes det påstander om at vi har krevd en million, og at det øker med en million per dag, og det har ingen rot i virkeligheten, sier daglig leder og partner i Nye Høyder, Lars Christian Engen, til NRK.

Vil ha avsluttet avtalen

Torsdag kveld ble det klart at Coop vil at Petter Northug skal avslutte sin avtale med Nye Høyder, hvis Coop skal vurdere et videre samarbeid.

- Det stemmer at vi, for å fortsette samtalene mot en mulig løsning, krever at støtteapparatet fjernes, sa Fanebust til Dagbladet.

Sent torsdag kveld sendte Northug ut en pressemelding hvor han bekreftet at han ville avslutte sin avtale med Nye Høyder.

- Jeg stiller meg fullt og helt bak Coops krav om at min avtale med Nye Høyder må avsluttes. Jeg mener at et skifte av management nå er svært viktig for at jeg skal kunne prestere optimalt og oppnå best mulig resultater til vinteren, sa Petter Northug til Dagbladet, via Kristine Paus i Coop Norge.

Påstått millionkrav

TV2 skrev også at Nye Høyders krav for å gi seg skal etter ha startet på én million kroner på mandag, for så å ha steget med én million kroner om dagen utover i uken.

- Vi har krevd å få en dialog. Det er vanlig forretningsskikk i norsk næringsliv at hvis man vil gå ut av en avtale, så setter man seg ned og prater om det og blir enige om å erstatte de tapene som vi eventuelt måtte ha, sier Lars Christian Engen til NRK på spørsmål om hva som har blitt krevd.

Han påpeker overfor NRK at selskapet har lagt ned mye kostnader i det første året av avtalen, og at de finner det urimelig å si opp en avtale hvor de først får sine inntekter senere.

Han sier også at de har vært kjent med at det kunne være aktuelt for Northug å bryte avtalen etter ett år.

Avtalen mellom Northug og Nye Høyder er på tre år, og Nye Høyder avviser overfor NRK at de har mottatt en oppsigelse fra Northug.

Vil holde seg unna det sportslige

Coop-sjef Svein Fanebust ønsker ikke å kommentere kritikken fra Nye Høyder til NRK, men sier til Dagbladet at det er løpende kontakt mellom dem og Northug, men at det er Northug og Nye Høyder som må gå gjennom kontrakten de har seg imellom.

- Det er Petter som har en avtale med Nye Høyder, og det er en avgjørelse han må ta, og vi avventer hva han ønsker å gjøre, sier Fanebust til Dagbladet.

- Vi har kommet med våre tilbakemeldinger, og det er det naturlig å gjøre i en evalueringsprosess.

Fanebust sier videre til Dagbladet at de ikke ønsker å legge seg opp i det sportslige rundt Petter Northug.

- Vi ønsker å holde oss unna det sportslige. Der er ikke vår kompetanse, og det er det Petter som må styre selv, men det er andre områder rundt vi ønsker at skal være mer optimale. Det vi er interessert i er å få Northug tilbake som verdens beste skiløper. Han og hans neste trener får selv lov til å velge det sportslige støtteapparatet de selv mener er best for å få dette til.

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

Her bærer spillerne ut skadde supportere etter tribunekollapsen

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

«Hvis du behandler min fiende, er du min fiende»

(Dagbladet): Organisasjonen Human Rights Watch (HRW) har publisert en oversiktsrapport over angrep på humanitære helsearbeidere, deres fasiliteter og pasienter verden rundt.

Organisasjonen slår fast at antallet angrep på humantiære organisasjoner er økende og får støtte fra Leger uten grenser og Røde Kors. Helse- og menneskerettighets-direktør Joe Amon i HRW sier at problemet er globalt.

- Vi ser det i land som Afghanistan, Pakistan, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk, sier han til Voice of america.

Rapporten gir en oversikt over hvilke angrep og drap de har registrert de senere åra.

Pervers logikk

- Jeg har fulgt det humanitære arbeidet i 20 år og jeg opplever absolutt at de siste åra har angrepene blitt hyppigere og respekten for humanitær hjelp bare minker, sier lege Morten Rostrup i Leger uten grenser til Dagbladet.

Rostrup var med å starte den norske avdelingen i Leger uten grenser og var tidligere internasjonal president i organsiasjonen. Han trekker fram konflikten i Libya som et eksempel på den negative utviklingen.

- Der var den perverse logikken at «hvis du behandler min fiende, er du min fiende.» Det å hindre folk i å få hjelp brukes som et våpen i konflikten, sier Rostrup, som mener konfliktene generelt på sett og vis har blitt enda mer brutale.

Skutt i sykesenga

Dagbladet omtalte tidligere i uka rapporten til Physicians for Human Rights som påstår at den syriske regjeringen og styrker tilhørende opposisjonen skal systematisk ha angrepet helsepersonell og klinikker de siste tre årene, ifølge en rapport

«Det har resultert i at mer enn 460 helsearbeidere har blitt drept, og en rekke klinikker og sykehus har blitt ødelagt», står det å lese i rapporten.

- Man følger ikke internasjonale og humanitære lover og regler. Tidligere sa vi at et sykehus i et konfliktområde var det tryggeste stedet å være. Det var en enighet at det ikke skulle angripes. I Sør-Sudan har vi eksempler på at pasienter blitt skutt i sengene sine og leger må rømme fra sykehusene, sier Rostrup.

Ett av flere eksempler der er fra 22. februar i år da Leger uten grenser-personell fant 14 lik på et sykehus, noen drept i sengene sine. Deler av sykehuset var nedbrent.

HRWs rapport trekker fram et eksempel fra Bahrain i februar og mars 2011. Sikkerhetsstyrker angrep allerede skadde demonstranter på sykehusene der de banket, torturerte og avhørte de skadde menneskene, ifølge rapporten. Tankser ble plassert utenfor sykehusene og leger ble arrestert. 48 helsearbeider ble pågrepet, flere torturert, ifølge organisasjonen.

- Blir sett på som vestlige

Leger under grenser er i gang med et registreringsarbeid for å finne omfanget av helsepersonellangrep verden rundt. Det kalles «Medical care under fire» og arbeidet skal være ferdig neste år.

- Angrep på hjelpeorganisasjoner er et stort og økende problem. Det virker å være en generell tendens til at humanitære hjelpeorganisasjoner i mindre grad blir sett på som uavhengige og nøytrale. Flere ser på organisasjonene som en del av den vestlige koalisjonen og dermed et mål, sier han.

Han har selv merket at lege-statusen i konfliktområder er truet.

- Da jeg var i Syria i 2012 ble jeg rådet til at dersom jeg ble tatt til fange eller lignende, så skulle jeg si at jeg var journalist og ikke lege da det var veldig risikabelt å være det. Heldigvis ble det aldri en slik situasjon, sier Rostrup.

- Dette problemet er jo hovedsakelig et problem for pasientene i sivilbefolkningen vi hjelper. Når organisasjonene er under angrep får ikke de skadde hjelp, sier han.

Tyrkia

Også Røde Kors er bekymret for utviklingen.

- Selv om Røde Kors fremdeles har god tilgang i krig og konflikt, er også våre hjelpearbeiderne blitt mer utsatt for angrep de siste åra, sier leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors, Mads Harlem til Dagbladet.
 
Han sier de også har satt i gang et større arbeid for å kartlegge årsakene til at stadige flere helsearbeidere blir angrepet i konfliktområder.
 
- Grunnene er komplekse og kommer nok an på blant annet hvor det skjer og hva slags konflikttype det er. Men det er ingen tvil at statenes kriminalisering av humanitær bistand til væpnede grupper er med på å undergrave den nøytrale rolle som helsepersonell er avhengig av for å få tilgang i konfliktområder, sier han til Dagbladet.

Han trekker fram Tyrkia som et av de landene som har gått lengst på dette området.
 
- De har nå gjort det straffbart å gi helsehjelp til folk som demonstrerer i gatene. Denne tendensen er uakseptabel og ødeleggende for det arbeidet som helsearbeidere gjør i konfliktområder, sier Harlem.

I rapporten til HRW fremheves akkurat dette. I april i år starta rettssaken mot to leger som ga medisinsk hjelp til to demonstranter i mai i fjor. Legene står tiltalt for å ha assistert mennesker som har begått kriminalitet og for å ha begått hærverk mot et hellig sted siden de behandlet demonstranter i en moské. Legene risikerer opp mot seks års fengsel for å ha hjulpet demonstrantene.

Kunnskap

- Denne undergravelsen av nøytraliteten til humanitære hjelpeorganisasjoner truer vår sikkerhet i konfliktområder. Alle partene i en konflikt skal respektere uavhengigheten og nøytraliteten til humanitære organisasjoner. Å angripe helsearbeidere er en krigsforbrytelse, understreker Harlem.

Han tror blant løsningene på problemet ligger i opplysning og kunnskap.

- Å lære opp og spre kunnskap om arbeidet vårt i konfliktområdet er avgjørende. Både statene og væpnede grupper har et ansvar for å spre kunnskap om den særskilte beskyttelsen som helsepersonell har i væpnede konflikt til både deres væpnede styrker og sivilbefolkningen, sier Harlem.

Direktør Amon i Human Rights Watch mener det internasjonale samfunnet må gjøre mer og maner helseministerene verden over om å ta grep. Mandag 19. mai møtes mange av dem i Geneve i Sveits.

- De må bli enige om å gjøre mer på dette området. Disse angrepene undergraver hele den grunnleggende tilgangen til helsehjelp folk trenger, sier han.

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

- Jeg hadde drømmekroppen, men var fortsatt like usikker

Nå har trebarnsmoren som mål å få kvinner til å elske kroppen sin.

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

NÅ: Væpnede menn har stormet Libyas parlament

Google+

Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@db.no

Husregler

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

Agnete (12) flyktet fra brennende campingvogn

(Dagbladet): Etter at gjestene hadde flyttet ut av campingvogna i hagen etter konfirmasjonen tidligere i mai fikk 12 år gamle Agnete flytte inn i noen dager.

- Hun ville bo der litt i noen dager og hadde tatt med seg sine fineste ting, forteller pappa Rolf Vonheim til Dagbladet.

Kom nedsotet inn

Familien i Bossekop i Alta fikk seg en dramatisk opplevelse på morgenkvisten i dag.

- Jeg var inne hos henne ved midnatt i går og ga henne en mobil slik at hun kunne ringe om det var noe. I seks-tida i morges kom hun løpende inn og sa at campingvogna sto i fyr. Da var hun sotete over hele seg, sier han.

12-åringen konkluderer overfor Finnmark Dagblad at det var et under at hun kom seg ut av campingvogna.

- Vinduene i campingvogna er veldig små. En voksen person ville ikke klart å komme seg ut. Jeg har målt åpningen hun har krøpet gjennom, og den er bare 21 centimeter, sier han.

Innlagt på sykehus

Til Dagbladet forteller Vonheim at hun hostet og hadde litt pustevansker.

- Men nødetatene kom raskt til, og ga henne en oksygenmaske å puste gjennom.

Han forteller at Agnete vil ligge til observasjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til i morgen.

Politiet i Vestfinnmark opplyser at brannen skal ha startet rundt klokken 0530 natt til i dag.

Klokka 06.00 var brannen slukket.

Huset, som campingvognen sto parkert inntil, ble ikke berørt av brannen.

Tidligere i dag opplyste pressevakt Per Christian Johansen på Universitetssykehuset i Nord-Norge til Nordlys at 12-åringen hadde fått konstatert moderate skader.

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

Sushi-markedet eksploderer

En undersøkelse av det norske sushi-markedet viser at vi kjøpte sushi for 720 millioner kroner i fjor.

To tredeler på restauranter og sushibarer, og en tredel i butikker og kiosker. På tre år er dette markedet nesten doblet (opp 95 prosent fra 2010).

– På toppen av denne profesjonelle omsetningen ser vi at sushien for alvor flytter seg inn i hjemmene. Den tar en stadig større plass som et reelt alternativ til pizza og taco. Terskelen for å lage egen sushi er brutt ned, og sushi har gått fra å være noe mange «gjerne skulle» laget, til noe vi lager selv, sier markedssjef for Norge, Lisbeth Bjørvig Hansen i Norges sjømatråd, til NTB.

Trendmat for ungdom

Sjømatrådet følger den norske sushitrenden tett med årlige undersøkelser, ikke minst fordi trendmaten sushi er populær blant ungdom og fungerer som en inngangsport for å få unge til å spise mer sjømat.

- Hos oss er svært mange av stamkundene i alderen 18-22 år. Vanligvis er det gjerne foreldrene som introduserer sine barn for restaurantmat. Men her er det omvendt. Det er ungdommen som tar foreldrene hit og introduserer dem for sushi, sier Henrik Rørholt.

Han eier den populære sushirestauranten Rå i Tromsø og har siden oppstarten for snart fire år siden ekspandert med filial på Majorstua i Oslo og takeaway utsalg på et kjøpesenter i Tromsø.

Ut fra Oslo

Ved å etablere seg i Tromsø først og Oslo senere, går Rørholt motsatt vei av restauranttrenden. Den første restauranten som serverte sushi startet opp i Oslo i 1985. Hovedkundene var ambassader og shippingmiljø.

Det var først etter 2000 at sushi i Norge skjøt fart.

Eksplosjonen kom i 2011 da 50 nye sushirestauranter ble etablert.

Det er fem ganger mer enn det som var vanlig fra 2005 til 2010. I fjor dukket 13 nye sushirestauranter opp i markedet.

Til tross for at sushirestauranter ikke lengre er et hovedstadsfenomen, er det her hovedtyngden av markedet ligger. Med 169 sushirestauranter står Oslo og Akershus for mer en halvparten av det nasjonale restaurantmarkedet som ifølge sushi-rapporten nå omfatter 246 restauranter. Til sammenligning var det ved inngang til 2014 16 sushi-steder i Bergen, ni i Trondheim, og åtte i Stavanger.

Råvarer avgjør

- Å drive sushirestaurant er arbeidskrevende og du er avhengig av gode medarbeidere på kjøkkenet. Men det aller viktigste er å ha tilgang på gode råvarer, sier Henrik Rørholt som har 19 sushikokker ansatt på sine tre restauranter.

Den viktigste råvaren, dagsfersk laks, er nordnorsk på Rå og kommer fra en produsent på Skjervøy i Nord-Troms.

– Logistikken rundt og behandlingen av laksen er blitt så god at du får høykvalitetslaks både i Tromsø, Oslo og Moskva fra Skjervøy. De som skal lage sushi hjemme, nyter også godt av denne utviklingen, sier restauranteieren til NTB.

Sosialt akseptert

Dybdeundersøkelser sjømatrådet har gjennomført, viser at det å spise sushi også handler om å vise omverdenen at du er opptatt av hva du spiser.

- Sushi er sosialt akseptert som sunn mat. De som erstatter kjappmat som hamburgere og pølser med sushi, ønsker å vise at de gjør de «riktige» valgene, sier sjømatrådets Lisbeth Bjørvig Hansen.

Rørholt kjenner dette godt igjen blant sine unge stamgjester.

– De er opptatt av kosthold og sunnhet, og har kunnskaper vi bare kunne drømme om, sier han.

(NTB)

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

- Falcao mister VM

(Dagbladet): Tidligere denne uka ble Radamel Falcao tatt ut i Colombias bruttotropp til VM, til tross for at det har vært usikkert om han kommer til å være spilleklar.

Falcao ble stygt skadet i cupkampen mot Chasseley i januar. Han ble operet for en korsbåndskade i venste kne.

Amatørspilleren Soner Ertek fra Chasselay har fått trusselmeldinger etter sin takling på Falcao.

- Soner Ertek, takk for dine meldinger. Ikke klandre deg selv for det som hendte. Slike uhell skjer i fotball, tvitret Falcao samme dag som han ble operert.

På en pressekonferanse etter operasjonen sa han at han hadde håp om å være klar til VM.

- Mulighetene er der, og jeg støtter meg til håpet, sa Falcao, gjengitt av El Confidencial.

- Det blir en dag-til-dag-kamp. Vi fokuserer på rehabiliteringen. Jeg har aldri blitt fortalt noen prosentsjanse til å være med i VM. Men så lenge det er en liten sjanse, så forholder jeg meg til det.

Nå melder imidlertid den franske avisa L’Equipe at Falcao ikke blir klar til VM.

De skriver også at det er forventet at det vil komme mer informasjon på en pressekonferanse på tirsdag. På fredag var Falcao tilbake på trening i Monaco.

• Colombia spiller sin første VM-kamp 14. juni mot Hellas, på Estadio Mineirao i Belo Horizonte.

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments

Dette er en av de aller beste akkurat nå

DINSIDE: Når man jobber som produkttester, gjør man ofte en betydelig innsats i å finne små og store ting som er verdt å trekke for ved et produkt.

Men sjelden har vi opplevd å teste et produkt som har så få svakheter som Xperia Z2.

Den foreløpig siste Sony-toppmodellen er rett og slett et svært gjennomført produkt det ikke er lett å si mye negativt om, så om du er på skal-skal-ikke-stadiet, skal du allerede nå få en tommel opp fra oss.

Slankere, med større skjerm

I forhold til fjorårets toppmodell fra Sony, Xperia Z1, har skjermstørrelsen økt fra 5,0 tommer til 5,2 tommer. Med det har telefonen også blitt bittelitt høyere, men også smalere og tynnere, og de små forandringene gjør faktisk at Z2 føles litt mindre klumpete enn forgjengeren.

Skjermen er også blitt bedre enn forgjengerens, spesielt med tanke på innsynsvinkelen.

Dette var et svakt punkt for Z1 og høres kanskje noe oppkonstruert ut, siden man stort sett ser rett på skjermen uansett, men er man flere som ser på bilder eller video, er dette en svært velkommen oppgradering.

Merk imidlertid at sensorer fra berøringsskjermen synes godt i skarpt sollys, noe du kan se som prikker på skjermen, som avbildet.

Skjermen virker også å være svært mottakelig for fettmerker, som reduserer synligheten i sterk sol. Skjermen er heller ikke like lyssterk som Samsung Galaxy S5.

Vanntett

Konstruksjonsmessig er Z2 svært lik forgjengeren. Den vanntette konstruksjonen gjør at man har en luke foran micro SD-porten, samt foran porten med USB-inngang og SIM-kort. På Samsung Galaxy S5 har man klart seg med én luke, fordi minnekort og SIM-kort sitter på innsiden av telefonen, men på Z2 er det ikke noe baklokk å ta av, og følgelig heller ikke mulig å bytte batteri.

Som med alle vanntette telefoner er det viktig at disse lukene er lukket for å bevare vanntettheten.

I likhet med S5 blir du varslet om å lukke den skikkelig når du har åpnet en av lukene, men Z2 kan i tillegg lades i en dockingstasjon, slik at du slipper å fikle med disse lukene for å lade telefonen.

Den følger imidlertid ikke med i esken og kan kjøpes som ekstrautstyr.

Baksiden er for øvrig i glass – det kan riktignok knuses, men gir en mer eksklusiv følelse enn modeller med plastbakside. Til tross for at baksiden dermed er ganske glatt, opplever vi ikke at Z2 er vanskelig å holde, mye på grunn av de noe avrundede, men likevel markante kantene.

Egen kameraknapp

For den som er glad i å ta bilder, har Sony lenge hatt en egen kameraknapp på sine telefoner. Den kan du holde nede i et halvt sekund for å aktivere kamera-appen; også når skjermen er slukket og telefonen er låst.

Merk imidlertid at du ikke har mulighet til å bytte kameramodus (f.eks. fra auto til manuell) uten å låse opp telefonen, noe vi synes er litt merkelig.

Har du som undertegnede et mobilfeste med sugekopp i bilen, kan det også være noe vanskelig å få den til å klemme rundt telefonen uten at holderen trykker inn noen av knappene.

Som med øvrige Sony-telefoner synes vi ikke av og på-knappen er den mest komfortable å trykke på, men via innstillingene kan du i det minste aktivere en funksjon som lar deg dobbeltprikke på skjermen for å vekke telefonen.

Knapper på skjermen

I motsetning til Samsung Galaxy S5, har ikke Xperia Z2 fysiske knapper under skjermen, men følger Nexus-telefonene i å ha dem nederst i selve skjermbildet.

Dermed er det bare i fullskjermvisning av bilder og video at selve skjermbildet faktisk er større (5,2 tommer vs. 5,1), for ved surfing på nettet og annen skjermaktivitet spiser disse knappene plass, slik at du for eksempel får plass til mindre nettsideinnhold.

I bildespesialen ser du et eksempel på dette, der vi har sammenlignet med Samsung Galaxy S5.

Pen Android-utgave

Mens både Samsung og HTC gjør relativt store endringer i forhold til Android-versjonen Google leverer, er Sony blant produsentene som leverer en versjon tett opp til originalen, uten så mye fiksfakseri, og det liker vi godt.

Det betyr på ingen måte at Sonys Android-variant er kjedelig, og det er også mulig å velge blant en god håndfull temaer som endrer alt, fra bakgrunnsbilde til ikoner på hjem-, tilbake- og programbytteknappen.

Sony har tilsynelatende også latt seg inspirere av Apples halvgjennomsiktige paneler i iOS7, for eksempel i e-postklienten, der en lest epost har en mer gjennomsiktig bakgrunn enn en ulest epost; en effekt som gjør det svært tydelig hva du har lest og ikke.

Både epost- og kalender-appen er for øvrig meget gode på Z2, der sistnevnte blant annet støtter ukenummer.

Vi må også berømme Sony for et svært godt tastatur rett ut av boksen, som både støtter prediktiv skriving og Swype-funksjonalitet, der du drar fingeren over alle bokstavene i ordet uten å slippe den mellom hver bokstav.

Flere gode funksjoner

Selv om menyene ikke bugner av funksjoner, slik de gjør på Samsung Galaxy S5, har Sony lenge hatt mye smart å by på. Her er noen av funksjonene:

Smart connect: Lar deg definere «regler» for hva telefonen skal gjøre når ulike hendelser inntreffer. For eksempel kan du definere det slik at du automatisk starter Spotify når du plugger i hodetelefoner, eller at du aktiverer alarmen og setter telefonen på lydløs når du plugger i en ladekabel etter klokka ti på kvelden.

Smart motlyskontroll: Sørger for at skjermen ikke slukkes dersom du bruker telefonen (tilsvarende «Smart stay» på Samsung-telefonene).

Stamina-modus: Strømsparefunksjon som slår av WiFi og datatrafikk når skjermen er slukket. Kan blant annet samle opp bakgrunnsdataforespørsler slik at dette ikke skjer kontinuerlig. Telefonen kan også deaktivere WiFi når du befinner deg i områder der du ikke pleier å være koblet på trådløst nettverk.

Støykansellering: Sony har ørepropper som kan brukes med telefonen der telefonen står for aktiv støykansellering slik at bakgrunnsstøy kompenseres for, på samme måte som Bose Quietcomfort og lignende hodetelefoner.

Kamera

Xperia Z2 har et kamera med oppløsning på 20 megapiksler, men knipser bare med åtte om du bruker automodusen. Det synes vi faktisk er helt greit med tanke på filstørrelse og bruksområdet for et mobilbilde.

Som nevnt har telefonen en dedikert kameraknapp som kan brukes for å starte kameraappen, uavhengig av om du skummer igjennom Facebook-nyhetsstrømmen eller skjermen er avslått. For å bytte fra automodusen må den imidlertid være låst opp.

Kameraappen er morsommere enn de fleste, der man blant annet kan legge på AR-effekter (augmented reality) slik at folk på bildet får masker, eller der dinosaurer vandrer rundt på gressplenen, noe som har ført til mang en latter i testperioden. Det er også mulig å laste ned utvidelser til kameraappen fra Google play uten ekstra kostnad.

Blant funksjonene finner vi også mulighet for å filme i HD-oppløsning med 120 bilder per sekund slik at filmen i etterkant kan avspilles i sakte film, og en «Timeshift burst»-modus gjør at kameraet fanger en haug av bilder både før og etter du trykker på utløserknappen, slik at du etterpå kan plukke ut bildet som ble best.

Autofokusen opplever vi som rask og god – som vanlig kan du prikke på skjermen for å velge fokuspunkt, og du kan også holde utløserknappen halvveis nede for å fokusere, slik du gjør på vanlige kameraer.

Når det gjelder bildekvaliteten er vi jevnt over fornøyde, selv om den automatiske hvitbalansen tenderer til å gi et rosaskjær i mange bilder, spesielt innendørs. Kameraet er også mer lyssterkt enn de fleste, med en blenderåpning på f/2,0. Det gir også større uskarphet i dybden, noe som også kan understrekes med en egen softfokus-funksjon i kamerappen.

Husk at du får bildeeksempler i bildespesialen.

Video:
Xperia Z2 har mulighet til å filme med 4K-video, selv om de færreste har utstyr for å se på video med så høy oppløsning (3840×2160).

Det er også mulig å ta stillbilder mens man filmer, noe vi vet mange setter pris på.

Du kan se en eksempelvideo tatt med full HD-oppløsning her.

Lyd og samtalekvalitet

Sony Xperia Z2 byr på stereohøyttalere på samme måte som HTC One-telefonene, med høyttalere plassert på hver side av skjermen når du holder den på tvers.

Det gir en vesentlig bedre lydopplevelse enn de fleste andre telefoner, som ofte har høyttaleren plassert i bunnen eller på baksiden, og selv om volum og kvalitet ikke når helt opp til HTC-telefonene, er dette blant det beste på markedet per i dag.

Alt er relativt, som de sier, så ha ingen forventninger om at du kan la Jamboxen ligge hjemme.

Vi har opplevd Z2 å oppføre seg eksemplarisk hva gjelder samtalekvalitet – litt skurr på lyden når signalet er dårlig, men stort sett meget god og stabil. Heller ikke når hodetelefoner er plugget i har Z2 noe å skjemme seg over, med høy og god lyd.

Konklusjon

Det er mye å like ved Sony Xperia Z2, som framstår som en av de aller ypperste telefonene i dagens marked. Spesielt vil vi trekke fram den svært solide batteritida – sjelden har vi testet en telefon som så uproblematisk har holdt gjennom en lang dag med mye aktivitet.

Vi setter også pris på en egen kameraknapp og et godt kamera, gode høyttalere og at telefonen er vanntett.

Det er imidlertid en stor og kostbar telefon; vesentlig større enn for eksempel Samsung Galaxy S5, så om du vurderer å kjøpe den, anbefaler vi deg å prøveholde den i butikk først.

I det hele tatt finner vi svært lite å trekke for. Knappeplassering og -komfort er kanskje ikke helt optimalt i våre øyne, og det går med litt skjermplass når hjem- og tilbakeknappene ligger på skjermen.

Litt småplukk finnes også, som at det ikke er mulig å bytte kameramodus uten å låse opp telefonen først, men det hindrer oss ikke i å trille en sekser til Sonys siste toppmodell.

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.

Flere mobilnyheter får du her:
TEST: Sony Xperia Z1 Compact

TEST: HTC One M8

TEST: Samsung Galaxy S5

Sunday, May 18th, 2014 Bil No Comments
 

Recent Comments