Archive for February 27th, 2014

- 47-åring skrøt av at han hadde tilgang til politiinfo

(Dagbladet): Pågripelsen av polititoppen Eirik Jensen ryster justisnorge.

Kilder bekrefter overfor Dagbladet at toppledelsen i norsk politi og påtalemyndighet i flere uker har vært klar over korrupsjonsanklagene mot en av landets mest profilerte politimenn.

I begynnelsen av februar skal politidirektør Odd Reidar Humlegård, politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo og riksadvokat Tor-Aksel Busch ha blitt informert om anklagene mot den profilerte politimannen.

- Lekket

Påstandene om korrupsjon skal ha kommet fram under etterforskningen til politiet i Asker og Bærum, hvor en 47-åring har innrømmet befatning med et større hasjparti og et millionbeløp i kontanter.

 Ifølge TV 2 er grunnlaget for siktelsen at Eirik Jensen i flere år skal ha lekket taushetsbelagte opplysninger til det aktuelle miljøet i Bærum, i bytte mot blant annet betydelige pengebeløp. Dagbladet får bekreftet påstandene fra kilder med kunnskap om etterforskningen, men det er ikke kjent hva slags dokumentasjon Spesialenheten har innhentet.

I en betrodd krets av kriminelle skal den nå hasjsiktede 47-åringen flere ganger ha gitt uttrykk for at han hadde tilgang på informasjon om enkeltpersoner politiet for tiden var nysgjerrige på og som var utsatt for spaning.

- Mange har lurt på hvordan han selv klarte å holde seg under politiets radar så lenge med tanke på det nivået han har operert i, sier en kilde med bånd til gjengmiljøne til Dagbladet.

Bekrefter kontakt

47-åringens forsvarer Benedict de Vibe bekrefter at det har vært kontakt mellom hans klient og Jensen.

- Jeg kan bekreftet at det har vært kontakt mellom min klient og politimannen, men kan ikke gå inn på hva kontakten besto i, sier de Vibe.

Han avviser at investoren har vært Jensens informant, slik VG meldte i går.

Jensen har hatt mange fiender i de kriminelle miljøene. Han har også hatt motstandere internt i politiet.

- Han sliter med å være isolert og med at han ikke har oversikt over beskyldningene som er framsatt. Han grubler på om noen har satt ham i klisteret og hva motivet måtte være, sier Jensens forsvarer Jens-Ove Hagen til Dagbladet.

Orienterte Riksadvokaten
De grove anklagene har ifølge Dagbladets kilder først blitt vurdert av ledelsen ved Asker og Bærum politidistrikt. Etter å ha vurdert saken grundig, skal de ha kontaktet sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, som igjen orienterte riksadvokat Tor-Aksel Busch, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo.   

Dagbladet har ingen opplysninger som tyder på at Busch, Humlegård eller Sjøvold har forsøkt å påvirke Spesialenheten for politisaker, og den videre etterforskningen.   

Men det er åpenbart at Jan Egil Presthus og hans team i Spesialenheten har jobbet med saken i flere uker, før de slo til og arrestert Eirik Jensen mandag morgen. Spørsmålet er om etterforskerne har funnet noe som styrker opplysningene, eller om pågripelsen og fengslingen av Eirik Jensen ene og alene skyldes påstandene fra en av de varetektsfengslede mennene i hasjsaken i Bærum.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

Den norske uskylden slår sprekker

Vi er vant til at det norske flagget vaier mest. Og at det er renest. I hvert fall blant de reneste når det gjelder å signalisere godhet, tillit og fravær av korrupsjon. I takt med globalisering, individualisering og markedets makt over sinnene, har det likevel sneket seg inn tvil i det nasjonale selvbildet. Nå kan vi registrere en permanent dissonans, tinnitus på lavt nivå, som forstyrrer harmoniene. Denne uka er opplevelsen forsterket. I forbindelse med en razzia i selskapets lokaler i Asker tirsdag, ble våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen siktet for korrupsjon. Dagen før ble den profilerte politilederen Eirik Jensen (56) pågrepet i en politigarasje i Oslo og siktet for korrupsjon knyttet til en narkotikasak.

De to sakene er ulike, både når det gjelder konkret innhold og de siktedes reaksjoner. Mistanken mot Kongsberg Gruppen er knyttet til salg av kommunikasjonsutstyr verdt 1.4 milliarder kroner til Romanias politi, grensevakter og utenriksdepartement. Når det gjelder den fengslede politilederen er lite kjent om grunnlaget, og hans forsvarer sier siktelsen er vag. Eirik Jensen benekter straffskyld.

På ett sentralt punkt er de to sakene likevel sammenfallende. Korrupsjonsanklagene er svært alvorlige. Knapt noe er mer ødeleggende for tilliten til rettsstaten enn politi som bryter loven for å berike seg selv. Når det gjelder internasjonal handel er korrupsjon den viktigste hindringen for sosial og økonomisk utvikling. Den undergraver demokratiet, svekker menneskerettighetene og hindrer rettferdig fordeling.
Transparency International (TI) har foretatt undersøkelser av korrupsjon over hele kloden. De viser at politiet er den offentlige institusjon i verden som tar imot flest bestikkelser. Hele 29 prosent av «verdens» befolkning oppgir at de har bestukket politiet det siste året. I Norge er det langt mellom saker som blir etterforsket og pådømt som politikorrupsjon. Siden 2008 har Spesialenheten i politiet registrert 17 anmeldelser som gjelder korrupsjon. Fire av de anmeldte politifolkene ble dømt. Vel så interessant er en undersøkelse som ble gjennomført for Politiets Fellesforbund i 2007. I den oppga 30 prosent av de spurte politibetjentene at de hadde blitt forsøkt «kjøpt» i kontakt med befolkningen. Korrupsjons- og smøringsforsøkene er særlig knyttet til promillesaker, fartsovertredelse og narkotikakriminalitet.

En oversikt over korrupsjonsdommer i Norge i perioden 2003- 2012 (utarbeidet av Transparency Norge) viser i alt 32 rettskraftige dommer. I åra før ble 21 saker pådømt etter de gamle korrupsjonsbestemmelsene. Dommenes profil er likevel mest interessant. Når det gjelder antall domfellelser er korrupsjonen i hovedsak knyttet til bestikkelser og smøring i offentlig virksomhet. En markant gjenganger er Oslo kommune. Om vi ser på involverte verdier, er det likevel store selskaper med internasjonal virksomhet som dominerer.
For kort tid siden vedtok det halvstatlige selskapet Yara en bot på 295 mill. kroner for gjentatte tilfeller av grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Statoil er en gjenganger i alle oversikter over korrupsjon på norsk, både her hjemme og internasjonalt. I India ble Telenor viklet inn i en alvorlig korrupsjonssak gjennom en tvilsom partner. Nå kan halvstatlige Kongsberg Gruppen føyes til lista over mistenkte. Et selskap som ifølge konserndirektør Walter Qvam har et system mot korrupsjon som «er blant de beste i verden». Antakelig like godt som Statoils, der et dokument på 68 sider skildrer selskapets fremragende etikk.

En ting er åpenbar og straffbar korrupsjon. Når det gjelder langsiktig virkning, er likevel det økonomiske samarbeidet med korrupte og autoritære stater mer alvorlig. Her står Statoil i en særklasse, pga. av sin virksomhet i land som Angola, Nigeria, Algerie og Aserbajdsjan. Ifølge en oversikt utarbeidet av Aftenposten, betalte selskapet perioden 2008 til 2012 i alt 185,8 milliarder kroner i signaturbonuser, skatt og olje til slike stater. Det er dette som er Norges skitne hender.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

Krisetall for «Den siste viking»

«Den siste viking» ned 74 000 på to dager.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

… Men Truls blir elsket av det norske folk

Moromannen hanket inn over 600 000 seere.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

Høyre-representant får ikke følge egen samvittighet i sak om samvittighetsfritak

(Dagbladet): I dag behandler Stortinget SVs motforslag mot regjeringens lovforslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot aborthenvisninger.

Det forslaget vil bli nedstemt – også av Høyre-representanten og bloggeren Heidi Nordy Lunde, som tidligere har markert seg sterkt mot utvidet adgang til reservasjon.

Lunde, også kjent under aliaset Vampus, har tidligere skrevet følgende på sin blogg:

 «Det er ingen menneskerett å være fastlege. Retten til abort er derimot lovfestet. Derfor bør fastleger som som nekter å oppfylle sine forskriftsfestede oppgaver få trekk i sin økonomiske støtte eller bli bedt om å forlate sin stilling.»

Da hun gikk på Stortingets talerstol torsdag, gjorde hun det imidlertid klart at regjeringens lovforslag dreier seg om en reservasjonsmulighet – ikke en reservasjonsrett.

- Selv jeg ser forskjell på det, sa Lunde.

Men hun la heller ikke skjul på hva hun egentlig mener om lovforslaget som det foreligger, da hun ba regjeringens støttepartier merker seg at Høyre står ved sine inngåtte avtaler:

- Selv når det koster, selv når det koster inderlig, fortsatte hun.

Ingen fritak

På spørsmål fra Dagbladet om hun i dag kommer til å stemme ned SV-forslaget, imot sin egen overbevisning, svarer hun i en SMS:

- Ingen fritak i gruppa (stortingsgruppa, red. anm.).

Som Dagbladet omtalte tidligere i dag, er SV innstilt på å tape avstemningen – men har som strategi å bruke gamle Høyre-argumenter mot Høyre.

Det er nemlig ikke Høyre, men KrF, som er Stortingets ivrigste forkjemper for utvidet adgang til abortreservasjon.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre/Frp-regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF fikk sistnevnte inn en formulering om at fastleger skal gis mulighet til å reserver seg mot aborthenvisninger. Venstre stiller seg ikke bak denne delen av avtalen, men regjeringen er likevel sikret flertall med KrF – og har sendt et lovforslag til høring.

Høyre har altså bundet sine representanter i saken.

Forslaget som Stortinget behandler i dag, er altså SVs mottrekk: Et eget representantforslag til Stortinget om at fastleger ikke skal gis utvidet mulighet til å reservere seg.

Håpet var – i det lengste – at Høyre-representanter som egentlig er imot regjeringens lovforslag, som Høyres Heidi Nordby Lunde, ville  stemme mot sitt eget parti. Lunde har imidlertid gjort det klart at det vil hun ikke – og hun vil altså heller ikke støtte SV-forslaget.

Roset Lysbakken

Tidligere i dag gikk SV-leder Audun Lysbakken på Stortingets talerstol og holdt et innlegg der setning etter setning var direkte sitat fra helseminister Bent Høie (H) – som tidligere har argumentert hardnakket mot reservasjonsrett til fastleger.

«Vi får en stadig mer pluralistisk gruppe fastleger, etnisk, religiøst og kulturelt. Det er ikke et problem i seg selv. Men når pasientene går til fastlegene som en portvokter i helsevesenet, skal ikke servicen de får avhenge av fastlegenes private moral. Å åpne for dette er et prinsipp som også kan bære uheldig av sted», sa Lysbakken.

Dette er et direkte sitat fra et innlegg Høie hadde i Vårt Land februar 2012.

Da helseminister Bent Høie (H) fikk ordet, svarte han med å rose Lysbakken for balansert argumentasjon.

- Dette er det mest balanserte innlegget jeg har hørt fra SV noen gang, tenkte jeg. Men så kjente jeg igjen mine egne ord, sa Høie, før han takket Lysbakken for siteringen. Høie mener at poenget Lysbakken lyktes med å framføre, var at for Høyre har adgangen til reservasjon alltid handlet om å balansere to viktige hensyn: Kvinners rett til fri abort, og legers adgang til å ivareta sin samvittighet.

- Det kom godt fram i mitt innlegg fra den gangen, fortsatte Høie.

- Men den gangen handlet det om en reservasjonsrett. Nå er det ikke det det handler om. Vårt forslag handler om å gi mulighet til  reservasjon, når kvinnens rett først er sikret.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

SISTE: Væpnede menn har stormet regjeringskontorer på Krim-halvøya i Ukraina

(Dagbladet): Væpnede menn har stormet bygningen til regionregjeringen og regionalforsamlingen på Krim-halvøya i Ukraina, melder nyhetsbyråene Reuters og Interfax.

Krim-halvøya er tradisjonelt pro-russiske, og det har i går var sammenstøt mellom prorussiske separatister og tilhengere av Ukrainas nye makthavere. Russia Today melder nå at det er heist et russisk flagg over parlamentsbygningen.

Ifølge den lokale tatar-lederen Refat Tsjubarov bærer angriperne uniformer, men det er uklart hvor de kommer fra.

- Jeg fikk en telefon for 20 minutter siden. Jeg ble fortalt at parlamentsbygningen og regjeringsbygningen er okkupert av væpnede menn i uniformer uten gjenkjennelige emblem, skriver Tsjubarov på Facebook-siden sin.

- De har hittil ikke kommet med noen krav, sier han.

Krim-halvøya er en autonom republikk i Ukraina, og ligger nord i Svartehavet.

Flere prorussiske separatister har flere ganger ønsket å løsrive Krim-halvøya fra Ukraina og heller bli en del av Russland.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

Sjåføren pratet ikke i mobiltelefon

(Dagbladet): Ulykkessjåføren som kjørte på de to hestejentene Tiril Huser Bølge (11) og Sara Christiane Holmedahl Sandsmark (13) ved Bjørkelangen lørdag 11. januar, pratet ikke i mobiltelefonen da påkjørselen skjedde ved 14-tiden på ettermiddagen.

Det bekrefter lensmann Svein Engen i Aurskog-Høland overfor Dagbladet.

Dermed kan politiet sette strek over ytterligere en mulighet til å forklare ulykken som krevde to unge liv – uten å ha fått noen svar.

Promillekjøring eller tekniske feil på bilen er også utelukket etter blodprøver og bilsjekk.

Ikke syk eller beruset

- Det er heller ingen ting som peker mot at sjåføren har fått et illebefinnende i forbindelse med ulykken. Vi har bestilt en ny teknisk sjekk av mobiltelefonen for å få bekreftet eller avkreftet om den kan ha vært brukt til annet enn samtale ved ulykkestidspunktet, sier lensmannen til Dagbladet.

Advokat Gunhild Lærum er forsvarer for den lokale sjåføren i 40-årene, som er siktet for uaktsom kjøring etter Vegtrafikklovens paragraf 3.

- Politiet vil ikke finne sms-aktivitet eller andre spor i en ny sjekk av mobilen hans, sier advokat Lærum til Dagbladet.

Hun tar forbehold om politiets konklusjon om bilen og sjåførens helsetilstand da han kjørte på treningsvogna bakfra med de to jentene og en ponni i gangfart.

Forsvarer: ingen forklaring

- Jeg har heller ikke fått noen forklaring på ulykkesårsaken. Det neste vi venter på nå, er den tekniske rekonstruksjonen, der fristen er 1. mars, sier Lærum.

Ingeniørfirmaet Rekon DA skal blant annet rekonstruere bilens fart da det smalt.

Påkjørselen skjedde i 80-sonen i enden av en lang slette med slak høyresving på fylkesvei 229 fire kilometer fra Bjørkelangen sentrum. Det var gråvær da ulykken skjedde.

Den siktede sjåføren har det fortsatt veldig vanskelig etter det som skjedde. Han er ikke tilbake i jobb.

Husker ikke noe

Advokaten har tidligere sagt at den erfarne sjåføren ikke husker noe fra selve ulykkesøyeblikket. Han har bare vært avhørt en gang.

— Han husker at han satte seg i bilen og at vinduene da var klare. Han forklarer også at det etter hvert ble nødvendig å sette på vindusviskerne på grunn av regn. Han nevner at det kan ha vært glatt og mulighet for underkjølt regn, sa Lærum til Romerikes Blad i forrige uke.

Politiet har utsatt en rekonstruksjon til ubestemt tid på grunn av værforholdene.

- Mye av snøen er borte, og det er heller ikke is i veibanen. Da er noen av faktorene borte som kunne gi en forklaring, sier lensmann Svein Engen.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

- Inni hver homofile mann er den svart, voldsom kvinne

Perez Hilton setter sinnene i kok.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

Kvinnen sniker seg under bommen for å nå vennene sine. Det skulle hun ikke ha gjort

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments

Vil undersøke om mann som slo ihjel Andrew (40) fikk for lav straff

(Dagbladet): Etter massive reaksjoner på at Lewis Gill (20) bare fikk fire års fengsel for drapet på Andrew Young (40), vil regjeringsadvokaten nå gå igjennom dommen.

Undersøker dommen

For rasende briter har reagert sterkt på voldssaken, og landets største aviser slo opp saken på førstesiden i går.

Regjeringsadvokatens kontor mottok ifølge Daily Mail hele 110 henvendelser.

- Vi har mottatt en rekke henvendelser med forespørsel om å gjøre en gjennomgang av lengden på dommen mot Lewis Gill. Det trengs bare én forespørsel, og prosessen har nå startet, opplyser regjeringsadvokat Dominic Grieve på Twitter.

Nå har Grieve fram til 21. mars til å finne ut om han mener dommen er for lav. Dersom han gjør dette vil saken behandles av tre fagdommeren i ankeretten.

- Dommen er en vits

Årsaken til at mange briter raser er en oppsiktsvekkende overvåkningsvideo som viser brutaliteten i Gills handling.

Young hadde henvendt seg til en kamerat av Gill som syklet på fortauet, og sagt at det kunne være farlig. I videoen kan man se syklisten passere Young sammen med en kvinne, mens Gill slår Young hardt i hodet slik at han faller bakover.

- Jeg så overvåkningsfilmen i retten, og du kan se at Andrew ikke gjorde Lewis Gill noe vondt. Dommen er en vits, sier Andrews mor, Pamela Young (71).

Aspergers syndrom

Sønnen hadde Aspergers syndrom, og blir beskrevet som vennlig og snill av venner. 40-åringen kunne en rekke språk, inkludert arabisk, men hadde begrensede sosiale ferdigheter på grunn av tilstanden.

- På grunn av Aspergers syndrom var han veldig nøye og han likte ikke å se noen sykle på fortauet fordi det var farlig, sier moren.

Gill hevdet i retten at han følte seg truet av Young og var redd for at han skulle ta opp kniv eller en pistol fra jakkelomma. Han påsto også at Young skal ha kommet med en rasistisk kommentar.

Dommer Keith Cutler tror ikke på at Gill følte seg truet av Young.

- Du er en kraftig bygd ung mann. Du må ha visst at slaget kunne føre til betydelig skade, og dessverre gjorde det det.

Thursday, February 27th, 2014 Bil No Comments
 
February 2014
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Recent Comments