Archive for August 11th, 2015

Kritiserte kommunen for å kjøpe lysekrone og utsmykning til en halv million. Da rant begeret over


(Dagbladet): Det har blitt mye oppstyr i Hurdal kommune etter at det ble kjent at de skal bruke over en halv million kroner på en spesialdesignet lysekrone – med tilhørende utsmykning – til Rådhuset.

- Dette synes vi er en helt feil prioritering. De kutter ned på eldreomsorgen i bygda, og da blir det galskap å kjøpe inn en lysekrone og glasspynt til over 500 000 kroner, sier toppkandidat Ove-Henning Morthen på bygdelista Glad i Hurdal til Dagbladet.

- Hurdal er en liten økonomi. Hadde dette vært i Oslo, hadde det kanskje ikke fått så store konsekvenser for økonomien, men her i Hurdal merker vi det godt, legger han til.

- Det er rett og slett unødvendig. Jeg hadde stemt imot hvis jeg hadde vist hvor høy denne kostnaden var, sier Thomas Sørlien (H), representant i kommunestyret og formannskapet.

Han påpeker at pengene i stedet kunne vært brukt til omsorgsboliger eller investeringer i bedre utstyr innen eldreomsorgen.

Ut mot netthets

Bygdelistas politikere har kritisert pengebruken i sterke ordelag i lokalavisa Eidsvoll Ullensaker Blad.

Nå mener de at politikerne i kommunestyret forsøker å kneble dem, etter at ordfører Runar Bålsrud (V) og fire andre ordførerkandidater rykket inn et leserinnlegg i Eidsvoll Ullensaker Blad i kjølvannet av saken. Her advarer de mot hetsing og skittkasting i sosiale medier.

- Offentlige personer må tåle en god del kritikk før det blir betegnet som netthets. Grensen er mye høyere for offentlige personer enn privatpersoner, sier Morthen.

- Vi i Glad i Hurdal har fått føle at vi ikke er velkommen i politikken i Hurdal.

Morthen får støtte av partifelle Jonny Lundby.

- Dette er en meget merkelig uttalelse i ei avis, som verken er myntet på den ene eller den andre. Det er vel et forsøk på å forsvare seg selv og kue resten til taushet. De må i hvert fall adressere hva dette gjelder før de begynner å gå ut, sier han.

- Ingen opposisjon

Ordfører Runar Bålsrud sier at leserinnlegget ikke er direkte relatert til den omdiskuterte lysekrone-saken, men medgir at det var denne som fikk begeret til å flyte over.

- Det er helt greit at folk er kritiske, men vi må kunne forvente en viss respekt. De siste månedene føler vi det har tatt av litt i forhold til hva slags uttrykk folk bruker i sosiale medier. Dette ønsket vi å rette søkelyset mott inn i valgkampen, sier han.

- Etter hvert blir det færre og færre som faktisk orker stå på liste. Da begynner det å nærme seg farlig for demokratiet, legger Bålsrud til.

Dagbladet påpeker at Glad i Hurdal mener leserinnlegget er myntet på dem og deres kritikk av saken.

- Kritikken er til alle dem som etter vår mening går over grensen for hva vi som lokalpolitikere synes er greit av skittkasting og uthenging, og dette har eskalert den siste tida. Derfor ønsket vi å si ifra, sier Bålsrud.

Bygdelista Glad i Hurdal ble opprettet rundt påsketider, fordi de mener det ikke finnes noen reell opposisjon i kommunene, og at alle de fem partiene som sitter i kommunestyret står for den samme politikken.

- Nå er det på tide at politikerne og ledelsen i administrasjonen i Hurdal får et korrektiv. Vi i Glad i Hurdal vil gjerne være det korrektivet, og fortelle folk i Hurdal om de vedtak og beslutninger som tas, og hvilke konsekvenser det kan få for bygda vår, sier Morthen.

- Ført bak lyset

Rådhuset skal pusses opp for over tre millioner kroner, men flere av kommunens politikere har reagert på manglende informasjon om den totale prislappen på lys og utsmykking, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.

I forrige uke ble derfor formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte.

- Allerede i mai var kontrakten kjent på lyset og burde vært forelagt oss politikere. Jeg føler den er blitt holdt tilbake, men vet ikke hvorfor, sa den uavhengige politikeren Anita Markham på møtet, ifølge lokalavisa.

Hun ønsker ikke å utdype sine kommentarer overfor Dagbladet. Ordfører Runar Bålsrud (V) mener også at informasjonsflyten var for dårlig, men synes saken om lysekrona har blitt blåst opp.

- Jeg tror alle politikerne gjerne skulle sett at vi hadde fått litt bedre informasjon på forhånd. Nå har vi fått en orientering av rådmannen, og er ferdige med saken, sier ordføreren til Dagbladet.

- Vågalt

Han påpeker at det vil bli søkt om tilskudd for å dekke noen av kostnadene, men dette gjør ikke Ove-Henning Morthen mildere stemt.

- De vet jo ikke om de vil få noe penger, eller hvor mye dette eventuelt blir, sier Morthen.

- Det er litt vågalt å satse på støtte før vi har fått det. Jeg har ikke noe imot å kjøpe kunst hvis vi får støtte til det, men jeg synes det er ille å bruke skattebetalernes penger til det, sier kommunestyremedlem Thomas Sørlien.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

- Han var døende og ville sannsynligvis dø ved retur


(Dagbladet): Fem dager etter at han ble sendt ut av Norge, døde Haji Taleb Ragueh (68).

Han var faren til den tidligere profilerte Ap-politikeren Benjamin Ahmed Kaleb, og Ismail Haji Ahmed, som døde på Utøya under 22. juli-angrepet i 2011.

Ragueh hadde diabetes, 30 prosent hjertefunksjon, epilepsi og nerveproblemer i beina, som gjorde at han ikke lenger kunne gå.

Han og andre familiemedlemmer kom til Norge i 2003, året etter at sønnen Benjamin Ahmed Kaleb flyktet. I 2013 innrømmet sønnen å ha opgitt falsk identitet, og ble da utvist fra Norge.. Like etter ble også derfor Ragueh og kona utvist.

UDI: – Ikke alvorlig nok

Til tross for advarsler fra flere leger ble ikke utvisingsvedtakene fra UDI og Utlendingsnemnda omgjort. Ragueh fikk dermed hjelp fra organisasjonen International Organization for Migration (IOM) til å gjennomføre den lange reisa fra Norge til hjemlandet Djibouti.

I sakspapirene kommer det fram at UDI ikke mente helsetilstanden hans var alvorlig nok.

«Vi bemerker at dersom helsemessige forhold skal føre til at utvisning anses uforholdsmessig må det foreligge en så alvorlig tilstand at det vil være uforsvarlig for utlendingen å vende tilbake til hjemlandet. Etter UDIs praksis betyr det at det må foreligge en akutt og livstruende lidelse, eventuelt en alvorlig kronisk lidelse som kan bli livstruende uten behandling. UDI mener at helseopplysningene, slik de nå er framstilt, ikke er av en så alvorlig karakter at det gjør utvisning uforholdsmessig», står det i vedtaket datert 10 september 2013.

I UDIs regelverk står det at det i utgangspunktet må foreligge «en akutt og livstruende lidelse for at den alene kan danne grunnlag for oppholdstillatelse i Norge». Det må i tillegg være «av avgjørende betydnnig for søkerens helse at den behandles relativt raskt».

Likevel står det også i regelverket at det «kan være aktuelt å gi oppholdstillatelse der søkeren har en alvorlig, kronisk lidelse som er eller kan bli livstruende dersom den ikke blir behandlet».

UNE: – Ikke tilstrekkelig oppdatert informasjon

Da saken gikk videre til Utlendingsnemnda (UNE), mottok de flere lege-erklæringer som beskriver Raguehs tilstand som svært alvorlig.

Der framkommer det at pasienten hadde en meget alvorlig hjertesvikt, diabetes type II og epilepsi. Han hadde også mange andre alvorlige sykdommer i tillegg. Han var avhengig av livsviktige medisiner, han var multimorbid, og det framkommer også at han hadde kort forventet levetid uten medisinering.

I en annen erklæring framkommer det at han hadde meget dårlig helse, og var avhengig av mye hjelp.

Det siste vedtaket fra UNE fastslår at de mener erklæringene ikke var tilstrekkelige oppdaterte.

«Det er opplyst at klagerne har fysiske og psykiske helseplager. Opplysningene anses imidlertid ikke tilstrekkelig oppdaterte», står det skrevet.

- Ikke av en slik alvorlig karakter

Mats Risbakken, seksjonssjef i Utlendingsnemnda, skriver i en e-post til Dagbladet at den oppdaterte helseinformasjonen vurderes konkret i hver enkelt sak.

- Det kan for eksempel være alderen på dokumentasjonen og innholdet som gjør at UNE ber om oppdaterte opplysninger, skriver han.

I denne saken mente nemnda at dokumentasjonen ikke ga et enhetlig sykdomsbilde.

- Blant annet på grunn av dette ble det derfor i august 2014 bedt om erklæring fra spesialist. Dette ble ikke sendt inn, skriver han, og fortsetter:

- Da saken ble behandlet for ca. åtte måneder siden, kom en enstemmig nemnd til at Hajis helsetilstand slik den var framstilt, ikke var av en slik alvorlig karakter at det fikk avgjørende betydning.

- Han var bundet til senga

Ifølge familiens advokat, Jostein Løken, klarte ikke Ragueh reise rundt for å framskaffe ytterligere dokumentasjon på grunn av hans dårlige helsetilstand.

- Han satt i rullestol og var sengeliggende. Men det sto uttrykkelig i papirene fra flere leger at han var døende og at han sannsynligvis ville dø ved retur. De fikk også dokumentasjon på at det blant annet ikke finnes insulin i Djibouti, sa han til Dagbladet i går, og la til:

- Etterhvert så resignerte han. Han orket ikke mer. Han var bundet til senga.

Dagbladet har vært i kontakt med støttegruppen for 22. juli, som ikke ønsker å kommentere saken.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

I dette punktumet har Google gjemt en aldri så liten hemmelighet


(Dagbladet): Mandag kveld annonserte Googles konsernsjef Larry Page at han og medgründer Sergey Brin har bestemt seg for å foreta endringer i selskapet som siden oppstarten på 1990-tallet har blitt en av verdens største og mest kjente merkevarer.

Selskapet Google Inc. skifter navn til Alphabet Inc., og selve søkemotoren med alle dens funksjoner og tillegg vil bli et datterselskap.

Nyheten kom i en lang pressemelding på Googles egen «blogg», men det er mer til meldingen enn det man først ser. Gjemt dypt nede i meldingen lå det en lenke.

Godt gjemt

Ikke mange hadde fått med seg denne godbiten, men sakte men sikkert la folk merke til at punktumet i følgende setning ledet dem videre og det har dukket opp saker på både Mashable og Gizmodo.

«Alphabet will also include our X lab, which incubates new efforts like Wing, our drone delivery effort.»

Trykker man på nevnte punktum kommer man til en «falsk» nettside for det fiktive selskapet HooliXYZ som dukker opp i HBO-serien «Silicon Valley». Dette som en liten hyllest.

På nettsiden kan man lese:

«Selvkjørende biler? Flyvende biler? Selvflyvende biler? En romheis? En kur for AIDS? En motor som ikke forurenser og som går på AIDS-viruset? Er dette ting i det hele tatt er mulig? Vel … hos HooliXYZ har vi aktive diskusjoner om hvor troverdige disse prosjektene er, så vel som veldig mange andre.»

Endringer

Selve hemmeligheten, eller «påskeegget» som det kalles, blir naturligvis ikke nevnt i pressemeldingen, men det blir tankene rundt det nye navnet og konseptet.

- Hva er Alphabet? Alphabet er en samling av selskaper, og det største av dem er naturligvis Google. Dette nye Google er en noe slankere utgave, og selskapene som er lengst vekk fra våre hovedprodukter på internett vil nå ligge under Alphabet i stedet, skriver Page.

Han legger også til at selskapet, selv om det skifter navn, vil beholde de gamle børskodene sine på Nasdaq: GOOGL og GOOG.

Microsoft

Dette er ikke første gang Google gjemmer en liten godbit til sine fans der ute, men de er heller ikke alene om å gjøre dette. Microsoft gjorde det samme da de lanserte sitt nyeste operativsystem Windows 10.

På en Windows Build-konferanse i mai kunne man se at representanter for selskapet hadde på seg en blå t-skjorte med Windows-logoen i stort trykk over brystet, men om man så nærmere etter dreide det seg om binær kode.

Binær kode, som består av «0» og «1» er grunnfundamentet for programmering, og ikke uventet var det i alle fall én person som ikke klarte å la mysteriet ligge.

Utvikleren Kévin Gosse tok et bilde av skjermen mens Joe Belfiore snakket, og ifølge Business Insider har han nå knekt koden som er delt inn i fire segmenter – akkurat som logoen.

• Det er 10 typer mennesker i verden. (Dette er en gammel programmerervits som refererer til at «10» er binærtallet for «2»)

• Windows 10, «because 7 8 9» («Because seven ate nine»)

• Gratulerer med at du er en av de første.

• Windows insiders hjelper oss med å utvikle framtiden. Snakk med oss @ Windows.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

Du kan spare tusen­vis på reise ved å sjekke kalenderen


(Dinside.no): Det nærmer seg skolestart, og om du ikke allerede er tilbake på jobb, så er det snart slutt på ferien for veldig mange av oss.

Er du blant dem som ikke behøver å forholde deg til skolenes ferier, er det bare å glede seg.

For når skolene starter opp rundt 17. august synker prisene på reiser betraktelig.

Les også: Slik får du fall i billigbillettene

Sjekk når du bør styre unna

Det er 190 skoledager i løpet av skoleåret. Det betyr at det er 175 ferie- og fridager, når du inkluderer helg, helligdager og alle skolens ferier (176 dager i 2016, ettersom det er skuddår).

Det er rundt de store skoleferiene, som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie, at prisene stiger mye.

Til sammen utgjør dette cirka 13 uker, der prisene på fly- og charterreiser er mye høyere enn ellers i året.

Dersom du ikke er avhengig av å reise i skoleferien, kan du spare mange tusen kroner på å ta ferie utenom disse ukene.

Ved hjelp av skoleferieoversikten kan du sjekke når du gjør klokest i å avvikle ferien, og når det er best å styre unna:

Her er vår skoleferieoversikt for skoleferien 2015/2016

Hordalendingene kan juble

I det kommende skoleåret, kan hordalendingene sies å ha skutt gullfuglen: Der er vinterferien lagt direkte etter påskeferien – slik at de kan se frem til to uker sammenhengende skoleferie i forbindelse med påsken.

Dette gir mulighet til å legge noe av reisen utenfor det normale påsketrykket, noe som åpner muligheter til å legge en feriereise utenfor høysesongen – og dermed slippe unna med lavere priser.

Les også:: Se når på året det lønner seg å kjøpe flybillettene

Fortsatt mulig å spare penger

Slik de som ikke trenger å reise i skoleferiene kan benytte skoleferieoversikten til å se når de ikke bør planlegge å reise, kan også skoleferieoversikten hjelpe deg som må reise i skoleferiene til en rimeligere reise:

Følg med på flyselskapenes kampanjer, med skoleferieoversikten i bakhånd.

Er du tidlig ute med bestillingen, er det muligheter for å finne (relativt) gode priser, selv om du må reise i skoleferiene.

Flyselskapene kjører jevnlig kampanjer, spesielt på høsten og etter nyttår. Du kan allerede kjøpe flybilletter helt frem til medio juni 2016.

Charterselskapene melder om rekordstor booking av vinterreiser så langt i år, sammenliknet med på samme tidspunkt i fjor, som antas å ha med den dårlige sommeren å gjøre.

Les også: Her er flybillettene alltid billigst

OBS! Sjekk med skolen din!

Skoleferieoversikten er bygget på de fylkeskommunale anbefalingene for ferieavvikling ved skolene. Anbefalingene er satt fylkesvis, blant annet på grunn av avikling av skoletransport. Det er likevel opp til kommunene og skolene hvorvidt de vil avvike fra anbefalingene, men det er sjeldent.

Likevel: Du bør alltid sjekke skoleruta på din skole, før du tar økonomiske beslutninger. De fleste skolene har denne liggende på sine nettsider, eller på nettsiden til kommunen.

I tillegg til de store feriene, kommer også andre helligdager, samt planleggingsdager som skolen kan plassere når den vil.

I år faller jul- og nyttårsaften på torsdager. 1. mai 2016 faller på en søndag mens 17. mai 2016 faller på en tirsdag. Kr. Himmelfartsdag faller på torsdag 5. mai, 2. pinsedag på mandag 16. mai.

Saken ble opprinnelig publisert på Dinside Les her.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

Bekreftet: Har funnet liket av Lennox’ kjæreste

Døde som følge av kajakk-ulykke.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

- Det røyk kraftig av bussen allerede før den kjørte inn i tunnelen


(Dagbladet): Det begynte i dag å brenne kraftig i en turistbuss i Gudvangatunnelen på E16 i Sogn og Fjordane. Brannmannskaper ble sendt til stedet i helikopter.

Einar Jordalen kjørte etter bussen inn i Gudvangatunnelen, og forteller at det røyk kraftig av bussen allerede før den kjørte inn i tunnelen.

- Jeg kjørte etter bussen helt fra Flåm, og i tunnelen man kjører inn i før Gudavangtunnelen må det ha røket en kjølevannslange eller noe sånt. Det begynte å ryke fra bussen, men den fortsatte bare videre. Bussen hadde utenlandske skilter, sier Jordalen til Dagbladet.

Han forteller at det ryker av bussen når den kjører videre inn i Gudavangtunnelen.

- Da den hadde kommer 2-300 meter inn i tunnelen ryker det så kraftig at jeg stopper, ringer brannvesener og rygger ut. Det er to andre biler bak meg som gjør det samme, forteller han.

Ifølge Jordalen var det så tett røyk at bilen ryggekamera ikke virket.

Brannvesenet har slukket brannet og driver nå etterslukking. Alle skal nå være ute av tunnelen.

- Etter våre opplysninger er fem personer fraktet til sykehuset i Voss med lettere skader, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen, Bjørn Jarle Åmlid til Dagbladet.

Hvordan har redningsarbeidet gått?

- Alt tatt i betraktning er det ting som tyder på at dette har gått over all forventing, selv om det er fem stykker som er skadd, og selv om vi ikke kan utelukke at flere er inne i tunnelen, sier Åmlid.

- Brannen ble slukket kl. 15.30. Alle som var i tunnelen da det begynte å brenne er nå enten ute eller på vei ut, og det er bare innsatspersonell som jobber på stedet igjen. Det er ingen som er savnet eller det ikke er gjort rede for. Vi er glade for at alle ser nå til å ha kommet ut, sier Einar Vereide, opersajonsleder i Sogn og Fjordane-politiet, til Dagbladet.

- Vi har fått melding om at tre personer er kjørt til sykehuset i Voss. Vi kjenner ikke skadeomfanget, sier Vereide.

Peter Romberg sto i kø på nordsiden av tunnelen da det plutselig oste ut voldsomt med røyk fra tunnelåpningen.

- Jeg kjører turistbusser med folk fra hele verden rundt i Sogn og Fjordane, og håper at tunnelen åpner igjen så trafikken kan gå som normalt. Hvis tunnelen blir stengt av i lengre tid, vil dette skape problemer for all trafikken her, sier Romberg.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

28 VM-utøvere i friidrett mistenkt for doping


(Dagbladet): Under to uker til VM i Beijing rystes friidrettsverden av nye dopingnyheter.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) melder i en pressemelding at de har begynt med re-testinger av prøver tatt fra 2005.

De melder at de nå mistenker 28 utøvere for å ha vært dopet. Dette er da utøvere som deltok under VM i Helsinki i 2005 og i Osaka i 2007.

Ingen av utøverne skal delta under VM i Beijing seinere denne måneden.

Ifølge IAAF har størstedelen av de 28 utøverne nå lagt opp, noen av dem har allerede blitt straffet for doping, og kun noen få er aktive utøvere nå.

IAAF opplyser at de startet re-testingen i april, og presiserer at det var før kritikken mot organisasjonen og deres testinger startet.

For halvannen uke siden avslørte engelske Sunday Times og tyske ARD at rundt 800 utøvere har avlagt abnormale tester. De skal ha fått tilgang til 12 000 blodprøver fra 5000 ulike utøvere.

Det internasjonale friidrettsforbundet ønsker ikke å gå ut med navn på de mistankte, og begrunner dette med den pågående etterforskningsprosessen.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

Oh Snap: Her er opp­dateringene du kan nyte godt av


(Dagbladet): I dag, ellevte august, ble bilde- og video-appen Snapchat oppdatert med tre nye funksjoner som nok vil komme mange brukere til gode.

Over 100 millioner av dem for å være litt mer nøyaktig.

Datasparing

Den kanskje største og viktigste forbedringen er først og fremst myntet på dem som ikke vil se regningen sin for databruk skyte i taket.

Det er nå nemlig mulig å kjøre appen på sparebluss. Det skriver The Verge.

Dersom man slår på det de kaller «Travel mode» vil ikke nye snaps (verken Stories, Discover, Live eller personlige beskjeder) bli lastet ned automatisk.

Man må nå trykke en gang for at de skal bli lastet ned, og en gang til for å få den opp på skjermen.

Dermed har man bedre kontroll på databruken når man er ute på reise, og at nærmer man seg grensa for databruk den aktuelle måneden går det an å være litt mer selektiv.

Tid spart

Det vil nå også være enklere å se hvem som har sett dine Stories enn det var tidligere.

Før dagens oppdatering var det slik at nevnte Story startet dersom du ville se hvem som hadde fått med seg «ditt siste måltid», men øyet som forteller deg hvem og hvor mange er nå lettere tilgjengelig.

Et halvt sekund spart.

Emoji

Det er sikkert også de som ikke synes de nåværende mulighetene for emoji-bruk er tilfredsstillende, men ikke fortvil.

Nå har tøylene på dette punktet blitt enda friere.

Ved å trykke på ikonet ved siden av «T-en» øverst kan du nå velge fritt blant både fjes og fjas som du så kan drapere over bildet eller videoen som du selv måtte ønske.

Man er dermed ikke lenger bundet til den klassiske tekstlinja som man var tidligere. La kreativiteten få fritt spillerom.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

Et historisk viktig og spennende lokal­valg. Dagbladet inviterer deg inn i lokal­debatten

Det finnes ingen samlende arena for debatt om lokalpolitikk i Norge. NRKs distriktskontorer og mange lokale og regionale medier dekker sine områder godt, men innbyggerne i Oslo vet lite om det som skjer i Trondheim, og motsatt. Etter nedleggelse av lokalavisene i Oslo er det ingen nyhetsmedier som følger det politiske liv i hovedstaden tett. Vi med adresse Oslo, streifer innom Rådhuset en gang i blant, men altfor usystematisk. Og til stadighet opplever vi å bli kontaktet av kilder rundt i landet som savner alternativer til den ene lokalavisa.

Det kreves kapasitet og vilje til meningsbryting for å gå lokalmakten etter i sømmene. Og heller ikke vi i riksmediene klarer å følge godt nok med i alle debattene som foregår, vedtak som gjøres, og konsekvensene av disse. Men den digitale utviklinga har gjort det mulig å kompensere for det demokratiske underskudd som endringene i mediebransjen skaper. Dagbladet har rike historiske tradisjoner som meningsavis og debattarena, og denne posisjonen har vi klart å videreføre på nettet. «Dagbladet meninger» er allerede en stor og prisbelønt landingsside for mange debatter, som med stort hell bruker sosiale medier som sitt moderne avisbud. Med utgangspunkt i denne styrken åpner vi derfor nå en ny landingsside for årets valgdebatt — «Lokale meninger». Her inviterer vi inn partiene, partienes kandidater og allmenheten til å sette dagsorden og delta. Vi vil initiere debatter sjøl, vil invitere inn personer som vi vet har noe på hjertet, men først og fremst er det opp til leserne og brukerne våre å gjøre dette til et kraftsenter for de spørsmål som preger valgkampen — eller bør prege valgkampen — rundt i det ganske land.

Her kan du sende inn ditt innlegg.

Da statsminister Erna Solberg for noen dager siden valgte å åpne valgkampen i Lofoten, unnlot hun glatt teamet oljeboring fordi det etter hennes oppfatning «ikke er relevant for kommunepolitikken», og ikke er aktuelt i inneværende stortingsperiode. Formelt har hun rett for saken er ikke aktuell i denne regjeringsperioden. Men Norges største olje- og miljøpolitiske stridsspørsmål lurer i bakgrunnen i alle sammenhenger der energi og miljø diskuteres. Det vil mange minne henne på i ukene som kommer.

Den amerikanske kongressmannen Tip O?Neill, som tjenestegjorde 34 år i Representantenes hus, også som ordfører, ble viden kjent for begrepet «all politikk er lokal». Han minnet om at politikeres suksess er avgjørende knyttet til evnen å forstå spørsmålene som velgerne lokalt er opptatt av. Og du bor ikke i Lofoten eller i andre deler av Nord-Norge uten å være opptatt av hva som skjer med oljeboringen framover. Like lite som politikere ikke kan styre unna debatt om rovdyr, ikke bare på det indre østland — men også i Telemark og Vestlandet. I mitt eget hjemfylke, Finnmark, er man naturligvis opptatt av hvordan politikerne framover vil forholde seg til den miljøkrisa som et altfor høyt reinantall representerer, samtidig som den omstridte oppdrettsnæringa preger samtalen langs hele vår lange kyst.

Dagbladet prioriterer valgkampen og valget 14. september høyt denne høsten med en fyldig dekning på alle plattformer. Foran Stortingsvalget i 2013 gjorde vi suksess med vår egen valgbod plassert på plenen foran Stortinget. Dette grepet gjentar vi i år. Herfra vil vi gjennom to uker ha live politisk web-tv med gjester, debatter og kulturelle innslag. Fra vår posisjon opplever vi at det for tida er meget stor interesse for politikk og samfunnsspørsmål i Norge. Ved inngangen til valgkampen er stikkordene blant annet kommunesammenslåing, eiendomsskatt, størrelsen og kvaliteten på offentlig sektor, nye regler i arbeidslivet, rovdyrpolitikk, industriskog mot friluftsliv, miljø og fornybar energi og lokal bæreevne for integrasjon av flyktninger. Kostnadsnivået, lavere etterspørsel og høyere utviklingstakt for fornybar energi har ført norsk oljevirksomhet ut i noe som har visse trekk av en krise. Arbeidsledigheten øker, kommunene taper skatteinntekter og ordførere ber staten involvere seg.

Det er lenge mellom hver gang det dukker opp en ny politisk aktør som blir noe mer enn et populistisk blaff. Vi har hørt om Miljøpartiet De Grønne en stund nå, men dette er det første valget de virkelig kan komme til å erobre terreng i Norge — slik vi har sett i byer som Stockholm og Göteborg. Men økt oppslutning betyr også større interesse fra politiske motstandere og mer kritisk oppmerksomhet fra media. Flere steder vil De grønne kunne komme i vippeposisjon mellom de store blokkene. Ikke minst gjelder det Oslo, der partiet vil selge seg dyrt hvis det først får sjansen til å utforme en ny miljøpolitikk for hovedstaden.

«Alt henger sammen med alt» sa Gro Harlem Brundtland. Slik er det også med lokalvalget 14. september. Det som skjer nå peker i retning av tematikk og konstellasjoner i 2017. Et godt kommunevalg for Høyre i 2011 spilte opp mot det påfølgende stortingsvalget. Nå ser virkeligheten annerledes ut enn den gjorde etter valget i 2013 — og om ikke før, så nulles politiske avtaler innen 2017, og nye allianser skal kanskje bygges. Følg valgkampen i Dagbladet. Det er her debatten skal foregå.

Mener du noe om valget lokalt? Del det med oss.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments

Michelle Rodriguez spiste mus som var kokt i hennes egen urin

Bear Grylls ble selv satt ut av det motbydelige måltidet.

Tuesday, August 11th, 2015 Bil No Comments
 
August 2015
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Recent Comments