Slik vil regjeringen løse abortbråket


(Dagbladet): Helseminister Bent Høie (H) varsler i kveld lovendringen som skal sørge for at leger får mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort – uten at kvinners pasientrettigheter rammes.

Debatten om reservasjonsretten har rast de siste dagene.

- I dag har vi utarbeidet en skisse over hvordan vi skal behandle denne saken. Reservasjonsmuligheten skal forankres i en lovendring, det betyr at saken kommer til Stortinget, sier helseministeren til Dagbladet.

Han garanterer at både pasientenes rettigheter, forholdet mellom pasient og lege og legenes samvittighet skal ivaretas.

Kommunene får ansvaret

Det er fastlegeforskriften som endres. Leger får mulighet til å reservere seg mot både henvisning til abort og aktiv dødshjelp. Helsedepartementet sender saken på høring etter jul. Departementet regner med å sende saken til Stortinget høsten 2014. Høyre har inngått avtale med Frp og KrF om saken, og Høyre regner derfor med flertall.

(Se side 7 i samarbeidsavtalen).

Høie presiserer at det er en reservasjonsmulighet, ikke en reservasjonsrett, han ønsker. Det betyr at fastlegen bare kan reservere seg dersom han eller hun har en slik avtale med kommunen. På Helfos nettsider, som er stedet der man bytter fastlege, skal det opplyses hvilke leger som har avtale om reservasjon.

- Kvinner under 16 år får på visse vilkår mulighet til å bytte fastlege uten foreldrenes samtykke, sier helseministeren.

For å sikre pasientene i små kommuner med få fastleger, er det kommunene som avgjør om de vil inngå en avtale med en lege om reservasjonsmulighet.

- Det kan kun gjøres hvis det finnes en annen lege lokalt som kan hjelpe disse pasientene. Dersom en pasient har oppsøkt en lege som har reservert seg, må legen skaffe en ny lege til pasienten innen ett døgn og sørge for at det ikke er langt å reise dit. Fylkesmannen gis kontrollmyndighet. Hvis Fylkesmannen finner at det er gitt reservasjonsrett uten at pasientens rettigheter er ivaretatt, vil det bli vurdert som lovstridig, sier Bent Høie.

- I tillegg kan alle henvende seg direkte til sykehus for avtale om abort. Det er ikke noe krav om å gå først til fastlege. Oppdager vi at det finnes sykehus som utfører abort men ikke tar imot pasienter direkte, kan vi bestemme at det skal de.

- Hvordan vil dere sørge for at å informere pasientene?

- Informasjon vil ligge tilgjengelig på Helfos hjemmesider, alle som skal velge ny fastlege må innom den siden.

- Er det aktuelt å gå ut med ekstra informasjon til helsestasjoner og helsesøstre?

- Det kan godt tenkes. Fordelen med denne saksbehandlingen er at det kan dukke opp idéer om ting vi ikke har tenkt på under høringsrunden.

Gjelder ikke prevensjon

Det har også vært en debatt om reservasjonsmulighet for henvisning til assistert befruktning. Ifølge Bergens Tidende var dette spørsmålet for fire dager siden ennå ikke avklart i departementet. Nå sier Høie at det ikke blir aktuelt med reservasjonsmulighet når det gjelder verken assistert befruktning, prevensjon eller andre legeoppgaver.

- Vi mener det er viktig å ramme inn hva som er samvitttighetsspørsmål om liv og død. Vår avtale med KrF og Frp sier at andre forhold ikke er omfattet av ordningen. Det er ikke flertall for det på Stortinget. Da ville vi fort åpne døra for diskusjon om andre oppgaver, diskusjoner som kan dukke opp i et stadig mer religiøst mangfoldig samfunn.

- Åpner dere ikke nettopp den døra nå?

- Nei, for det er en såpass tydelig avgrensing. Dette gjelder kun abort og aktiv dødshjelp.

Samarbeider med legene

- Hvorfor tas kun Legeforeningen med i utformingen av den nye loven, og ikke pasientorganisasjoner?

- Begrunnelsen er at grunnlaget for avtalen er at Legeforeningen kom fram til en løsning som er balansert. Pasientorganisasjoner og alle andre vil ha rett til å avgi høringsuttalelser.

- Hvorfor er ikke Legeforeningen på linje med disse?

- De er på linje og får også delta i høringen, men de er viktige siden avtalen med KrF og Frp viser til Legeforeningens landsmøtevedtak.

- Hva er viktigst for deg, hensynet til pasienten eller legers samvittighet?

- Det viktigste er å ivareta pasienten, i tillegg er vi positive til at leger ønsker etisk refleksjon rundt sin praksis. Jeg har alltid ment at dette er to gode formål. Når reservasjonsmuligheten nå blir knytt til lokale vurderinger, er det mulig å balansere hensynene, sier Høie.

Helseministeren sier at han ikke har oversikt over hvor mange leger som kan tenkes å benytte reservasjonsmuligheten.

Thursday, October 24th, 2013 Bil

No comments yet.

Leave a comment

 
March 2024
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Recent Comments