Nye sjokkfunn om olje og kreft: Sju ganger høyere risiko

(Dagbladet): Det viser en ny studie fra Kreftregistert som er publisert i tidsskriftene American Journal of Industrial Medicine og Occupational Medicine.

Forskerne har undersøkt forekomsten av hudkreft blant 25 000 oljearbeidere ansatt i Nordsjøen mellom 1965 og 1998. Risikoen for hudkreft øker med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje i arbeidet, viser Kreftregisterets nye undersøkelse.

Forskerne har gått spesifikt til verks. De har sett på hudkreftforekomsten på underarm og hender, altså fra albuen og ned.

Det er et område av kroppen hvor potensiell hudkontakt med olje og kjemikalier er størst.


ØKT FOREKOMST: Postdoktor Jo S. Stenehjem i Kreftregisteret har funnet økt forekomst av hudkreft blant oljearbeidere. Foto: Kreftregisteret
Vis mer

- At vi har fokusert på et så lite anatomisk område, gjør at vi kan studere sammenhengen mer presist. Dette er mulig takket være meget detaljerte kreftregisterdata, som er mangelvare i blant annet USA og Storbritannia. Vi fant at oljearbeidere som var eksponert for råolje og benzen i ti år eller mer, hadde opp til sju ganger så høy risiko for hudkreft på hender og underarmer sammenlignet med dem som aldri var eksponert, sier postdoktor Jo S. Stenehjem ved Kreftregisterets forskningsavdeling, som har en doktorgrad på kreft blant nordsjøarbeidere.

- Tydelige funn

For resten av kroppen er overdreven soling og solforbrenning, både utendørs og i solarium, den viktigste årsaksfaktoren, både for oljearbeidere og for befolkningen forøvrig.

- I våre analyser ble det tatt høyde for effekten av solforbrenning da vi så på hudkreftrisiko i sammenheng med råolje- og benzeneksponering , sier Stenehjem.

Hudkreft på armene utgjør rundt ni prosent av all hudkreft blant menn i den øvrige norske befolkningen, mens andelen kreft på armene var over 13 prosent blant oljearbeiderne i studien til Stenehjem og medarbeidere.

- Totalt sett er det et lavt antall krefttilfeller, men vi snakker om en svært spesifikk del av kroppen. Funnene er så tydelige at vi mener at det er sannsynlig at den økte risikoen skyldes kontakt med råolje som også inneholder benzen, sier Stenehjem.

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, Statoil Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning, Kreftregisterets Fond og Kreftforeningen.

Norge i verdenstoppen

Kreftregisteret tror studien deres vil bli sett på når IARC (WHOs kreftforskningssenter) i oktober skal vurdere benzen som kreftfremkallende stoff på nytt. Benzen er kjent for å kunne gi blodkreft, og mistenkt for å kunne forårsake også andre krefttyper.

- Våre funn peker i retning av at hudkreft kan være forårsaket av benzeneksponering, og det er ikke utenkelig at IARC vil formulere noe rundt dette. Det må likevel flere studier til før de går til det skritt å slå fast at hudkreft kan ha direkte årsakssammenheng med benzeneksponering, sier Stenehjem.

Norge ligger i verdenstoppen i forekomst og dødelighet av føflekkreft, og det er anslått at omlag 85 prosent av tilfellene kan tilskrives overdreven soling.

At det i tillegg er en sammenheng mellom tjærestoffer og hudkreft, har vært kjent siden 1700-tallet, da det ble oppdaget overhyppighet av hudkreft blant feiere som var i kontakt med sot og andre tjærestoffer.

Det oppsiktsvekkende med den nye studien er at man ser en tilsvarende sammenheng blant oljearbeidere i moderne tid, på tross av strenge krav til bruk av verneutstyr og regulering av eksponeringsnivåer.

Det er også nytt at sammenhengen ser ut til å gjelde føflekkreft.

129 av 675 fikk kreft

I juni 2014 skrev Dagbladet at Kreftregisteret har studert kreftrisiko og eksponering for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet blant 41 140 kvinner og menn som arbeidet på norsk sokkel mellom 1965 og 1999.

Blant 41 140 offshorearbeidere som ble fulgt for kreftsykdom i perioden 1999-2009, ble det observert 2191 krefttilfeller. For noen krefttyper er det klare forskjeller mellom offshorearbeidere og den øvrige norske befolkningen. Blant oljearbeiderne fant forskerne for mye brysthinnekreft, blærekreft, spiserørskreft, akutt myelogen leukemi og kronisk lymfatisk leukemi.

Tidligere oljearbeidere, organisert i interesseorganisasjonen ALF Offshore, gjorde sin egen kreftundersøkelse blant operatøransatte som var ansatt på Ekofisk i 1997.

De fikk sjekket 675 personer. 129 av dem var rammet av kreft.

- I vår undersøkelse fant vi at rundt 19 prosent hadde fått kreft, mens det bare gjelder for drøyt fem prosent av de 41 000 som omfattes av Kreftregisterets undersøkelse, uttalte tidligere Ekofisk-arbeider Jan Terje Biktjørn til Dagbladet i 2014.

De syke oljearbeiderne rapporterte den gang sine funn til Kreftregisteret.

- Toppen av isfjellet

Yrkeshygieniker og organisasjonssekretær Halvor Erikstein i fagforeningen Safe synes det er vel og bra at Kreftregisteret fokuserer på kreftforekomst i oljeindustrien, men er kritisk til at faktiske krefttilfeller, som de som ble rapportert fra Ekofisk, aldri er blitt gjenstand for undersøkelser.

- Krefttilfellene fra Ekofisk er ennå ikke ettergått. Det ble møtt med taushet av både industri og myndigheter, sier Erikstein.

Han tror ikke Kreftregisteret sitter med den hele og fulle sannheten.


VIL HA NYE UNDERSØKELSER: Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Safe. Foto: Helle Aasand
Vis mer

- Vi trenger en studie som følger opp reelle krefttilfeller i oljeindustrien. Tallmaterialet, som Kreftregisteret besitter, avslører bare toppen av isfjellet. Det er basert på oljearbeidere som svarte på spørreundersøkelse i 1998. De som ikke svarte, og de som begynte etter 1998, faller utenfor, påpeker Erikstein og utdyper:

- Skal man få en reell framstilling av risiko, som er viktig for å drive god forebyggende virksomhet, må vi få den reelle kreftforekomsten i oljeindustrien på bordet.

To typer hudkreft

Råolje kommer fra planter og dyreorganismer som har vært dekket av sand og slam, og som er blitt omdannet av trykk og varme gjennom millioner av år.

Råolje er en blanding av mange kjemiske forbindelser, og noen av dem er kreftfremkallende for mennesker, slik som benzen og visse PAH-forbindelser (polysykliske aromatiske hydrokarboner).

De samme stoffene kan finnes i petroleumsprodukter og i avgasser fra forbrenning av ved, olje, bensin og tobakk.


OLJEBORING: Dette bildet er tatt på boredekket på Oseberg B i 2008. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix
Vis mer

Hudkreft består av to hovedgrupper, føflekkreft og annen hudkreft. I 2015 var det vel 1000 norske menn som ble rammet av føflekkreft, og et tilsvarende antall som fikk annen hudkreft. Tallene for kvinner ligger litt lavere.

Økningen i risiko for oljearbeidere som får råolje eller benzen på armene, ser ut til å gjelde begge former for hudkreft.

Soling øker også risikoen for begge kreftformer, og det kan være uheldig å kombinere stråling fra sola og kreftfremkallende kjemiske forbindelser, da den ene eksponeringen kan forsterke effekten av den andre.

Tuesday, August 15th, 2017 Bil

No comments yet.

Leave a comment

 
July 2024
M T W T F S S
« Oct    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Recent Comments