- Jeg hører jo forskjell på fransk og andre språk

6.2) Skolegang og språkkunnskaper

Punkt 6 omhandler tilknytning til Djibouti. Videre er det listet opp flere underpunkter, hvorav språkkunnskaper og skolegang fra hjemlandet er to av dem.

Da Mahad kom til Norge, forklarte han at han aldri hadde gått på skole, at han snakket morsmålet somalisk og at han var analfabet. I dag oppgir han å snakke fem språk.

Både en tidligere ungdomsskolelærer og to tidligere miljøterapeuter tilknyttet barnevernet ga vitneforklaringer i retten.

Staten mener:

Slik staten ser det, er det mange ulike momenter som tilsier at Mahad har en sterk tilknytning til Djibouti. Staten mener at Mahad har skolegang fra Djibouti og at han behersket fransk før han kom til Norge.

Første vitnemål er datert 20. juni 2002. Etter halvannet år på skolen, fullførte han med ståkarakter i alle fag. Han klarer imponerende nok å få både dårlige, middels og gode karakterer. Mahad har selv forklart at han er nysgjerrig og at han har en evne og vilje til å lære språk. Da vil man kunne forvente at karakterene ville utviklet seg i en positiv retning på videregående, men det er ingen slik utvikling.

I en rapport utarbeidet av en nevropyskolog i 2003, skrevet på bakgrunn av psykologiske og pedagogiske tester, står det at Mahad «fra åtte-niårsalderen hadde en fransktalende fotballtrener som lærte ham fransk, et språk han snakker flytende». Dette kan være bakgrunnsopplysninger, og ikke informasjon basert på utførte tester. Men nevropsykologen har også gjort egne tester. Under atferd under prøving står det: «Det er slående hvor godt han snakker norsk etter under tre år, men han hjelper seg også med fransk i språklige oppgaver». Videre står det at Mahad hadde god nytte av franskkunnskaper i møtet med norske fremmedord.

Statens oppfatning er at disse opplysningene ikke er forenelig med at Mahad ikke snakket fransk før han kom til Norge. Slik staten ser det kan det ikke forklares på en annen måte enn at han hadde skolegang og fransk før han kom til Norge.

Advokatfullmektig Elise Nygård mener:

Nevropsykologen oppgir at Mahad snakket fransk flytende, mens Mahad sier at han snakket fransk på et meget grunnleggende nivå, disse uttalelsene er ikke sammenfallende. Det framgår ikke hvordan nevropsykologen har vurdert Mahads franskkunnskaper, eller hvor disse opplysningene er hentet fra.

Hadde Mahad gått på skole hvor fransk var undervisningsspråk, ville han snakket flytende fransk, noe han verken gjør nå eller gjorde i 2000.

Mahads forklaring i retten:

Jeg gikk ikke på skole, verken i Somalia eller Etiopia, men de hadde koranskole i Dire Dawa. Jeg begynte på koranskole da jeg var ni-ti år. Fredag før fredagsbønn leste vi oppgaver fra uka før, og fikk nye lekser. Det hendte at imamene kom hjem til deg og spurte om du har gjort leksene. Så forventet de at du kunne lese ut av koranen på fredager. Koranen er skrevet på arabisk, så på koranskolen lærte vi hvordan man slår sammen ord og bokstaver. Men dette er ikke skole, det er religiøst. Alle er pliktet til å lære koranen. Jeg snakket ikke flytende arabisk.

Da jeg kom til Norge kunne jeg noe arabisk og så kunne jeg morsmålet mitt muntlig, ikke så mye skriftlig. Jeg fikk ikke anledning til å gå på somalisk skole. Men mamma og søsknene mine snakket somalisk, så man lærer det jo.

Jeg kunne ikke fransk da jeg kom til Norge, jeg tok det først som valgfag her. Jeg hadde ikke skoletilgang før jeg kom til Norge. Fransken var valgfag og kriteriene og faget var ikke så vanskelig som i norsk, der jeg gjorde det dårligere.

I Dire Dawa fantes det en fransk skole som heter Alliance. Jeg stoppet utenfor skolen innimellom og hørte franske gloser. Jeg var nysgjerrig og spurte hva ting betød. Jeg lærte å si «hei» og «hvordan går det?». Jeg har et språkøre og lærer fort nye språk. Jeg lærte heller ikke fransk av den franske hjelpearbeideren i Etiopia, men han snakket flere språk og kunne kommunisere med alle barna som lekte. Barna til hjelpearbeideren var der med ham, og de snakket fransk. Jeg lekte med dem av og til. Da jeg var hjemme hos dem var det fransk barne-tv, jeg spurte dem hva ting betød.

Mahads lærer i første termin i 10. klasse:
Han hadde gått et snaut år på ungdomsskolen før han kom til oss. Det er vanskelig å vurdere hvilke kunnskaper som kom derfra, og hva som kom tidligere. Mahad hadde en enormt god utvikling, spesielt i norsk, da han var hos oss. Det er beundringsverdig at noen kunne ha så god setningsoppbygning og rettskriving på så kort tid.

Jeg mener det er mulig å oppnå disse karakterene uten tidligere skolegang. Jeg ser det stilles spørsmålstegn ved fransk, men jeg synes ikke resultatene der er bemerkelsesverdige. Han ble vurdert på samme grunnlag som andre norske. Fransk kommer først inn på ungdomsskoletrinnet. Generelt er det slik at karakteren seks ikke betyr at du er ekstraordinær, men at du har tilegnet deg den kunnskapen som forventes. I norsk og engelsk har de andre hatt undervisning i mange år. Fransk var også et fag hvor karakteren ikke teller ved opptak til videregående, dermed blir det nedprioritert av norske elever. Man har fransk 45 minutter to ganger i uka, og man blir ikke en fransktalende elev av denne mengden.

Mahads nærmeste arbeidsgiver ved Oslo Universitetssykehus:
Jeg er av den oppfatning at Mahads læringsevne er veldig god. Han tar fort til seg ting og er interessert i å lære mer. Vi har alltid snakket om at han kommer fra Somalia, og det er det eneste han har snakket om. Vi har brukt ham som tolk når vi har hatt somaliske pasienter, og av og til litt som tolk i arabisk, for han kan i alle fall mer arabisk enn meg.

Miljøterapeut i barnevernet, jobbet med Mahad på starten av 2000-tallet:
Jeg reiste til Djibouti sammen med Mahad for å besøke faren som var syk. Han fortalte at han var veldig bekymret for faren, som hadde fått hjerneslag. Vi møtte hele familien hans i Djibouti, og han fikk treffe faren. Slik jeg fikk det forklart hadde de kommet fra Etiopia til Djibouti fordi faren var syk.

- Vet du om familien snakket fransk?, spurte advokatfullmektig Elise Nygård.

- Nei, de snakket aldri fransk.

- Snakker du fransk?

- Nei.

- Hvordan kan du vite at familien ikke snakket fransk?

- Jeg har reist mye, og jeg hører jo forskjell på fransk og andre språk. Min søster er fransklærer og møtte Mahad noen ganger. De snakket litt sammen, og hun sa at han er behjelpelig med fransk, altså at han ikke snakker fransk godt, men at han kan gjøre seg forstått.

Miljøterapeut i barnevernet, bodde tidvis sammen med Mahad mellom 2003 og 2006:
Vi jobbet veldig hardt for å skaffe Mahad en utdannelse. Jeg jobber til daglig med ungdom som vi bruker mye energi for å få på skolen. Mahad gikk frivillig og tok imot hjelpen de tilbød, og vi kunne fokusere på lekser da han kom hjem. Jeg hadde følelsen av at forkunnskapene var minimale, hva gjelder å lese og å skrive, samt den generelle forståelsen av hvordan verden og samfunn fungerer. Verdensoppfatningen hans var veldig svart/hvitt. Dette henger ofte sammen med mangel på skolegang. Folk med lavere utdannelse stoler kun på det de ser og det de har opplevd. Med Mahad begynte vi på nytt, vi begynte med barnebøker.

- Snakket han fransk på dette tidspunktet?, spurte Nygård.

- Jeg husker at han kunne noe fransk, det vil si noen ord, men jeg kan ikke fransk. Men det var ikke sånn at fransk TV5 sto på hjemme, eller at vi hørte på fransk musikk hjemme eller at han snakket fransk med andre. Fransk var ikke et stort tema i dette hjemmet.

Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger. Dommen er ventet å falle rundt 10. mars.

Wednesday, March 8th, 2017 Bil

No comments yet.

Leave a comment

 
December 2023
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Recent Comments