Archive for March 16th, 2015

Sjefen for E-tjenesten i Norge går av


Generalløytnant Kjell Grandhagen har i fem år vært sjef for E-tjenesten. Nå er det snart slutt.

- Jeg skal sitte i stillingen ut året, da er det slutt, sier generalløytnant Kjell Grandhagen til Dagbladet.

Han har nå sittet et år på overtid. Årsaken til ekstraåret er ifølge Grandhagen selv, ønske fra Forsvarsdepartementet.

- Jeg er i dag også leder for NATOs sivile etterretningskommisjon. Derfor var det et ønske fra departementet om at jeg tok et år til som sjef for E-tjenesten, sier Kjell Grandhagen til Dagbladet.

Før Grandhagen i 2009 ble utnevnt til sjef for E-tjenesten hadde han tjenestegjort i Brigaden i Nord-Norge, vært sjef for 6. divisjon, Hærens styrker og krigsskolen. Grandhagen var også i flere år leder for Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvaret. Han har også tjenestegjort som assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet.

Generalløytnanten har tidligere tjenestegjort i utlandet, blant annet i Egypt. Grandhagen ledet også den nordisk-polske brigaden SFOR-styrkene i Bosnia-Hercegovina.

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Fikk sporenstreks sparken etter «tidenes verste tv-slakt»


(Dagbladet): Det er ikke et ukjent fenomen at dommere i ulike talentprogram noen ganger kan framstå krasse i sine tilbakemeldinger overfor deltakerne.

Det var imidlertid vanskelig å kunne forutse skyllebøtten deltaker Joe Irvine (25) skulle få, da han opptrådte på scena under «X Factor» i New Zealand på søndag. 

- Blir kvalm

I dommerpanelet satt blant andre ekteparet Natalia Kills og Willy Moon som ikke var spesielt begeistret over 25-åringen. I det som kanskje regnes som tidenes hardeste realityslakt, anklaget blant annet førstnevte Irvine for å være en kopi av hennes ektemann.

- Som en kunstner som respekterer kreativ integritet og intellektuell eiendom, blir jeg kvalm over å se hvor mye du har kopiert min mann. Har du ingen respekt for originalitet, spør Kills mot scena, ifølge The Guardian, som har publisert klippet. 

- Du er en spøk. Det er cheesy, det er ekkelt, og personlig fant jeg dette kunstnerisk fryktelig, la hun til.  

- Drepe alle i publikum

Willy Moon var heller ikke tilbakeholden i sine uttalelser, og sammenliknet deltakeren med den kjente psykotiske karakteren Norman Bates.

- Det er som om Norman Bates har kledd seg opp i sin mors klær. Det føles litt skummelt, og jeg føler at du kommer til å sy noens hud til ansiktet ditt, for så å drepe alle i publikum, sier han til Irvine, som framstår tydelig støtt av kommentarene.

Det tok ikke lang tid før publikum reagerte sterkt, og buet mot dommerpanelet. Også i sosiale medier har sterke reaksjoner haglet det siste døgnet.

Fikk sparken

Melanie Blatt, som også sitter i årets dommerpanel, har gått ut på Twitter med flere rasende meldinger mot ekteparet.

- Jeg synes selvfølgelig ikke at det som skjedde i går kveld er greit, skriver Blatt, og kaller Kills ved et skjellsord. 

Opptrinnet skapte også konsekvenser for Kills og Moon, som nå begge er sparket fra dommerpanelet.

- Kommentarene som Kills og Moon gjorde i gårsdagens sending er totalt uakseptabelt. Selv om dommerne skal gi deltakerne tilbakemeldinger, vil vi ikke tolerere slike destruktive tirader fra noen av våre dommere, sier Mark Weldon, sjef i MediaWorks, til Daily Mail

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Grandhagen trakk splinten ut av håndgranaten og trillet den ut i offentlig debatt

Sjefer i de hemmelige tjenestene har til alle tider hatt taushet og tildekking som instruks og livsform. Det nødvendige hemmeligholdet har gått hånd i hånd med det bekvemme. Dialogen med politikerne og den alminnelige offentligheten har vært på hviskenivå. Minst mulig innblanding utenfra har vært parolen. Nå er den tida i ferd med å ta slutt. I den internasjonale terrorismens tidsalder må alle typer myndighet ha levende kontakt med resten av samfunnet. Mandag ettermiddag tok sjefen for forvarets e-tjeneste, generalløytnant Kjell Grandhagen, tydelige skritt i den retningen. I et foredrag i Oslo Militære Samfund tegnet han et klarere og mer detaljert bilde av truslene mot Norge enn det som noen gang tidligere er lagt fram av en etterretningssjef. Hvor åpen Grandhagen var, lar seg ikke måle med særlig presisjon. Store deler av e-tjenestens virksomhet og kunnskap skal og må holdes hemmelig. Men sammenliknet med det informasjonsnivået vi har vært vant til, så vi en general i åpent lende. E-sjefen pekte ut tre sikkerhetspolitiske hovedutfordringer.

TERRORFAREN: Tidligere fulgte e-tjenesten terrorfaren slik den utviklet seg ute i verden. Fokuset var om slike nettverk kunne planlegge og gjennomføre anslag i Norge. Dette er endret fundamentalt. Grensen mellom utviklingen hjemme og ute er i oppløsning. Potensielle terrorister befinner seg nå midt i blant oss. Derfor kommer terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet å øke i løpet av 2015.

DIGITALE TRUSLER: I løpet av de fem siste årene har truslene mot vitale nasjonale interesser i det digitale rommet økt betydelig. Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner er nå, sammen med terror, den mest alvorlige, akutte trusselen mot norske interesser. Slike operasjoner utføres mot en lang rekke mål i Norge, og fremmed etterretning angriper fortløpende norske myndigheter og virksomheter av samfunnskritisk betydning. E-sjef Grandhagen sa tydelig i fra at Russland og Kina står bak de mest alvorlige cyberangrepene.

NORDOMRÅDENE: Det er et år siden Russland annekterte Krim og initierte et pro-russisk opprør i Øst-Ukraina. Et mer autoritært, aktivistisk og opprustet Russland har trådt fram på den internasjonale scenen. Det merkes også i Nordområdene der det pågår en betydelig militær opprustning og fornyelse av både atomvåpen og nyere, mer konvensjonelle våpensystemer. Mye av dette befinner seg bare noen kilometer fra grensa mot Norge, og våpnene har kapasitet til å nå mål over hele landet.

I sitt foredrag la Kjell Grandhagen fram en omfattende analyse av Russlands sikkerhetspolitiske tenkning, landets forsterkede militære kapasiteter og sentraliseringen av politisk makt rundt president Vladimir Putin. Her snakker e-sjefen med betydelig tyngde. Den norske tjenesten spiller en sentral rolle i overvåking og analyse av Russland, og samarbeider tett med USA og andre NATO-land. Dette ble bl.a. dokumentert i Snowden-dokumenter som Dagbladet la fram i fjor. Norge har betydelige ressurser når det gjelder signaletterretning og digitale analysekapasiteter, og en vesentlig del er rettet mot Russland.

E-tjenesten ser ikke for seg noen regimeendring i Russland på kort sikt. Den politiske elitens nasjonalpatriotiske retorikk har bred støtte, og den liberale opposisjonen er marginalisert. Likevel er regimet sårbart. Russlands økonomi vil krympe med tre prosent i år, og med en vedvarende lav oljepris vil det bli problemer med å levere offentlige goder til befolkningen. Likevel fortsetter opprustningen, ikke minst i våre nærområder. Grandhagen advarte mot et mer urolig og ustabilt Russland, men sa samtidig at det er i Russlands interesse å ha et godt bilateralt samarbeidsforhold til Norge. Til tross for de betydelige militære og sikkerhetspolitiske endringen som har skjedd i 2014, fastholder etterretningstjenesten at Russland i dag ikke utgjør noen militær trussel mot Norge.

Likevel er det grunn til å merke seg at Russlands militære styrker har fått en betydelig forbedret reaksjonsevne, slik det ble tydelig under annekteringen av Krim. Russland har også tatt i bruk avansert hybridkrigføring der militære midler kombineres med ukonvensjonelle metoder. Evnen til å iverksette militære operasjoner raskt, og effektivt forsterke disse, har stor betydning for Norges situasjon. Grandhagen la vekt på at dette stiller nye og mer omfattende krav til e-tjenesten om å levere pålitelig informasjon til de politiske beslutningstakerne. Han gikk samtidig i en stor bue rundt det som er den store diskusjonen når det gjelder Norges forsvarsevne: Den kraftige nedbyggingen av det konvensjonelle forsvaret. Det er bare et par dager siden den tidligere stabssjefen i Sjøforsvaret, Jacob Børresen, fyrte av en bredside om dette i et intervju i Dagsavisen. Børresen mener vi ikke lenger har noe forsvar, og sa:

«Det norske Forsvaret er blitt avviklet uten at jeg tror politikerne på Stortinget egentlig har tatt det inn over seg, og uten at velgerne er blitt orientert om det.»

Derimot trakk etterretningsgeneralen splinten ut av en annen håndgranat og trillet den ut i offentlig debatt. Grandhagen mener det er behov for masserovervåking for å finne potensielle terrorister. E- tjenesten og Politiets Sikkerhetstjeneste må, innenfor sine ansvarsområder, få mulighet til «å lete etter nålen i høystakken». Hvis tjenestene skal finne de ukjente truslene, enten dette er potensielle terrorister eller infisering av samfunnskritiske datasystemer, «må man også forstå at jeg må besitte de verktøy som skal til for å oppdage disse ukjente ukjente», sa e-sjefen. Han la til at det er kommunikasjonsetterretning, dvs. systematisk sporing av telefoner, epost, sms osv, som bidrar best til å forhindre angrep.

Det generalen vil åpne for her er et samfunn der myndighetene har adgang til å overvåke alle borgere uten at det foreligger noen konkret mistanke. Han trekker et skille mellom masseinnsamling av informasjon og masseovervåking av mennesker. Grandhagen mener også det er stor forskjell på å ha tilgang til informasjon og det å bruke eller misbruke informasjon. Disse skillene er nokså skjøre. All relevant informasjon kommer fra mennesker, og historien er breddfull av eksempler på hvordan den blir misbrukt. Samtidig skjønner e-sjefen at utvidede metoder må ha en form for tillit i befolkningen. Han mener derfor de må komme samtidig med solid lovgivning, klare godkjenningsmekanismer og forsterkede mekanismer for demokratisk og uavhengig kontroll med virksomheten.

«For å være helt sikker, må man vite alt», sa den øst-tyske Stasi-sjefen Erik Mielke. Likevel falt Berlin-muren. Etterretningstjenester av alle slag streber alltid etter informasjonsherredømme og oversikt. Det er ikke alltid motivet er edelt. Når hemmelige tjenester ikke klarer å varsle om viktige trusler, slår det sterkt tilbake på dem selv. De blir politikernes syndebukk. Derfor vil de ofte ha flere inngripende metoder enn hva som er rasjonelt og demokratisk forsvarlig. Et sted må nemlig grensen gå. Hvis ikke forskyver vi det livsviktige styrkeforholdet mellom enkeltindividet og staten. Trygghet kan også bli et fengsel.   

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Bendtner trodde han ble Lord. Så kom myndig­hetene på banen


(Dagbladet): I forrige uke skrev danske medier at Nicklas Bendtner nå er Lord av Glancoe i Skottland.

Tittelen sørget danske Se og Hør for.

Det fordi fans over lengre tid har hyllet ham som Lord Bendtner på sosiale medier. 

Skotse lover til besvær

Ukebladet kjøpte én kvadratfot med land til angriperen, og ifølge Highland Titles, firmaet som selger jordstykkene, gir det ham også adelstittelen.

Det trodde de skulle gi Bendtner offisiell status som Lord, men den gang ei.
 
Skotsk lov slår fast at det er umulig for dansken å få offisiell status som Lord med et slik kjøp.

Jordstykker man kjøper fra Highland Titles defineres som suvenirer av lovverket. Og suvenir-jordstykker kan ikke registreres med kjøperen som eier, ifølge skotsk lov.

- Land kan bare bli kjøpt om kjøpet oppfyller visse kriterier. Det betyr at det er umulig å registrere et stykke land som er av ubetydelig størrelse og ikke har noen praktisk funksjon. Det betyr at suvenir-jordstykker ikke kan bli registrert, forklarer sjef for Skottlands registre Andrew Crawley overfor Daily Record.

Skottlands registre er et departement uten politisk ledelse i skottenes regjering.

Bendtner vil ha bevis

Highland Titles selger én kvadratfot for 362 kroner. Det var hva Se og Hør kjøpte til Bendtner.

- Nicklas synes det er en morsom greie. Vi har bedt om å få tilsendt beviset, og vi gleder oss over at kjøpet støtter et naturfredet område, sier Bendtners PR-agent Elisa Lykke til Ekstra Bladet.

En talsperson for Highland Titles avviser det som har kommet fram hos den skotske avisa.

- Våre kunder har en personlig rett på jordstykket de kjøper. Vi gjør salgene etter råd fra skotske jurister, og ASA (en uavhengig organisasjon som passer på at firmaer følger regelverket for reklamering, journ. anm.) er fornøyde med at vi gjør det klart på hjemmesiden vår, sier talspersonen.

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Bergen: Russen dropper «livsfarlige» knuter. Oslo: Kan gjøres forsvarlig


(Dagbladet): Russestyret i Bergen har fjernet russeknuter de selv mener er livsfarlige. Russestyret i Oslo og Akershus er ikke enig i den påstanden.

- Vi har valgt å ta dem bort, for de kan være direkte livsfarlige, sier president i hovedrussestyret i Bergen, Kristiane Monstad, til TV 2.

To knuter, som også tidligere har møtt mye motstand, ølkorken og vinkorken, fjernes nå fra programmet i byen mellom de syv fjell.

Russen i Oslo og Akershus har de samme knutene på programmet for 2015, bare at deres er enda litt tøffere.

Ifølge russepresident Mia Therese Starberg, har de ingen planer om å endre eller fjerne de tradisjonsrike drikkeknutene. Hun tror heller at andre knuter er farligere, for eksempel «kongla».

 - Jeg mener ikke at vi har livsfarlige knuter. Det går an å drikke en kasse med øl på 24 timer forsvarlig, og man velger jo helt selv om man vil det gjøre det eller ikke, påpeker Starberg.  

24 øl på 24 timer

Av §90 i russeknutelisten for russen i Oslo og Akershus fremgår det at russen får en most ølboks i lua for å drikke en kasse med 0,33-liter på 24 timer.

Av §92 går det frem at man får en vinkork i lua for å drikke en flaske vin på 15 minutter. Flasken skal minimum være 75 cl. Oslorussen må altså drikke opp flaska fem minutt raskere enn bergensrussen.

 - Vi har skrevet ned knutene, men de er ikke lansert ennå. Jeg leste nettopp artikkelen på TV2, og den kommer vi sikkert til å ta i betraktning på neste møte før vi lanserer knutene, sier Starberg.

Folkehelseinstituttet har tidligere slått alarm om livsfarlige drikkeknuter.

- Alkohol er et bedøvelsesmiddel. Inntar man store nok doser kan det føre til pustestans. I tillegg medfører høy promille betydelig ulykkesesrisiko, sa Merete Vevelstad til Dagbladet for noen år tilbake.

- «Klamma» er farligere

Hun mener heller at andre russeknuter kan være mye farligere. Når man skal få knuten «kongla», må man ha sex i fri natur, og for å få en gullkondom i lua, må man ha sex i fri natur med tre vitner tilstede. 

 - Man kan jo være uheldig å få “klamma” og bli steril hvis man har ubeskyttet sex ute i skogen, sier Starberg, som oppfodrer til varsomhet.

 - Jeg oppfordrer folk til å ta vare på seg selv og tenke seg godt om før de tar knutene, sier Starberg, som kan fortelle at russestyret skal ha møte på torsdag. 

 - Det kan være noen har restriktive meninger, men jeg tror disse hadde kommet opp på forrige møte hvis noen hadde hatt noen. Disse knutene har vi hatt innmari lenge, og hvorfor de plutselig er blitt livsfarlig nå, det vet jeg ikke, sier Starberg.  

Klamydiaknute

Russestyret i Oslo og Akershus arrangerer nå at russen får knute for å sjekke seg for klamydia.

– Vi skal ha en åpen dag hos Sex- og samlivsklinikken på Grünerløkka, og vi håper så mange russ som mulig kommer for å sjekke seg, sier Starberg, som informerer om at russen har laget en promovideo hvor de stiller en lege forskjellige spørsmål om klamydia.

Ikke alkoholpress 

Bergensrussen har vært bekrymret for det store alkoholpresset i russetiden. Dermed har de fjernet flere av de alkoholrelaterte knutene. Et slikt press er de ikke bekymret for i Oslo.

- Jeg har ikke hørt noe om noe stort russeknutepress tidligere. Det er helt valgfritt å ta russeknuter, sier presidenten, som likevel ikke ønsker å kalle bergensrussen for pysete. 

 - Jeg er ikke direkte uenig i det de gjør, og jeg vil ikke kalle dem pysete. Men jeg synes at uttrykket livsfarlig er et hardt uttrykk å bruke, sier Starberg.  

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Mann funnet død på hytte i februar. Ingen vet hvem han er


(Dagbladet): Den 28. februar i år ble det funnet en død mann på ei ubebodd hytte på Rønvikfjellet i Bodø. Politiet har siden stått fullstendig uten spor i saken. De aner ikke hvem mannen er, hvor lenge han har vært død, eller hvorfor han befant seg på Rønvikfjellet.

- Det finnes ingen savnetmeldinger som passer til mannen, verken lokalt eller nasjonalt. Vi har heller ikke mottatt noen opplysninger fra publikum som har sett ham i live i nærheten av hytta han ble funnet i, sier politiadvokat Øyvind Rengård ved Salten politidistrikt til Dagbladet.

- Det er veldig uvanlig, sier kriminalsjef Elin Albrigtsen i Salten politidistrikt til an.no, som først omtalte saken.

- Naturlig dødsfall

Ifølge politiadvokat Øyvind Rengård viser den foreløpige obduksjonsrapporten at det ikke er grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt med mannen.

- Vi avventer endelig obduksjonsrapport før vi kan fastslå noen sikker dødsårsak, men vi anser dette som et naturlig dødsfall. Mannen bærer preg av å ha ligget død en stund. Hvor lang tid det er snakk om – om det er dager eller uker – kan vi ikke fastslå, sier Rengård til Dagbladet.

- Det mest spesielle er at vi ikke klarer å fastslå noen identitet på avdøde. Han hadde ingen identifikasjonspapirer på seg, som kan bidra til å fastslå en identitet eller noe vi kan jobbe videre utfra, fortsetter politiadvokaten.

Bilde av klærne

Politiet fant en sekk sammen med mannen, opplyser Rengård. Men heller ikke i denne var det noe som kan knytte mannen til en identitet.

- Det er aktuelt for oss å gå ut i media med beskrivelse av personen og muligens også et bilde av klesdrakten hans, for å se om det kan gi oss flere opplysninger, sier Rengård.

Klærne til mannen er nå i Tromsø, hvor teknikere fra Kripos’ ID-gruppe forsøker å fastslå hans identitet.

Eldre mann

Av få opplysninger politiet per nå vil gå ut med av informasjon om mannen, er et anslag om hans alder.

- Alderen er i utgangspunktet vanskelig å anslå, men det ser ut som dette er en eldre mann i alderen 60 til 70 år, sier Rengård.

Han oppfordrer alle som kan ha tips eller opplysninger i saken å kontakte Salten politidistrikt på telefonnummer 75 54 58 00.  

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Jegertvillingene avbrøt jakt som endte i tårer

(Dagbladet): Tvillingene Johanne og Kristine Thybo-Hansen (23) fra Nordreisa trekker til seg hundretusenvis av tv-seere hver mandag på TVNorge.

De jakter helst i Norge, men for ett år siden fikk de drømmen sin oppfylt, da de fikk jakte på alligator, villsvin, hai og bøffel i USA i forbindelse med tv-serien «Jegertvillingene» som går på TVNorge.

Jentene droppet ut av skolen som 15-åringer for å gjøre jakt, fiske og villmarksliv til både jobb og hobby. De har mer jakterfaring enn 23-åringer flest og er svært drevne jegere.

Avbrøt jakta

Da de under opptak til serien skulle jakte på bison i Florida, klarte ikke de erfarne jentene å skyte.

To guider, et kameratem på slep og fire bison på skuddhold avbryter jentene jakta.

- Jeg liker ikke opplegget, jeg liker ikke settingen, sier Johanne Thybo Hansen til tvillingsøsteren Kristine Thybo Hansen i klippet.

- Det er ikke noe å skjemmes over, sier hun til søsteren etter at de har bestemt seg for å avbryte jakta.

I Florida foregår mye av jakta mye mer tilrettelagt for jegerne i Norge. Det vanligste er å jakte på privat grunn, med guider innenfor et avgrenset og gjerne inngjerdet område. Eierne tar vare på dyrene og gir dem mat.

- Det føltes helt feil

Tvillingsøstrene er på jakt, og derfor ikke tilgjengelige for en kommentar. Produsent Vidar Nordli-Mathisen, som var med under innspillingen forklarer hvorfor jentene avbrøt jakta.

- Jentene er vant til å jakte i fri natur. Noen ganger møter de på dyr andre ganger ikke. Her sto bisonene rett framfor dem, og de kunne bare gå ut å skyte dem. Ikke var de redd for menneskene heller. De følte det ble helt feil, sier Nordli-Mathisen.

Dyrene beveger seg innenfor et område på mange tusen dekar. Nordli-Mathisen påpeker at det ikke er noe inhumant med måten dyrene lever på, men at det kan føles svært fremmed for norske jegere.

- Dette er annerledes enn hva dere er vant til. Dere må ikke være lei dere, det er helt greit at dere ikke vil gjennomføre, sier Larry Collins i klippet, guiden som fulgte dem på jakt etter bisonoksene hele dagen. 

- Dette er ikke jakt

Den norske produsenten forteller at de ikke var kommet så langt inni jaktområdet før de ga uttrykk for at dette syntes de ikke noe særlig om.

- De var overrasket over at jakt i Florida var så tilrettelagt for jegere. De fikk en følelse at de skulle ut å jakte i fri natur, men slik ble det ikke. Dette er ikke jakt for oss, dette vil ikke vi være med på, sa jentene ifølge Nordli-Mathisen.

Han mener dette var en klassisk kulturkollisjon.

- Mange som kommer til Florida for å jakte har kort ferie og ønsker å være garantert utbytte. Det forventes at man skal lykkes med jakten i løpet av to dager. Avtalen med jentene var at de til enhver tid kunne takke nei til ting de ikke var bekvem med. Dette var en jakt de ikke kunne stå inne for, sier Nordli-Mathisen.

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

- Det er kynisk av Molde. De utnytter Starts økonomiske situasjon


(Dagbladet): Ifølge TV-kanalen C More er Molde i forhandlinger med Start om en overgang for sørlendingenes 16 år gamle midtbanespiller Kristoffer Ajer.

Prisen som skal være diskutert, skal være på rundt tre millioner kroner. Det er penger som i tilfelle vil komme en anstrengt Start-økonomi til gode.

Overfor Dagbladet er klubbdirektør Even Brandsdal ordknapp på spørsmål om påstandene fra Tippeligaens rettighetshaver stemmer.

- Vi kommenterer ikke spillerlogistikk. Det jeg kan si på generelt grunnlag, er at alt kan skje så lenge overgangsvinduet er åpent, sier Brandsdal til Dagbladet.

Nytt for Mjelde

Start-trener Mons Ivar Mjelde har på sin side ikke blitt informert om en mulig overgang for midtbanejuvelen hans.

- Jeg har ikke hørt noe om dette, sier Mjelde til Dagbladet.

- Hvilken rolle er Ajer tiltenkt i Start denne sesongen?

- Ajer er en viktig spiller for Start. Han har hatt en positiv utvikling og må få lov til å fortsette med det. Jeg ser for meg at han får spille mye Tippeliga i 2015, sier Mjelde.

- Kynisk av Molde

Molde-direktør Tarjei Nordstrand Jacobsen har ikke besvart Dagbladets henvendelser i saken. Fotballekspert Joacim Jonsson mener imidlertid at tidspunktet for romsdalingenes mulige Ajer-kjøp er langt ifra tilfeldig.

- Det er kynisk av Molde. De utnytter Starts økonomiske situasjon til sitt eget beste. Det er likevel legitimt, for sånn er verden. Det er smart av Molde, og jeg forstår dem, sier Jonsson til Dagbladet.

Jonsson har selv en fortid som klubbleder i Fredrikstad. De siste sesongene har svensken fulgt Tippeligaen nøye som ekspert. På den måten har han sett et stort potensial i 16 år gamle Ajer.

- Dette vil være en veldig fornuftig signering av Molde. De får i tilfelle hentet det største talentet i Tippeligaen.

Ifølge C More er det snakk om en avtale som vil innebære at Ajer lånes tilbake til Start denne sesongen.

- For Start er det en mulighet til å få raske penger samtidig som de får bruke ham. Det er fornuftig av begge parter. Start må samtidig tenke på å få prosenter for et videresalg inn her også. Det er ingen garantier i fotball, men Ajer kan potensielt sett bli solgt for et tosifret antall millionbeløp senere, tror Jonsson.

Økonomien er bedret

Start har allerede solgt unna to av lagets største stjerner i vinter, i Zlatko Tripic og Ernest Asante. Etter kampen mot Odd sist uke sa trener Mjelde at han håpet å slippe å miste flere.

Da er det positivt at Starts direktør kan opplyse om at økonomien er sterkere nå – enn for bare noen måneder siden.

- Men med tanke på klubbens økonomiske situasjon, har dere råd til å beholde Ajer hvis dere får tilbud om rundt tre millioner kroner?

- Vi er kommet et godt stykke på vei i våre kutt. Situasjonen er på langt nær så prekær som den var for noen måneder siden, sier Brandsdal.

- Ajer er Start-spiller, han ønsker å være her og det ønsker vi også, legger direktøren til.

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Her er regnestykket som viser at moren din burde tjene to millioner i året


I går feiret britene morsdagen, og avisa Independent publiserte en artikkel som viser at mødrene i Storbritannia er verdt langt mer enn blomstene de pleier å få som takk for innsatsen.

Avisa viser til en undersøkelse utført av Interflora, som har intervjuet tusen mødre med barn under 18 år. Deretter har de regnet ut hva slags lønn kvinnene egentlig burde hatt.

Og svaret er 172 000 pund, altså to millioner norske kroner i året.

Regnestykket er ganske enkelt. Den britiske gjennomsnittsmoren jobber 119 timer i uka. 40 av disse ville utløst vanlig lønn, mens 79 ville blitt regnet som overtid. De fleste mødrene begynner dagen klokka sju om morgenen og er ferdige rundt klokka 23.

Så har de regnet ut hva slags timelønn kvinnene kunne forvente utfra de forskjellige yrkene de utøver i mammarollen, blant annet som vaskehjelp, deltidsadvokat, personlig trener, psykolog og innen underholdningsbransjen.

- Selv om undersøkelsen er uhøytidelig, viser den hvor viktige mødrene er hver bidige dag – ikke bare på morsdagen. Barna gir glede og lykke, men den følelsesmessige, fysiske og mentale energien kvinnene bruker på barna sine kan være svært krevende.

Noe som sikkert greit å huske på neste gang du står i blomsterbutikken og ser etter en liten kvast på morsdagen.

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments

Nå er det vel bare et spørsmål om tid før vi får se Staysman naken

«Vi tar en pinne for Hemsedal,
Pinne for Trysil,
Pinne for Hafjell,
En pinne for landet»
Freddy Kalas: «Pinne for landet»
 
Årets MGP-finale var for en gang skyld spennende til siste sekund. Øst-Norge var siste landsdel ut, lest opp av en fyr i prikkete jakke fra Oslo. Mørland hadde akkurat gått forbi Erlend Bratland på topp, nå gjensto det å se hva Staysmann &  Lazz og «En godt stekt pizza» skulle få. Kunne de gå forbi Mørland, tro? 

De fikk nesten 50 000 stemmer.

Ikke nok til å vinne, men nok til å sette skapet på plass blant alle som trodde Fredrikstad-gutta Staysman & Lazz var et bygdefenomen.

Vantroen fikk fritt spillerom på Twitter.

«Oslo WTF!», «Oslo, du skuffer», «Oslo stemte mest på #godtstektpizza i #mgp. IKKE MIN HOVEDSTAD LENGER».

Disse menneskene har åpenbart ikke vært på Spotify i det siste.

Pornopop. Pizzapop. Pølsepop. Eventuelt Paradise-pop.

Kjært barn trenger ordentlig navn!

For dette er sjangeren som på mange måter dominerer norsk populærmusikk akkurat nå. 

«En godt stekt pizza» bikket en million avspillinger i allerede i helgen. Freddy Kalas’ afterski-anthem «En pinne for landet» har duppet i toppen av hitlistene siden jul, er streamet over ni og en halv million ganger på Spotify og det har ikke engang vært påskeferieafterski ennå.

Staysman & Lazz’ pølsehyllest «18 wiener» er streamet en halv million ganger, danskebåtfyllehistorien «Kaptein Morgan» over seks millioner.

Mens Broiler, som på mange måter startet det hele med megaghiten «Afterski» i 2012 var det mest streamede norske bandet på Spotify i Norge i fjor, over Nico & Vinz, Martin Tungevaag og pizzapopartisten Katastrofe, som har over syv millioner avspillinger på låta «Maria» og refrenget:

«OinkaDoinkaOinkaDoinkaDonkDongDongDong/
OinkaDoinkaOinkaDoinkaDonkDongDongDong/
OdoinkaDonkaDoink»

Pizzapopen kjennetegnes gjerne av følgende fellestrekk:

1. Lettfattelig festpop, gjerne med mer eller mindre dominerende innslag av dance og rednex-country.

2. En skamløst fengende tekst om fest, sex eller mat.

3. Musikkvideoer der store pupper og minimale hotpants er det bærende element.

4. Mer enn gjerne det som kvinnefronten omtaler som kvinnefiendtlige tekster.

5. Og at kulturelite og musikkanmeldere hater, hater, HATER sjangeren med så sterk intensitet at selv en ener på terningen ikke er nok. Derfor er det gjerne lokalavisene som skriver mest om disse artistene.

En tabbe, selvfølgelig. For det er her pengene er.

- Hvordan har en musiker i 2014 råd til en Audi R8 til halvannen million, spurte Aftenposten Osloby Broilers Mikkel Christiansen i sommer. 

- Ved å spille konserter, det er tre fjerdedeler av inntektene våre (…). Men nå forsøker jeg å selge bilen. Det var en guttedrøm, men det ble litt drøyt med så mange hestekrefter, var svaret.  

Staysman & Lazz (Stian Thorbjørnsen og Lasse Jensen) nærmer seg 40 millioner avspillinger til sammen, ikke rart albumet fra i fjor fikk tittelen «Helt sykt store hits».

Broiler (Mikkel Christiansen og Simen Auke) har nå lagt afterski-tematikken og norsken på hylla og fokuserer mer på det internasjonale markedet.

«Wild Eyes» har 17 millioner streaminger på Spotify og i slutten av måneden reiser de til USA for å vise seg fram på Miami Winter Conference, verdens største festival for elektronisk musikk.

Til sammenligning har årets MGP-vinner, Mørlands «A monster like me», i skrivende stund 39 168 avspillinger på Spotify.

Det er ingenting.

Spesielt når man har vunnet en musikkonkurranse sett av 1.2 millioner nordmenn. 

Og da er egentlig bare å sitere Staysman & Lazz igjen, og låta «55 Laken»

«For femogfemti laken da får du se meg naken,
da får du se på baken og du får se på staken
For femogfemti laken da får du se meg naken
og alle bli med å syng!
(HEY!) »

Staysman & Lazz er forbi femogfemti laken for lenge, lenge siden.  

Så nå er det vel bare et spørsmål om tid før vi får se Staysman naken.  

Monday, March 16th, 2015 Bil No Comments
 
March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Comments