- Vi må stoppe cowboy-sjåførene


(Dagbladet): Partiet Rødt mener at kampen mot sosial dumping innenfor transportbransjen må intensiveres, og at den nye regjeringen må ta umiddelbare grep.

«Time-out»

- Vi krever et midlertidig forbud mot kabotasje inntil bransjeprogrammet om veitransport er ferdig. Det er en åpning for en såkalt «time-out» i dagens EU og EØS-regler for å ivareta nasjonale interesser, sier Bjørnar Moxnes, leder i partiet Rødt til Dagbladet.

Kabotasje betyr at utenlandske transportører som har levert internasjonal last, kan kjøre inntil tre betalte turer i Norge i løpet av en uke, før de må ut av landet igjen.

Han mener at tilstanden i transportbransjen er vitner om cowboytilstander som gjør det svært vanskelig for de seriøse aktørene å overleve i markedet.

- Ulovlig kabotasjekjøring, tyveri av diesel, unndragning av skatter og avgifter samt sosial dumping på lønningene er ikke akseptabelt. Det presser de seriøse aktørenen ned i kjelleren og det kan også helt klart gå utover sikkerheten til alle som ferdes langs veiene, sier Moxnes.

Sentralt register

Rødt vil også at det etableres et sentralt statlig register for all transport. I dag har alle transportbedrifter og transportkjøpere et internt register for de transportoppdrag som utføres for bedriften og hvem som utfører disse.

- Vi vil at disse opplysningene, med registreringsnummer og nasjonalitet på kjøretøyet som utfører oppdraget, samles i et sentralt statlig register. Dette vil forenkle kontrollene som skal utføres på veiene og hindre eller begrense ulovlig kabotasje, sier Moxnes.
 
Han mener at et eventuelt permanent forbud mot kabotasje bør diskuteres grundig før man eventuelt iverksetter dette.

Miljøhensyn

- Dette er et spørsmål som bør drøftes under utarbeidelsen av bransjeprogrammet. Åpninga for kabotasje ble opprinnelig begrunnet ut fra et miljøhensyn, at det ville føre til mindre tomkjøring og bedre utnyttelse av materiellet. Dette har i ettertid vist seg at ikke stemmer, men dersom kabotasjekjøringa blir regulert, kan det gi en miljømessig effekt, sier Moxnes.

Slutt på cowboytilstandene

- Et midlertidig forbud mot kabotasje kan være med på å få slutt på cowboytilstandene til vi finner en god og permanent løsning på problemene, sier Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Administrerende direktør Geir A. Mo i Lastebileierforbundet ønsker forslaget velkommen.

- Jeg synes dette er et godt forslag, og vi i Lastebileierforbundet har fremmet dette forslaget for den norske regjeringa og de andre nordiske lands regjeringer i 2012. Da fikk vi ikke gjennomslag for ideen, men vi er enige om at noe må gjøres, sier Geir A. Mo til Dagbladet. 

Han mener også at et kabotasjeregister må på plass, og at åpne kundelister hos transportkjøperne må på plass.

- Med et midlertidig forbud ville vi få en oversikt over omfanget og hvor stor effekt kabotasjekjøring har på transportmarkedet. Det ville vært mulig hvis man hadde fulgt opp med hyppige kontroller fra myndighetene sin side, sier Geir A. Mo.

Han er forundret over at norske myndigheter sitter stille å ser på at næringslivet operer med to standarder hvor det er forskjellige regelsett for norske og utenlandske selskaper.

Må bidra

- Kabotasje bør være unntaket, men det er helt ok at utenlandske selskaper etablerer firmaer i Norge. Da må de følge de samme reglene som norske selskaper som betaler moms, følger HMS regler og betaler bompenger. Slik det fungerer nå kommer de utenlandske selskapene inn i et marked for å skumme fløten. Det holder ikke. De må bidra på lik linje som de norske selskapene. Det sier seg selv at hvis det koster 1400 kroner i bompenger for en norskregistrert transportør å kjøre fra Kristiansand til Hamar, mens utenlandske selskaper ikke betaler noe, vil dette ikke kunne gå i lengden. Da taper vi til slutt et norsk fagmiljø på veiene, sier Geir A. Mo til Dagbladet.

Thursday, October 31st, 2013 Bil

No comments yet.

Leave a comment

 
December 2023
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Recent Comments