Archive for April 8th, 2017

Bombeliknende gjenstand funnet i Oslo

(Dagbladet): Politiet har sperret av et stort område på Grønland øst i sentrum, etter funn av en bombeliknende gjenstand. Det melder Oslo politidistrikt på Twitter klokka 22.35.


Foto: Lise Rafaelsen / Dagbladet
Vis mer

Avventer

Ti minutter seinere kommer politiet med en oppdatering:

- Det kan virke som at dette er en gjenstand som ikke har stort skadepotensial. Sperringene er opprettet for å holde folk unna til vi har fått undersøkt stedet, skriver de.

Klokka 22.50 melder de følgende:

- Vi har kontroll på stedet, og avventer nå til vi har foretatt nødvendige undersøkelser. Vi har kontroll på en person med status som mistenkt.

Operasjonsleder Marita Aune utdyper:

- Vi har funnet en anretning vi mistenker er satt ned for å kunne gå av, altså det vi omtaler som en bombeliknende gjenstand. Det kan dog virke som om dette er en gjenstand som ikke har stort skadepotensial, sier Aune til Dagbladet.


SPERRINGER: Politiet har sperret av et stort område på Grønland. Foto: Lise Rafaelsen / Dagbladet
Vis mer

Venter på bombegruppa

Hun kan ikke forklare hvorfor politiet tror det, og sier de nå venter på at eksperter fra politiets bombegruppe skal undersøke gjenstanden.

I mellomtida er et større område sperret av, og folk holdes unna inntil politiet får avklart situasjonen.

- Vi venter på bombegruppa skal foreta undersøkelser, da det er de som besitter den kompetansen, sier operasjonslederen.

Saken ble kjent for politiet da en patrulje påtraff en person som nå har status som mistenkt i saken.

- Vi har kontroll på personen, som foreløpig har status som mistenkt. Han vil bli avhørt, og vi vil komme tilbake med mer informasjon etter det, sier Aune.

Dagbladet kommer med mer.

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Kort eller kontant? Dette bør du vite før du reiser

(Dagbladet): Du står på flyplassen i Norge og lurer: Skal jeg ta ut penger her, eller vente til jeg kommer fram til reisemålet i utlandet?

Først av alt skal du være klar over at verken å ta ut penger eller å bruke kort er gratis. Men du kan fort spare noen hundrelapper ved å ta smarte valg.

- Det er lurt å kombinere kort og kontanter på reisen, sier filialsjef Kim Olav Svines i Forex bank.

Og ta med deg mer enn ett kort og hold disse kortene atskilt, slik at du har et i reserve dersom det ene kortet blir borte, ødelagt eller ikke virker når du er på reisen.

Legg pengene trygt

I Norge kan man leve ganske godt uten å ha kontanter i lommeboka. Slik er det ikke alltid i utlandet – selv på populære reisemål der man skulle tro at kortbruk var utbredt.

- Om du tar ut kontanter så er det det en god idé å ha det meste av disse liggende i safen på hotellet, og ikke å gå rundt med lommene full av penger. Det er ikke smart å ser ut som en vandrende minibank, sier Kim Olav Svines.

Ikke ta med deg mer penger enn det du trenger til den aktuelle dagen. Og det er tryggere å ta ut små beløp flere ganger, enn ett stort beløp, selv om det betyr litt flere uttaksgebyr.

Ta ut penger i Norge

Bankene i Norge tjener penger på gebyr og/eller å gi deg en valutakurs som er dårligere enn kursen på bestemmelsesstedet. Lurer du på hva som er gjeldende valutakurs så kan du ta en kikk på denne valutakalkulatoren. Men husk at kursen er ulik fra bank til bank.

Kredittkort eller debetkort

Tar du ut penger med debetkort, og pengene trekkes rett fra kontoen din, så er det ofte ikke gebyr.
Tar du ut fra kredittkort så må du betale renter fra uttaksdatoen. Dette gjelder også ved uttak i utlandet.

Nettstedet Smartepenger har laget denne undersøkelsen som viser at det oftest er billigere å ta ut penger med debetkort enn med kredittkort i utlandet.

Det er heller ingen sikkerhetsmessige årsaker til å bruke kredittkort ved minibankuttak.

Ta ut penger i utlandet


KOSTBARE UTTAK: Ikke velg «turistminibankene» hvis du kan velge noe annet. Spør gjerne på hotellet etter gode tips til hvor du finner billigere minibanker. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector 
Vis mer

Tar du ut penger i en minibank i utlandet så må du som regel en avgift til minibankeieren. Denne er enten fra 0,5 til 2 prosent av beløpet – eller et fast beløp (vanligvis ca 10-20 kroner).

Noen kredittkortutsteder, som Norwegian Bank, reklamerer med gebyrfrie uttak i utlandet. Men husk at du betaler rente fra uttaksdatoen, og du kan fortsatt måtte betale gebyr til minibankeieren.

Mer vanlig enn gebyr for selve uttaket, er et valutapåslag, som vanligvis er 1,75 prosent av uttaksbeløpet. Det betyr i dag 16 kroner hvis du tar ut 100 Euro.

Med kort i butikken

Dersom du betaler med kort i butikker eller på restaurant i utlandet så er det vanlig med et ekstra påslag på regningen. Dette varierer fra 1-2 prosent. Noen butikker lar deg ikke betale med kort dersom du handler småbeløp.

Og selv i en storby som Amsterdam må du være forberedt på at det ikke er mulig å betale med kort over alt. Taxier og dagligvarebutikker er slike typiske steder. Derfor bør du ha med deg kontanter.

Husk småsedler

Det er smart å ha små sedler, slik at du kan gi litt tips når kofferten din bæres opp til rommet, du skal kjøpe bussbilletter eller trenger en flaske vann.

Da er nemlig en 50-euroseddel ganske lite anvendelig.

Dersom du tar ut penger i en minibank i Norge, og kun får store sedler, kan du vanligvis veksle disse til mindre valuta ved ankomsten til landet du besøker.

Bankfilialer på større flyplasser eller jernbanestasjoner i Norge har bedre valutautvalg enn hos banker i mindre byer.

Men husk at jo mindre «vanlig» valutaen er i Norge, jo dårligere kurs må du regne med, sett med norske øyne.


LOKALE OPPLEVELSER: Ha alltid litt kontanter tilgjengelig når du besøker de lokale markedene. Ikke dra opp en rull med sedler når du skal betale. Da kan du være et lett offer for lommetyvene. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
Vis mer

For sikkerhets skyld

Før du reiser skal du noterer deg telefonnummeret til kundeservice og sperretjenesten i banken du har.
Og lagre dette på mobiltelefonen din, eller skriv det ned et sted som er adskilt fra selve lommeboka eller veska di.
Har du mobilbank kan du via mobilbanken sperre kortene dine i det aktuelle landet. Husk å oppheve eventuell regionsperre på kortet før du reiser ut.

Ved hjemkomsten

Når du reiser hjem til Norge er det mange som bruker taxfreebutikken til å bruke opp siste rest av lokal valuta. Dersom det er sannsynlig at du kommer til å trenge denne valutaen ved en senere reise så er det smartere å ta vare på småsedler til neste ferietur.

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Dramatikk på Geologisk museum. Interiør fratas fredning: – Kan ikke være riktig

(Dagbladet): Denne uken opphevet Klima- og miljødepartementet fredningen av interiøret i andre og tredje etasje ved Geologisk Museum i Oslo, fordi Riksantikvaren hadde gjort en saksbehandlingsfeil. Museet beskrives som et av de best bevarte eldre museene i landet, og Fortidsminneforeningen mener det er en skandale at det sjeldne interiøret ikke lenger er vernet.

Nå sier Johan Aulstad, professor ved juridisk fakultet og leder av forskningsgruppen for forvaltningsrett ved Universitetet i Tromsø, at vedtaket til departementet ikke kan være riktig.

- For meg ser det ut som departementet begrunner sin avgjørelse om å oppheve fredningen, med at Riksantikvaren hadde inngått en forhåndsavtale hvor de forpliktet seg til ikke å frede inventaret. Departementet ser videre ut til å mene at denne avtalen innskrenket Riksantikvarens kompetanse, slik at Riksantikvaren ikke lenger hadde adgang til å frede inventaret. Jeg mener dette ikke er riktig, fordi Høyesterett har stilt seg avvisende til å godta avtaler om fremtidig myndighetsutøvelse, sier Aulstad.

Gjorde forhåndsavtale

Det er Naturhistorisk museum, som ligger under Universitetet i Oslo, som eier Geologisk museum. Før museet ble fredet i 2014, inngikk Riksantikvaren og Naturhistorisk museum en avtale seg imellom, om at de kunne ta ut deler av interiøret fra Geologisk museum og lagre det et annet sted.

Aulstad forklarer at dette kan betegnes som en avtale om «fremtidig myndighetsutøvelse». Han legger til at det ikke finnes en eneste Høyesterettsavgjørelse hvor retten har lagt til grunn at en avtale om fremtidig myndighetsutøvelse innskrenker vedtakskompetansen til forvaltningsorganet som inngikk avtalen.

- Jeg mener departementet sliter litt med selve begrunnelsen for at fredningsvedtaket er ugyldig, sier han.

Riksantikvaren har forklart at de var rådgiver for Naturhistorisk Museum fra 2011, mens museet planla en modernisering av Geologisk museum. De forklarer at avtalen ble gjort i forbindelse med denne planleggingsprosessen.

Forstår ikke konklusjonen

Grunnen til at Klima- og miljødepartementet kom frem til at fredningen av interiøret var ugyldig, var at de mente Riksantikvaren hadde brukt forvaltningsmyndigheten sin til å diskutere løsninger for museet, når de gjorde en avtale før fredningsvedtaket ble fattet.

Siden vedtaket om fredningen ikke gjenspeiler den avtalen Riksantikvaren og museet var blitt enige om, konkluderte departementet med at denne delen av fredningsvedtaket var ugyldig.

Dette er en konklusjon Aulstad ikke forstår hvordan de har kommet frem til.

- Hvis forvaltningen, i dette tilfellet Riksantikvaren, har formulert vedtaket feil, er det synd for forvaltningen. Da må de enten omgjøre vedtaket, eller treffe en dispensasjon, sier Aulstad.

- Departementet sier at vedtaket er ugyldig på grunn av en intern avtale, men en intern avtale kan neppe anses som en ugyldighetsgrunn, legger han til.

Riksantikvaren ga dispensasjon fra fredningen for det interiøret som de tidligere hadde avtalt at Naturhistorisk museum kunne ta ut av bygget, og lagre et annet sted. Riksantikvaren har bekreftet overfor Dagbladet at de aldri mottok noen formell søknad om dispensasjon, selv om det er krav om dette for å kunne gjøre endringer på fredede bygg. De sier at dette henger sammen med at fredningsvedtaket kom midt i en moderniseringsprosess, hvor Riksantikvaren var rådgiver.


FREDET: Geologisk Museum, som nå kalles «Brøggers hus», ble bygget mellom 1911 og 1917. Interiøret er bevart slik det da var bygget var nytt. FOTO: Naturhistorisk museum
Vis mer

- Vesentlige betenkeligheter

Det er eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo som håndterer prosessen på vegne av Naturhistorisk Museum.

- Hvorfor ble det ikke sendt en formell søknad?

- Det har vært en rekke møter med Riksantikvaren og så oppsummerer de med at vi får den dispensasjonen. Det har ikke vært en eksplisitt søknad, såvidt jeg forstår det, men dette har vært en del av en større prosess, sier John Skogen, eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Professor Johan Aulstad forklarer at Høyesterett har gitt uttrykk for at det knytter seg vesentlige betenkeligheter ved å godta avtaler om fremtidig myndighetsutøvelse, som den avtalen Riksantikvaren inngikk med Naturhistorisk museum.

- Å gjøre en slik forhåndsavtale er ikke kurant. En av grunnene til at Høyesterett har stilt seg avvisende til å godta avtaler hvor forvaltningen gir løfter om å treffe et bestemt vedtak i fremtiden, er at forholdene kan endre seg fra det tidspunkt avtalen ble inngått, og til tidspunktet hvor det bindende vedtaket fattes, sier Aulstad.

Skjult for utenforstående

Han mener også det er betenkelig å inngå slike forhåndsavtaler, fordi utenforstående ikke får mulighet til å delta i prosessen, og for eksempel klage på vedtaket.

- I denne saken behandler departementet denne avtalen som om det var et endelig bindende vedtak som innskrenker Riksantikvarens kompetanse. Det ble imidlertid ikke gitt noen begrunnelse for avtalen i samsvar med reglene i forvaltningsloven, og Fortidsminneforeningen fikk ikke mulighet til å påklage avtalen i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Denne fremgangsmåten setter med andre ord Fortidsminneforeningen helt på sidelinjen, sier Aulstad.

Klima- og miljødepartementet ønsker ikke å kommentere saken.

Ifølge Apollon, Universitetet i Oslos populærvitenskaplige forskningsmagasin, regnes bygningen som et av de aller best bevarte eldre museene i Norge.

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Lekker Agatha Christie-nyinnspilling

1923. En ensom og smått løssluppen sosietetsdame (Kim Cattrall) blir funnet drept i herskapsboligen sin. Mistanken rettes umiddelbart mot Leonard Vole, en ung krigsveteran fra underklassen, som har underholdt henne de siste månedene.

Bedre blir det ikke av at hun har testamentert hele formuen sin til ham. Den forsofne advokaten John Mayhew (Toby Jones) tar saken, overbevist om hans uskyld. Leonards kjæreste Romaine (Andrea Riseborough), som ikke er overbegeistret over hans eskapader med en annen kvinne, er den eneste som kan gi ham alibi. Men vil hun vitne for forsvaret, eller for aktoratet?

BBC har gått tilbake til Agatha Christies originalnovelle (og ikke basert seg på teaterstykket, slik Billy Wilders klassiske versjon fra 1957 gjorde) i denne lekre nyinnspillingen av en av krimdronningens dystrere mysterier.

Dette er velregissert-, -spilt og -produsert, og det foredles rik tematikk ut av historien.

Kvinnehat, klassehat, krigstraumer og skadeskutt kjærlighet innhyller dramaet like tett som londontåken.

Beskrivelse

Krim i to deler.

Premieredato

Fredag 14. april kl 21.40.

Kanal

TV2

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Kvinnelige hunde­eiere i bikkje­slags­mål – med hverandre

(Dagbladet): Ikke så rent sjelden opplever hundeeiere på tur at deres firbeinte venner barker sammen.

Mer uvanlig er det at hundeierne ryker i tottene på hverandre, mens hundene oppfører seg.

Det skjedde da to middelaldrende kvinner møttes på en tursti i Askim lørdag ettermiddag.

Sammenstøtet ender trolig med at den ene kvinnen anmelder den andre for kroppskrenkelse og brudd på hundeloven:

Ringte til politiet

- Hun virket veldig forfjamset over det hele, sier operasjonsleder Gisle Sveen i politiet i Follo, som sier de har rådet kvinnen til å anmelde.

Politiet ble oppringt av den fornærmede kvinnen, og fikk historien servert lørdag kveld.

Hun skal ha vært ute på tur med sine to små pudler og en venninnes kleinspitz, da en annen kvinne med en stor hund i 35/40-kilos-segmente krysset deres vei.

Takket nei

Den fornærmede kvinnen, som er i femtiårene, hadde dårlig erfaring med store hunder, og takket nei da kvinnen med den store hunden spurte om den ikke kunne få hilse på de små.

Avslaget falt ikke i god jord hos den andre hundeeieren, som da skal ha prøvd å tvinge fram en hilsning mellom hundene mot den andre kvinnens ønske.

- Da kvinnen med de små hundene grep tak i båndet til den store hunden for å dra den vekk, skal hun ha blitt angrepet. Den ene kvinnen skal ha tatt i håret til den andre, lagt henne i bakken, og sparket henne mens hun lå nede. Kvinnen med de små hundene prøvde å sparke tilbake, men oppgir at hun ikke fikk det til, sier operasjonsleder Gisle Sveen i politiet i Follo.

Vil anmelde

Dagbladet har vært i kontakt med den fornærmede kvinnen, som ikke vet hvem hennes påståtte angriper var.

Hun er oppgitt over det som har skjedd, og oppgir at hun kommer til å anmelde hendelsen mandag.

- Den store hunden var ikke sint, men jeg ønsket ikke å hilse. Da prøvde den andre hundeieren å tvinge fram en hilsing, og det mener jeg ble feil. Det å da skulle bli angrepet på den måten, henger ikke på greip, sier hundeieren.

Hun sier hun ble helt overrumplet over angrepet, men at hun ikke ble alvorlig skadet.

- Mens jeg ligger nede, sier hun at hundeeiere som meg gjør store hunder aggressive fordi de ikke får hilse på små hunder, men det er da opp til meg hvem jeg lar hundene mine hilse på, sier hun.

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Lastebilen passerte rett bak El Hachem. Så filmet han de blodige scenene i dødsgata

STOCKHOLM (Dagbladet): – Jeg skulle levere pizza rett over gata. Da jeg var på vei tilbake, kom lastebilen rett bak meg. Det var snakk om sekunder. Det var sinnssykt, sier El Hachem Bamhamed til Dagbladet, som søkte tilflukt i pizzarestauranten som ligger i Drottninggatan.

Alarmen gikk klokka 14.53 fredag ettermiddag. En lastebil ble observert i høy fart nedover den travle Drottninggatan i sentrale Stockholm. Foran løp mennesker for livet.

Etter at lastebilen hadde dundret forbi, løp folk inn i pizzarestauranten hvor Bamhamed jobber.

- Det er en katastrofe, forferdelig, sier Bahamed i dag, som har vanskelig for å snakke om det han i går var vitne til.

Filmet kaoset

I alt fire personer ble drept og ytterligere 15 ble skadet i angrepet. Åtte av dem var alvorlig skadet lørdag morgen, deriblant et barn.


TILBAKE PÅ JOBB: Etter den veldig spesielle dagen i går, er El Hachem Bamhamed tilbake på jobb i dag. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Vis mer

Bahamed selv gikk ut i gaten, hvor det i ettermiddagstimene i går herjet kaos. Folk skrek, sirener ulet og etter få minutter var ambulansepersonell på plass og helikoptre var i luften. Bahameds video viser de dramatiske scenene (se over).

Bamhamed filmet mens ambulanseperosnell ga livreddende hjelp til en kvinne, som flere vitner Dagbladet har snakket med antar at var gjerningsmannens første offer.


KJØRTE INN HER: Lastebilen kjørte inn i Åhlens City.  Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Vis mer

Fericlun Baresso, som også jobber på pizzarestauranten, sier at han egentlig ikke hadde lyst til å dra på jobb i dag.

- Men man også tenke framover, livet må gå videre, sier Baresso til Dagbladet.

Han satt i vinduet og så at lastebilen dundret rett forbi.

- Folk skrek og kom løpende inn her i restauranten. Jeg tenkte med en gang at det måtte være et attentat, sier han.

Vasket blod

I dag sitter turister og pressefolk og spiser i restauranten. De ansatte må gi mange intervjuer mens de løper med pizza til bordene.

Live-published photos and videos via Shootitlive

Like utenfor kommer folk gående forbi med store blomsterbuketter.

Store mengder blod ligger i formiddag smørt utover gata. Intetanende turister spaserer rett over med trillekoffertene sine.

- Jeg har fått beskjed av sjefen om å vaske opp blodet her. Det er helt forferdelig. Det er helt utrolig at noe sånt kan skje her. Det hører ikke akkurat til hverdagen å måtte vaske bort blod. Man blir veldig berørt, sier Sven Eric Franson til Dagbladet.

20 timer før, filmet Bahamed de dramtiske scenene som utspilte seg i gata.


ÅSTED: Her ble det utført førstehjelp på en kvinen i går. Vitner så også en knust barnevogn. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Vis mer

Lastebilen som ble brukt i angrepet ble kapret noen kvartaler fra der dødsferden endte, ved Åhlens city.

Knust barnevogn

Stefan Ekerhov bor like overfor kapringsstedet. I dag gikk han og avga sin forklaring til politiet.

Da han i går kom ut i gata minutter etter at lastebilen hadde dundret gjennom Drottninggatan, lå det en livløs kvinne der hvor Franson i dag vasket blod. Blodet lå også innover i oppgangen i bygården.


VASKER BLOD: Sven Eric Franson vasket i dag blod i oppgangen til bygget han drifter.
Vis mer

- Det var helt kaos i gata, hvor det lå 3-4 mennesker. Kvinnen, som må ha vært det først offeret, ble det forsøkt å gi livreddende hjelp, sier Ekerhov.

I dag ligger det plast, et teppe og en palle for å dekke over stedet hvor kvinnen ble truffet.

- Jeg så også en sønderknust barnevogn. Jeg vet ikke om det var kvinnens barn, men å se en knust barnevogn er et forferdelig syn, sier han.

Én pågrepet

I går kveld pågrep svensk politi en 39 år gammel mann i Märsta noen mil utenfor Stockholm, mistenkt for å ha stått bak angrepet. 39-åringen er en usbekisk statsborger og firebarnsfar.

Ifølge politiet tiltrakk mannen seg oppmerksomhet i en butikk i Märsta fordi han oppførte seg merkelig.

Han ble pågrepet noen kilometer unna, langs en landevei i Märsta og skal ha hatt lettere skader.


VITNE: Stefan Ekerhov tok bilder av de forferdelige scenene som utspilte seg i gata som ligger midt i Stockholm sentrum. Foto: Christian Roth Christiansen / Dagbladet
Vis mer

Sikret spor

En person Dagbladet snakket med i går var vitne til etterdønningene av den storstilte politiaksjonen i Märsta hvor blant andre Sveriges nasjonale innsatsstyrke medvirket.

- Jeg kom hit rett etter at han ble pågrepet, sier vitnet, og peker på noen hjulspor i grøfta.

Det er hjulsporene etter politibilen som kjørte den pågrepne mannen raskt fra stedet. Videre forteller vitnet at det var minst ti politibiler tilstede og flere hundepatruljer.

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Kong Carl Gustaf i rørende tale: – Alle vi som vil hjelpe, er mange flere enn dem som vil oss vondt

(Dagbladet): Kong Carl Gustaf (70) holdt i ettermiddag en tale til folket etter angrepet som rystet Stockholm i går.

- Kjære svensker, alle i Sverige. I går, da jeg var i Brasil, fikk jeg beskjed om den grusomme hendelsen i Stockholm, og det var naturlig for meg å reise direkte tilbake til Sverige. Jeg har blitt informert om politiets arbeid etter gårsdagens angrep. Først og fremst vil jeg si at mine og kongefamiliens tanker går til ofrene, sa han og fortsatte:

- Vi tenker også på deres familier og venner, vi føler med dem i deres sorg. Vi er alle forferdet av det som har skjedd. Det er samtidig fint å se den omtanken menneskene viser hverandre, der vi ser kraften i samholdet. Alle vi som vil hjelpe, er mange flere enn dem som vil oss vondt, og det gir meg trøst. Vi har klart dette tidligere, og det skal vi nå også. Sverige er, har lenge vært og skal fortsette å være et trygt og fredelig land.

Kong Carl Gustaf og dronning Silvia uttalte i en uttalelse på kungahuset.se, at kongeparet avbrøt deres reise til Brasil grunnet angrepet.

Fire drepte

Fire mennesker ble drept da en mann kjørte en lastebil ned Drottninggatan i Stockholm sentrum fredag.

I tillegg er 15 mennesker skadd i angrepet, ni av disse alvorlig. To av de skadde er barna, og ett av barna betegnes som alvorlig skadd.

Behandling foregår nå på tre sykehus i Stockholm.

Ifølge SVT pågår det en kamp om å redde liv i enkelte tilfeller.

Lørdag morgen samlet det seg mennesker i sentrale Stockholm, som ønsket å hedre ofrene etter angrepet.

Tok til tårene

Kronprinsesse Victoria og prins Daniel viste også sin støtte til til ofrene, på stedet der det forferdelige angrepet fant sted.

Kronprinsessen var tydelig berørt av hendelsen og ble observert med tårer i øynene. Hun la også ned blomster utenfor den gjeldende butikken.

- Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og et fellesskap. Vi skal komme oss styrket ut av dette, på en eller annen måte, sa Victoria til svenske Aftonbladet.

På spørsmål fra avisen om hvordan det svenske samfunnet skal gå videre etter angrepet, svarte kronprinsessen «sammen». Hun beskrev det som har skjedd som «en enorm sorg og tomhet».

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Her får Carsten sitt siste ønske oppfylt

(Dagbladet): Før helga ble Carsten Flemming Hansen innlagt på Aarhus universitetssykehus. En utposing på hovedpulsåren i buken hadde sprukket, og Hansen var for syk til å opereres.

Det var et spørsmål om få timer eller dager før han ville dø av indre blødninger, skriver sykehuset på sin Facebook-side.

Hansens siste ønske var å få tatt seg en røyk og et glass hvitvin, mens livet ebbet ut. I utgangspunktet er det røykeforbud på sykehuset.

- Men sykepleierne og familien var enig om at i dette tilfellet var Carsten Hansen viktigere enn behandling, forebygging og røykeregler.

Dermed ble Hansen trillet ut på en veranda, der han sammen med familien fikk ta seg en røyk og et kaldt glass hvitvin, mens han så på den vakre solnedgangen over byen.

- En verdig død på sykehuset, skriver Aarhus universitetssykehus på sin Facebook-side.

I går sovnet Carsten Flemming Hansen stille inn.

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Mann pågrepet etter brann i blokk i Oslo

(Dagbladet): Lørdag ettermiddag rykket brannvesenet ut til brann i ei blokk på Slemdal i Oslo.

En leilighet i andre etasje sto da i full fyr, og brannvesenet jobbet med å forhindre spredning til resten av bygget.


SKADET: Den aktuelle leiligheten brannen startet i, er etter alt å dømme kraftig skadet. Foto: Ralf Lofstad / Dagbladet
Vis mer

Da brannvesen og politi kom til stedet, sto flammene ut av vinduet i leiligheten der brannen startet. En knapp time seinere var den slokket.

Politiet mistenker at den ble påtent av en mannlig beboer i bygget, som huser en psykiatrisk institusjon.

- Brannstifteren er pågrepet, og kjørt i arresten, sier innsatslederleder Svein Arild Jørundland i politiet til Dagbladet.

Én person ble lettere skadet i brannen, mens flere andre klarte å evakuere seg selv.

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments

Finsk avis: Sami Jauhojärvi legger opp

Jauhojärvis siste renn blir dermed søndagens 50 kilometer i det finske mesterskapet i langrenn.

Under sesongen har det blitt spekulert om Jauhojärvis framtidsplaner.

Ifølge Ilta-Sanomat kommer 35-åringen til å ha en fest med venner og samarbeidspartnere etter søndagens FM-løp i hjembygda Övertorneå.

Jauhojärvi vant OL-gull sammen med Iivo Niskanen på lagsprinten i Sotsji i 2014. Han har også tre VM-bronse (lagsprint og stafett) å se tilbake på.

(NTB)

Saturday, April 8th, 2017 Bil No Comments
 

Recent Comments