Archive for March 29th, 2015

I årevis har livet på innsiden av murene i USAs sikreste fengsel vært et mysterium. Nå avsløres grusomhetene


(Dagbladet): Fengelssystemet i USAs brudd på lover og regler, for ikke å snakke om menneskerettigheter, har lenge vært fullstendig skjermet for offentligheten.

Men i en lang kjede av tilfeldigheter, dokumentert i en artikkel av New York Times, står nå det føderale fengelsbyrået overfor et søksmål som kan komme til å endre måten fanger med psykiske lidelser soner på for alltid.

Saken har vært omtalt tidligere, blant annet av The Guardian i 2012, men aldri i slike detaljer.

Det hele begynte med Rodney Jones.

ADX

Han har vært inn og ut av fengsler hele sitt voksne liv, og hadde store problemer med å tilpasse seg et liv på utsiden av murene. En gang kjøpte han en pose «crack» og ringte politiet for å angi seg selv, bare fordi han ville tilbake til det miljøet han så på som trygt.

Men nå har han holdt seg ute i tre år. Hovedsakelig fordi han har bestemt seg for at han aldri vil tilbake dit hvor han sonet de siste åtte årene av sin siste dom.

Høysikkerhetsfengselet ADX i Florence, Colorado, som av en tidligere fangevokter ved navn Robert Hood ble beskrevet på følgende måte.

- Dette stedet er ikke laget for rehabilitering. Det er ikke laget for mennesker. Det er en klinisk ren utgave av helvete.

Kjente fanger

ADX er det fengselet i USA som har høyest sikkerhet. Det ble designet for å være umulig å rømme fra, et slags Alcatraz i Rocky Mountains, et sted hvor de aller verste sitter bak lås og slå.

Norman Carlson, en tidligere føderal fengselssjef beskrev klientellet der som «en veldig liten del av fangepopulasjonen som ikke viser noen form for respekt for menneskelig liv».

Blant fangene som har permanent adresse her er Theodore John «Unabomber» Kaczynski, Eric Randolph, Zacarias Moussaoui, Terry Nichols, Vincent Basciano, Charles Harrelson, Michael Swango, Larry Hoover og Robert Hanssen.

Også Thomas Silverstein sitter her. Mannen som i 1983 tok livet av fengselsbetjent Merle Clutts og med det fikk det føderale fengselsbyrået til å innføre Supermax-fengselet i Colorado.

I tillegg kan også fanger som har store adferdsproblemer bli sendt hit, og det var det som skjedde med Jones etter at han havnet i slåsskamp med andre fanger tre ganger iløpet av ett år i 2003.

Snøballen ruller

Jones endte opp på samme celleblokk som Kaczynski, og satt i isolasjon 23 timer hver eneste dag. Medisinen han pleide å få for sin bipolare lidelse var det også slutt på da fengselspsykiateren enkelt og greit sa «… vi deler ikke ut feel-good dop her». Da ensomheten ble for mye for ham, noe som resulterte i selvskading, var vaktene raskt på pletten og surret ham fast i brisken.

En dag i luftegården så Jones et kjent fjes. En venn fra Washington hvor han vokste opp, men Jones skjønte ikke hva han gjorde her. Mannen, Michael Bacote, hadde en IQ på 61 og det var kjent at han led av akutt paranoia.

Jones tok grep og sendte en e-post til en pro bono-gruppe som verner om fangers rettigheter på vegne av vennen, og gruppa «D.C. Prisoners? Project» svarte. Deborah Golden, som leder gruppa, beit seg merke i e-posten fra Jones, og satte Colorado-avdokaten Ed Aro på saken. Det tok ikke lang tid før Aro skjønte hvor stort problemet var.

- ADX er det fengselet i hele landet som er tettest overvåket og evaluert. Med tanke på hvor stort problemet er så fatter jeg ikke hva myndighetene har drevet med. Hvordan de ikke kan ha fått med seg problemet, sier han.

Grusomme historier

Sammen med psykiateren Doris Gundersen begynte Aro å evaluere fangene i ADX, og etter å ha snakket med og evaluert 45 fanger konklulderte de med at hele 70 prosent hadde alvorlige psykiske lidelser.

De snakket med fanger som svelget barberblader, fanger som ble lenket fast i flere uker i strekk og fanger som spiste sine egne eksrementer. De snakket med én fange, Marcellus Washington, som ble fratatt sine TV- og radio-privilegier som straff etter at han forsøkte å ta livet sitt.

De snakket med en Herbert Perkins som forsøkte å ta sitt eget liv ved å kutte over halspulsåren sin. Etter at han ble hastet til fengselssykehuset og reddet, ble han returnet til cellen sin med en mopp, en bøtte og en ordre om å vaske opp sitt eget blod.

Men det var ingen av disse som skulle bli ansiktet utad for Aros søksmål. Det skulle bli Jack Powers.

Tragedie

Historien til Powers er like voldsom som den er trist. Han ble først satt bak lås og slå etter å ha ranet en rekke banker på 1980-tallet, men tilfeldighetene ville ha det til at han skulle ende i ADX.

Under soningen i et fengsel i Atlanta ble en bekjent av ham drept av medlemmer av en arisk gjeng. Powers vitnet mot tre av drapsmennene mot løfte om forkortet straff, men denne kom aldri. Til slutt tok han saken i egne hender og rømte fra fengselet, men ble naturlig nok fanget igjen kort tid senere.

Med tanke på at han nå ble sett på som en fluktrisiko ble han flyttet til ADX – det samme fengselet hvor de tre morderne han hadde vitnet mot satt.

Powers hadde allerede etter drapet på kameraten begynt å utvikle symptomer på post-traumatisk stress, men disse ble nå mye verre. Han kuttet av seg begge øreflippene, tygde av seg en finger, kuttet gjennom akillessenen sin, svelget en tannbørste han så forsøkte å operere ut igjen, dyttet stifter i ansiktet og panna si og skar ut sin egen testikkel.

Tross alt dette tilsa fengselvesenets evalueringer at det ikke var noe behov for behandling eller medisinering.

Vondt verre

Enda verre ble det i 2007 da en Jose Vega ble plassert på cellen under Powers. De to fant raskt tonen og kommuniserte gjennom rørene i vasken. De snakket om alt fra fengselet til livet utenfor murene og familiene sine.

Men som Powers, var heller ikke Vega populær blant vaktene, og sakte men sikker brøt de ham sammen helt til han 1. mai 2010 ble funnet hengende fra nakken på cella si. Han hadde tatt livet sitt ved hjelp av lakenet.

Etter dette mistet Powers det fullstendig. Han begynte å dekorere kroppen sin med hjemmelagde tatoveringer ved hjelp av et barberblad og karbonstøv og var knapt til å kjenne igjen (se bilde).

Bedring

Rettsforhandlingene startet høsten 2011, og to år senere, høsten 2013, avviste dommer Richard Matsch anmodningen fra fengselsvesenet om å henlegge saken. Overraskende nok, for Aro og Golden, ymtet de statlig ansatte advokatene frampå om de ikke kunne komme fram til et forlik.

Det siste året har partene forhandlet. Ennå har de ikke kommet til enighet om hva et eventuelt forlik skal inneholde, men fengselsvesenet har parallellt begynt å innføre en del av tiltakene Aro og Golden ønsket seg. Nye prøveprogrammer for fanger med mentale lidelser ble startet, flere psykologer ble ansatt og nye rutiner for diagnostisering ble innført.

Powers, som først sleit med å tilpasse seg mer åpne soningsforhold, virker å være på bedringens vei. Han er fortsatt på samme område som ADX, men i et eget program for de med mentale lidelser.

Golden og Aro er optimistiske hva et forlik angår, men tør ikke love noen ting. Det hele kan fortsatt ende i retten.

Det amerikanske fengselsvesenet har gjentatte ganger sagt nei til å kommentere saken, og vist til at rettsforhandlingene fortsatt pågår.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

Nytt lovforslag i USA: Vil at homofile skal «avlives med skudd i hodet eller med andre beleilige metoder»


(Dagbladet): Advokaten Matt McLaughlin, hvis praksis holder til i California, har benyttet seg av et smutthull i den eksisterende lovgivningen og kommet med et lovforslag som har sendt sjokkbølger og satt sinnene i kok over hele verden.

Han vil gjøre det lovlig å myrde delstatens homofile og lesbiske befolkning.

Kontroversielt

Lovforslaget, som han har kalt «the Sodomite Suppression Act», vil etter alle solemerker nå underskriftstadiet uten at statens generaladvokat kan «ta livet av» lovforslaget.

I California er det nemlig slik at hvem som helst kan fremme et forslag såfremt de betaler en avgift på 200 dollar (1600 norske kroner).

McLaughlin omtaler i lovforslaget homofili som «en voldsom ondskap som Den Allmektige Gud pålegger oss å undertrykke» og ber om at alle homofile og lesbiske skal «avlives med skudd i hodet, eller med andre beleilige metoder». Det skriver den britiske avisa Independent.

Dette er ikke første gang McLaughlin havner i medienes søkelys etter kontroversielle forslag. Han har tidligere forsøkt å få bibelen til å være en del av grunnskole-pensum i staten.

Kjemper mot fordommer

Heldigvis er sjansene for at lovforslaget går igjennom ekstremt små. For det første må han samle 336 000 underskrifter for at det i det hele tatt skal bli vurdert, og når alt kommer til alt bryter det 100 prosent med lovene som allerede er gjeldende.

Man skal tross alt ikke ta livet av andre.

Likevel, signaleffekten slikt sender er vel så uheldig. Og selv om McLaughlins lovforslag aldri kommer til å bli implementert er det andre (mer moderate) forslag som også er diskriminerende.

LGBT Caucus, en politisk gruppering bestående av ulike folkevalgte som fremmer homofile og lesbiskes rettigheter, sier at de kommer til å ta til ordet mot lovforslaget. Uansett hvor virkelighetsfjernt det måtte være.

- Vi har brukt mesteparten av våre personlige og profesjonelle liv på å kjempe mot fordommer hvor de enn måtte være. Selv om vi ikke kan se for oss at dette forslaget blir lov, kan vi ikke med god samvittighet bare se på.

- Bekjemper ild med ild

Det er også slik at McLaughlin ikke selv kan straffeforfølges for lovforslag og utsagn. Han kan gjemme seg bak ytringsfriheten som står meget sterkt på den andre siden av Atlanterhavet.

Men også forkjempere for lesbiske og homofiles rettigheter har bestemt seg for å bruke ytringsfriheten sin. Charlotte Laws forteller til nettstedet slate.com at hun har fremmet et annet lovforslag kalt «the Intolerant Jackass Act».

Denne går ut på at enhver som fremmer et lovforslag i likhet med det McLaughlin har gjort, må gjennomgå sensitivitetstrening tre timer i måneden i en tolvmåneders periode, og donere 5000 dollar (40 000 kroner) til en organisasjon som kjemper for lebsiske og homofiles rettigheter.

- Jeg bekjemper ild med il. Den eneste måten å slå tilbake mot lovforslaget hans er å vise at folk flest i California ikke er enige i noe så hatefullt, sier hun.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

Luftfartsekspert: Er vi egentlig så trygge som vi har likt å tro?

NEST ETTER TOG er flyet det sikreste transportmiddelet vi har. Samtidig er flyet også det mest sårbare med de suverent minste sikkerhetsmarginene. Det er lett å forstå. Når man sitter i et smalt metall- eller komposittrør 10 000 meter over bakken og beveger seg med opp mot 250 meter per sekund blir forskjellen på liv og død veldig liten. Det er denne forskjellen alt flysikkerhetsarbeid  – også kalt flytryggingsarbeid – dreier seg om.

Og nå har vi i verdens tryggeste region for sivil luftfart, Europa, blitt rammet av en katastrofe ingen trodde var mulig. Aller minst med bunnsolide Lufthansa, som har en pilotutvelgelse og pilotskole som regnes som ledende globalt. Når katastrofen kan ramme et slikt selskap, så er spørsmålet om vi egentlig er så trygge som vi har likt å tro.

INITIATIVET FRA norske samferdselspolitikere og Samferdselsdepartementet om å gjennomgå flysikkerhetsarbeidet er derfor meget prisverdig. Men dette må ikke begrenses til spørsmålet om psykologisk helsesjekk av piloter, enn si krav om to personer i cockpit.
Vi lever i en tid med en voldsom vekst i flytrafikken verden over, fra over 3 milliarder i fjor til fordobling i løpet av de neste 10-15 årene. Flyfabrikantene regner med 35 000 nye store passasjerfly frem mot 2030. Det sier sitt om behovet for blant annet nye piloter — og da blir det store spørsmålet hvordan vi velger ut disse, utdanningens innhold, sertifisering, samt  arbeidsforholdene for piloter — men i like stor grad kabinpersonellet som har en vital funksjon for trygg luftfart. De må ikke glemmes!

Det norske samferdselsdepartementet bør derfor så raskt som mulig etter den varslede gjennomgang av flysikkerheten nasjonalt ta kontakt med våre nordiske naboer for å få i gang et felles arbeid for styrket flysikkerhet. Dette bør skje i tett samarbeid med regionens fagmyndigheter, flyselskaper og de ansattes organisasjoner. Vi bør finne frem til felles nordiske løsninger, som bør dekke de tre store utfordringene som spesielt EU arbeider med: Bedring av flysikkerheten, sikre like konkurransevilkår for flyselskapene og ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter. Dette er tre sider av samme sak.

BAKTEPPET ER globaliseringen av luftfarten. Konsekvensene har spesielt piloter og kabin-personell lenge advart sterkt mot.  I internasjonale luftfartsmiljøer har kritiske røster også vært å høre.  Nylig avgåtte leder for den amerikanske flyhavarikommisjonen, National Transportation Safety Board (NTSB), Deborah Hersman, er blant dem. I juni i fjor sa hun at i en tid der alle snakker om hvor sikkert det er å reise med fly opplever vi at både flyfabrikanter og flyselskaper hardt presset av konkurransen er fristet til redusert toleranse mot risikoen for feil og ulykker.

Det er denne tendens som i dag kanskje er den største utfordring for flysikkerheten.  Vi kan aldri komme ned til null på ulykkesstatistikkene, men siden trafikken øker sterkt, må vi rent logisk regne med et økende antall større katastrofer med mange dødsofre. I tillegg kommer tusenvis av mindre uhell – «incidents» som knapt registreres, men som er kanskje de viktigste delene i tryggingsarbeidet. Alt dette krever et styrket forebyggende arbeid.

KATASTROFEN SOM har rammet Germanwings, et lavprisselskap eid av Lufthansa, reiser en mengde spørsmål.  Noen av disse gjelder piloters helse og psykiske tilstand – og andre igjen hvordan det overhodet var mulig for en syk person å slippe gjennom nettverket av kontroller etablert av Lufthansa selv. Vi kan ta det for gitt at denne kontrollen nå vil utvides sterkt ved at Europas felles flysikkerhetsorganisasjon, European Aviation Safety Agency (EASA), får et større ansvar enn tidligere. 

En norsk og nordisk løsning på blant annet helsesjekk av flygende personell må samordnes med et europeisk regelverk, som etter hvert må dekke helheten innen flysikkerhet. Dette bør være viktig i en tid der flytrafikken fra Norge til utenlandske destinasjoner er den sentrale bærebjelken for flyselskapenes økonomi.

DET SOM nå står på spill er selve grunnlaget for næringen: Tillit til at den drives på en måte som sikrer oss brukere optimal sikkerhet.

Utrolige scener: Jeg så ryttere som badet i kanalen


(procycling.no): Det blåste kraftig fra inn fra siden, da 200 sykkelryttere forsøkte å ta seg fra Deinze til Wevelgem vest i Flandern.

Faktisk var det bare 39 ryttere som fullførte det knalltøffe rittet.

Alexander Kristoff vant spurten bak i hovedfeltet, og sikret dermed 9.-plassen:

- Det var hardt der ute i dag, sier Kristoff til procycling.no.

- Det er sikkert mange som har vært ute og syklet med jevn sidevind, men her var det kastevinder som plutselig slo inn.

Ryttere kastet av sykkelen

Gert Steegmans ble regelrett slengt ut i kanalen av et kraftig vindkast. Flere fulgte etter ham.

Martin Velits tok kragebeinet, mens en offensiv Geraint Thomas ble hevet av sykkelen i det som skulle bli det avgjørende bruddet.

- Jeg har ikke vært med på noen liknende før, egentlig. Det lå ryttere og svømte i kanalen. Underveis tenkte jeg på hva vi egentlig holdt på med.

- Trodde du at det kom til å bli nøytralisert?

- Jeg var vel inne på tanken, ja. Men heldigvis ble det litt mindre vind mot slutten av løpet, sier Kristoff.

Kristoff havnet bakpå

Og det kan Katjusja-leiren prise seg lykkelig for. Kristoff hadde en god dag på sykkelen midtveis, og virket sterk da hovedfeltet ble stykket opp av viftekjøring i sidevinden.

Han plasserte seg i fremste gruppe og var blant 30 ryttere som kom seg unna feltet.

På vei over brosteinsbelagte Kemmelberg gikk det ikke like bra.

- Jeg havnet bakpå, og holdt på å dette av der en stund, sier han oppriktig.

Paolini fikk grønt lys

Det ble tid til et lite krigsråd med roadcaptain Luca Paolini. Avtalen som ble gjort var at om andre ryttere forsøkte å kjøre seg opp til Thomas, Stijn Vandenbergh, Sep Vanmarcke, Daniel Oss og Jens Debusschere, så skulle italieneren få gå etter.

- Det endte opp med at han gikk på egenhånd, men det viste seg jo å fungere helt perfekt mot slutten, sier Kristoff med et glis.

Paolini endte nemlig opp med å vinne rittet. Kommunikasjonen mellom han og Kristoff kan være en utfordring, men det er liten til om at Stavanger-mannen unner han seieren mer enn noen annen:

- Luca fortjener det. Den er så sykt bra den jobben han har gjort for meg og for hele laget tidligere.

Nydelig timet taktisk triumf

Seieren er spesielt godt timet for Katjusja laget én uke foran Flandern rundt og to uker foran Paris-Roubaix.

Paolini er ingen smågutt, men de siste to årene har nordmannen vært den største trusselen av det to.

Med dagens triumf viste «Il Gerva» at også han er i godt nok slag til å utfordre konkurrentene i kampen om monumentseirer.

- Luca er sterk nok til å vinne Flandern rundt eller Paris-Roubaix, men det mener jeg at jeg også har bevist, lyder svaret til Kristoff.

Kan de overgå Sanremo?

Planen hans er nå å ta en hviledag før Tredagers i De Panne starter tirsdag.

Deretter skal det russiske laget legge taktikken som forhåpentligvis overgår fjorårets seier i Milano-Sanremo.

- Det er fint at vi viser at vi ikke bare kjører den samme taktikken hver gang. Nå har vi to kort å spille på. Selvfølgelig er det en fordel for oss, påpeker Kristoff.

Les flere sykkelnyheter på procycling.no!

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

Klagene flommer inn i rekordfart: – Jeg har aldri sett liknende. Det renner inn rundt hundre i timen


(Dagbladet): Tidligere i dag meldte VG at Kringkastingsrådet har mottatt rekordmange klager på fredagens «Skavlan»-intervju med den svenske politikeren Jimmie Åkesson.

I ti-tida var antallet opp i 1000 klager. Nå har det passert 2100 stykker.

- Jeg er overraska. Det renner inn rundt hundre i timen. Alle er like sinte og engasjerte. Jeg har aldri sett lignende, overhodet ikke, sier rådssekretær Erik Berg-Hansen til Dagbladet.

Organisert

Han har vært på skitur, og imens har det haglet inn flere klager. Berg-Hansen understreker at det nok kommer som følge av en kampanje i sosiale medier, der folk oppfordres til å klage.

- Vi må ikke glemme at dette nok er en organisert kampanje. Men folk trykker ikke bare på like. Dette er velformulerte og organiserte brev alle sammen.

Det er kun intervjuet med Jimmie Åkesson intervjuet som er klagd inn.

- Alle reagerer på at Skavlan har behandla Åkesson lite pent, enten fordi han har vært langvarig syk, eller fortsatt ikke er frisk. De kritiserer også at han dro fram gamle sitater fra Åkesson eller andre kolleger som var flere år gamle, sier han.

- Si unnskyld!

Ifølge de flere tusen klagerne er en ting er klinkende klar: Folket mener at Skavlan og NRK må beklage overfor Jimmie Åkesson.

- Jeg aner ikke når dette vil stoppe. Men min erfaring med slike kampanjer er at det sikkert vil minke utover kvelden, sier rådssekretæren.

Også den tidlgiere TV 2-profilen Oddvar Stenstrøm er kritisk til intervjuet. Ifølge Aftenposten mener han Skavlan oppførte seg ufint.

- Ikke fordi han stilte kritiske spørsmål. Men måten han gjorde det på, var ufin. Programlederen gikk over streken, og viste med hele seg, både gjennom kroppsspråket og reaksjonene sine, at han syntes Åkessons svar var dumme, sier Stenstrøm til avisa.

Delte reaksjoner

- Det er selvfølgelig leit at mange reagerer negativt. Da er det også grunn til å understreke at reaksjonene har vært delte, også mellom de to landene, sier kommunikasjonssjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i NRK til Dagbladet.

Ifølge henne blir politiske intervjuer alltid feil i noens øyne, enten er de for «koselige» eller for «tøffe».

- Det har ofte en sammenheng med hvor seerne selv står politisk. Det var ikke vår hensikt å overkjøre eller trakassere Åkesson, men å ta tak i det harde politiske klimaet han selv bruker som forklaring på sin utbrenthet, understreker hun.

- Kommer dere til å beklage overfor Jimmie Åkesson?

- Premissene for intervjuet var klarlagt på forhånd. Jimmie Åkesson visste at han ville få spørsmål om både sykemelding og sitt politiske engasjement, og han har heller ikke reagert i etterkant. Derfor heller ingen grunn til å beklage et intervju vi mener var balansert.

Skal drøftes

Fredagens «Skavlan»-program kommer nå til å blir drøftet på neste kringkastingsmøte 23. april. Da vil Kringkastingsrådet kalle inn programansvarlige og høre bakgrunnen for deres vurderinger i forbindelse med intervjuet.

Tidligere klagerush til Kringkastingsrådet har kommet i forbindelse med blant annet dokumentaren «Ulvene kommer» som ble sendt på NRK 1 i begynnelsen av februar. I tillegg har det vært like tendenser i forbindelse med programmet «Trekant» og NRKs dekning av Gazakrigen i fjor.

Klageantallet endte imidlertid på bare 200-300 klager.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

Kroatisk analyse: Ødegaard var bedre enn Modric på to områder


(Dagbladet): Real Madrid-duoen Martin Ødegaard og Luca Modric har møttes mange ganger på treningsfeltet, men i går møttes de for første gang i kamp.

Den teknisk begavede duoen havnet i flere tette dueller på midtbanen, og etter kampen byttet de drakter og skrøt av hverandre.

- Jeg liker å bytte drakt. Det var ikke noe mer enn det. Jeg synes Martin kanskje var Norges beste spiller. Han er en veldig talentfull gutt, sa Modric etter kampen.

- Modric viste at han er en veldig god spiller, men det visste jeg fra før, skrøt Ødegaard tilbake.

Det er ikke bare nordmenn som synes duellen er interessant. Også kroatene har fattet interesse for Norges vidunderbarn.

- Modric er mer presis

I den kroatiske nettavisen 24.sata.hr har de i dag laget en sak på duellen mellom Modric og Ødegaard.

Der har kroatene konkludert med at Modric – kanskje ikke så overraskende – er en bedre fotballspiller enn nordmannen.

- Modric er bedre og mer presis, skriver avisen.

I lørdagens EM-kvalifiseringskamp hadde nemlig den kroatiske stjernen en treffprosent på 90 i pasningsspillet, mens Ødegaard lå på 85 prosent. Modric vant dessuten ti flere dueller enn hva den norske teknikeren gjorde.

- Ødegaard farligere på motstanderens halvdel

I tillegg skapte Real Madrids midtbanestjerne to målsjanser, mens læregutt Ødegaard ikke produserte noen sjanser. Modric stod dessuten bak tre flere brudd med dertil hørende kontringer enn hva Ødegaard gjorde.

Den norske unggutten slo imidlertid Modric på to områder.

Ifølge den kroatiske analysen, var Ødegaard mer gjennombruddshissig på motstanderens halvdel og truet rommet rundt Kroatias boks mer enn lagkameraten i Madrid.

I tillegg fyrte den norske 16-åringen av flere skudd på mål enn Modric.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

Inntektene til stats­kassa stuper


Dinside Det selges flere og flere biler. 2014 var et toppår, om vi ser bort fra det glade 1986, som ser tilnærmet uslåelig ut.

Likevel stuper inntektene til statskassa.

Bransjenettstedet Bilnytt.no har sett på utviklingen av Statens inntekter fra engangsavgiften.

For første gang på veldig mange år var det gjennomsnittlige avgiftsbidraget per solgte bil i 2014 på under 100.000 kroner.

Bare det siste året har avgiften per bil falt med 8.000 kroner, og ja, noe av dette skyldes elbiler som har avgiftsfritak.

LES OGSÅ: Bilavgiftene i Statsbusjettet for 2015

En liten sprekk

Regjeringen fikk inn 2,6 milliarder kroner mindre enn budsjettert i 2014, og dette skyldes i stor grad høyere andel solgte elbiler enn beregnet, forteller nettstedet.

Men selv når elbilene holdes utenfor har kurven falt kraftig siden toppåret 2006, da avgiftsbidraget per bil var på over 142.000 kroner. I 2014 var bidraget 93.000, 35 prosent lavere.

- Det skal bli spennende å se hva Regjeringen kommer opp med i mai, etter i en periode å ha gjennomgått hele avgiftsstrukturen, forteller Per Morten Merg, ansvarlig redaktør i Bilnytt.no

For året 2015 har Regjeringen, i motsetning til for 2014, kalkulert med en kraftig nedgang i engangsavgiften, med et budsjett på 18,5 milliarder.

I tillegg jobber de med en løsning som gjør at det skal bli mulig å få refundert engangsavgift, under visse omstendigheter.

Også bidraget fra omregistreringsavgiften skal senkes med 35 prosent

- Men det er ingen som lider noen nød, kommenterer Merg, og legger til at bare økningen i bompenger tar inn nedgangen i engangsavgift, og vel så det.

LES OGSÅ: Feil forbruk betyr feil avgift

Saken ble opprinnelig publisert på Dinside Les her.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

- Jeg vet ikke om et eneste barn som takker foreldrene for alle bleiene de skiftet

«Sex og singelliv»-stjerna Kim Catrall om hvorfor hun ikke har barn.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

Tre drept i selvmordsangrep i Kabul


(Dagbladet): Tre personer ble drept og åtte er foreløpig meldt skadet etter et selvmordsangrep i Kabul søndag.

Det melder NRK.

Det skriver samtidig at et parlamentsmedlem skal ha vært målet for angrepet i den afghanske hovedstaden.

En talsperson for innenriksministeriet, Sediq Sediqqi, sier til nyhetsbyrået AFP at parlamentsmedelemmet, Gul Pacha Mujedi, ble skadet i angrepet.

- Angrepet var myntet på lovskriveren Mujedi, som kom ut fra et møte da selvmordsbomberen gikk til angrep, sier han.

Det er foreløpig ingen grupperinger som har tatt på seg ansvaret for angrepet, men den siste tiden har Taliban gjennomført langt flere angrep enn på lenge.

Dette er det andre selvmordsangrepet på under en uke. Onsdag mistet seks personer livet og 31 ble skadet.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments

Desperate russere bytter ut vodka med rense­midler


Russland og president Vladimir Putin blir stadig mer isolert fra resten av Europa. Det skaper problemer for landets økonomi, som er i trøbbel. Det siste halvåret har rubelen nær kollapset.

Rubelens fall skyldes en kombinasjon av fallende oljepriser og vestlige sanksjoner på grunn av Russlands rolle i Ukraina.

Om ikke president Putin og hans folk merker den økonomiske krisa på kroppen, så er situasjonen verre for den vanlige russer. Den siste tida har økningen i forbruket av potensiell farlig, og dødelig, hjemmebrent økt. Det har også inntaket av medisinsk alkohol og rengjøringsprodukter, skriver nyhetsbyrået Ap.

Arbeidsløshet, lønnskutt og prisøkning har bidratt til at Russlands problemer med alkohol har økt ytterligere. Landet har lenge hatt et problem med alkoholisme, men nå synes de med alkoholproblemer å drikke livsfarlig drikke, fordi de ikke har råd til å kjøpe vanlig alkohol.

Legen Alexander Polikarpov leder en alkohol-rehabiliteringsklinikk i Moskva. Han sier at han har merket en «bølge» med nye komplikasjoner hos pasientene klinikken får inn. Flere av de innlagte kommer inn med epilepsi-lignende anfall.

- En rekke av pasientene som før hadde råd til dyr sprit er nå tvunget til å reorientere seg. Det drikker billigere sprit som ofte er av langt dårligere kvalitet, sier lege Polikarpov.

Øl- og vodka-salget stuper

Salget av øl og vodka har sunket kraftig, samtidig som prisene har steget. Øl har vært Russlands mest populære drikk, men salget har sunket med 10.5 prosent i januar. Også vodka-salget går ned, med 17.6 prosent samme måned.

Eksperter tror ikke at salgsfallet betyr at folk drikker mindre – men at de er tvunget til å kjøpe alkohol på det illegale og langt farligere svarte markedet.

Markedsanalytikeren Vadim Drobiz sier også at de opplever en sterk økning i salget av «hår-vokse-midler og rengjøringsmilder for bad», ifølge Ap.

Sunday, March 29th, 2015 Bil No Comments
 
March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Comments